עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עדי־יהוה

עברית

איך אני יכול להפוך לאחד מעדי־יהוה?‏

איך אני יכול להפוך לאחד מעדי־יהוה?‏

הצעדים הדרושים כדי להפוך לאחד מעדי־יהוה תוארו על־ידי ישוע והם כתובים במתי כ”ח:19, 20‏. הקטע הזה מראה מה צריך האדם לעשות כדי להפוך לאחד מתלמידי המשיח, מה שמקפל בתוכו את האחריות לדבר או להעיד על יהוה.‏

צעד 1: למד את מה שמלמד המקרא. ישוע הורה לתלמידיו ’לעשות תלמידים... וללמד אותם’ (‏מתי כ”ח:19, 20‏). המילה ”תלמיד” משמעה אדם שלומד. המקרא, ובייחוד הדברים שלימד ישוע, מכיל את המידע הדרוש לך כדי ליהנות מחיים מאושרים ומספקים (‏טימותיאוס ב’. ג’:16, 17‏). אנחנו נשמח לעזור לך ללמוד את מה שמלמד המקרא באמצעות שיעורי המקרא שאנו נותנים בחינם (‏מתי י’:7, 8;‏ תסלוניקים א’. ב’:13‏).‏

צעד 2: ישם את מה שאתה לומד. ישוע ציין שמי שלומדים חייבים גם ’לקיים את כל מה שציווה’ (‏מתי כ”ח:20‏). פירוש הדבר שלימוד המקרא צריך להיות עבורך יותר מאשר תרגיל אינטלקטואלי — ייתכן שהוא יצריך שינויים משמעותיים מצדך בכל הקשור לצורת החשיבה שלך ולהתנהגותך (‏מעשי השליחים י’:42;‏ אפסים ד’:29-22;‏ עברים י’:24, 25‏). מי ששומרים את מצוותיו של ישוע מחליטים כתוצאה מכך החלטה אישית ללכת אחריו על־ידי הקדשת חייהם ליהוה אלוהים (‏מתי ט”ז:24‏).‏

צעד 3: היטבל ‏(‏מתי כ”ח:19‏). המקרא משווה את הטבילה לקבורה (השווה רומים ו’:4-2‏). היא מסמלת מוות באשר לדרך חיים קודמת והתחלה של דרך חדשה. לכן טבילתך מהווה אישור פומבי לכך שהשלמת את שני הצעדים הראשונים שתיאר ישוע ושאתה מבקש מאלוהים מצפון נקי (‏עברים ט’:14;‏ פטרוס א’. ג’:21‏).‏

איך אדע אם אני מוכן לטבילה?‏

דבר עם זקני־הקהילה. הם ישוחחו אתך כדי לוודא שאתה מבין מה כרוך בכך, שאתה מיישם את מה שלמדת ושהקדשת את עצמך לאלוהים מרצונך החופשי (‏מעשי השליחים כ’:28;‏ פטרוס א’. ה’:3-1‏).‏

האם הצעדים האלה חלים גם על הילדים של עדי־יהוה?‏

כן. אנו מגדלים את ילדינו ”במוסר יהוה ובתוכחתו”, כפי שמצווה המקרא (‏אפסים ו’:4‏). אבל כשהם גדלים הם צריכים להחליט החלטה אישית ללמוד, לקבל וליישם את מה שמלמד המקרא לפני שהם יוכלו להיות כשירים לטבילה (‏רומים י”ב:2‏). בסופו של דבר, כל אדם חייב להגיע להחלטה אישית בכל הקשור לעבודת אלוהים (‏רומים י”ד:12;‏ גלטים ו’:5‏).‏