עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עדי־יהוה

עברית

האם עדי־יהוה פרוטסטנטים?‏

האם עדי־יהוה פרוטסטנטים?‏

לא. עדי־יהוה אומנם משיחיים, אבל איננו מחשיבים את עצמנו לפרוטסטנטים. מדוע?‏

הפרוטסטנטיות מוגדרת כ”תנועה דתית המתנגדת לכנסייה הרומית קתולית”. זה נכון שעדי־יהוה חולקים על תורות מסוימות של הכנסייה הקתולית, אבל איננו רואים בעצמנו פרוטסטנטים מהטעמים הבאים:‏

  1. מספר עיקרי אמונה פרוטסטנטיים עומדים בסתירה למה שמלמד המקרא. לדוגמה, המקרא מלמד ש”יש אלוהים אחד”, וזאת בניגוד לאמונה באל המורכב משלוש ישויות (‏טימותיאוס א’. ב’:5;‏ יוחנן י”ד:28‏). כמו כן, המקרא מלמד בבירור שאלוהים אינו מעניש את הרשעים באש גיהינום אלא דן אותם לאבדון עולם (‏תהלים ל”ז:9;‏ תסלוניקים ב’. א’:9‏).‏

  2. איננו מוחים נגד הכנסייה הקתולית או נגד כל קבוצה דתית אחרת ואיננו מנסים להנהיג בהן רפורמות. אנו פשוט מכריזים את הבשורה הטובה על מלכות אלוהים ומשתדלים לעזור לאנשים לפתח אמונה בבשורה זו (‏מתי כ”ד:14; כ”ח:19, 20‏). איננו מעוניינים לתקן קבוצות דתיות אחרות, אלא ללמד אנשים כנים את האמת על אלוהים ועל דברו, המקרא (‏קולוסים א’:9, 10;‏ טימותיאוס ב’. ב’:24, 25‏).‏