עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עדי־יהוה

עברית

האם עדי־יהוה נדרשים לתת מעשר?‏

האם עדי־יהוה נדרשים לתת מעשר?‏

לא. עדי־יהוה אינם נדרשים לתת תרומת מעשר; פעילותנו ממומנת על־ידי תרומות מרצון הנתרמות באופן אנונימי. מהו מעשר, ומדוע עדי־יהוה אינם נדרשים לתרום תרומה כזו?‏

המצווה לתת מעשר, כלומר לתרום עשירית מן הנכסים, היא חלק מן התורה שנמסרה לעם ישראל הקדום. אולם המקרא מבהיר שתורה זו — הכוללת בתוכה את ’המצווה לקחת מעשרות’ — אינה חלה על המשיחיים (‏עברים ז’:5,‏ 18;‏ קולוסים ב’:13, 14‏).

עדי־יהוה אינם נדרשים לתת מעשרות ותרומות קבועות, אלא נוהגים כדוגמת המשיחיים הקדומים ותומכים בשירותם בשתי דרכים: הם מבשרים ומלמדים ללא תשלום, ותורמים תרומות מרצון.‏

בזאת אנחנו פועלים לפי ההנחיה המקראית שנמסרה למשיחיים: ”יעשה נא כל אחד כפי שהחליט בלבבו, לא בחוסר רצון או מתוך כפייה, שכן את הנותן בשמחה אוהב אלוהים” (קורינתים ב’. ט’:7).‏