עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עדי־יהוה

עברית

האם עדי־יהוה מאמינים בתורת הבריאתנות?‏

האם עדי־יהוה מאמינים בתורת הבריאתנות?‏

לא. עדי־יהוה כן מאמינים שאלוהים ברא הכול, אבל איננו מסכימים עם התפיסה הבריאתנית. מדוע? מכיוון שכמה היבטים בתורת הבריאתנות סותרים את המקרא. שים לב לשתי הדוגמאות הבאות:‏

  1. אורך ששת ימי הבריאה. יש בריאתנים הטוענים כי ששת ימי הבריאה היו שישה ימים בני 24 שעות. אך המילה ”יום” במקרא יכולה להתייחס לפרק זמן ניכר (‏בראשית ב’:4;‏ תהלים צ’:4‏).‏

  2. גילו של כדור הארץ. יש בריאתנים המלמדים שגילו של כדור הארץ הוא אלפי שנים ספורות בלבד. אולם לפי המקרא כדור הארץ והיקום היו קיימים לפני ששת ימי הבריאה (‏בראשית א’:1‏). מסיבה זו עדי־יהוה אינם חולקים על מחקרים מדעיים אמינים המציינים שכדור הארץ הוא ככל הנראה בן מיליארדי שנים.‏

עדי־יהוה אומנם מאמינים בבריאה, אך איננו נגד המדע. אנו מאמינים שמדע אמיתי והמקרא עולים בקנה אחד.‏