עבור לתוכן

מצאתי חופש אמיתי בין קירות הכלא

מצאתי חופש אמיתי בין קירות הכלא

ראה כיצד המקרא שינה את חייו של אסיר (‏תהלים ס”ח:7‏).‏