עדי־יהוה בבריטניה החלו לבנות את משרד הסניף החדש שלהם בקרבת העיר צ’למספורד, במחוז אסקס. אזור יפהפה זה הוא ביתם של מספר זני חיות בר המוגנים בבריטניה על־ידי ”חוק חיות הבר והאזורים הכפריים 1981”. מה עושים עדי־יהוה במהלך הבנייה על מנת לעמוד בדרישות החוק ולהגן על זנים אלה?‏

בניית גשר למכרסמים

עדי־יהוה בונים הרחק מאזור הבנייה תיבות קינון קטנות עבור מכרסם ששמו נמנמן זוטי (‏Muscardinus avellanarius‏), וזאת בעזרת עצים ממוחזרים מאתר הבנייה. הם גם הקימו גשר המיועד במיוחד עבור המכרסם לאורך דרך הגישה החדשה כדי לוודא שלא ייקטע אזור בית הגידול של הנמנמן, הכולל עצים וגדרות חיות. בנוסף, עדי־יהוה מיישמים תוכנית לתחזוקת הגדר החיה שמטרתה להגן על המכרסם. מדי שנה, במהלך תקופת תרדמת החורף של המכרסם, קוצצים העדים בכל פעם חלק אחר של הגדר החיה. שיטה זו מצמצמת למינימום את ההפרעה לשגרת המכרסם, מגנה על בית הגידול שלו ומבטיחה שתמיד יהיו לו מספיק מקורות מזון זמינים באתר.‏

התקנת תיבות קינון למכרסמים

עדי־יהוה מגנים גם על נחש המים האירופי (‏Natrix natrix‏), הלטאה הממליטה (‏Zootoca vivipara‏) ולטאה קטנה חסרת גפיים המכונה קמטן חליק (‏Anguis fragilis‏). אקולוגים אספו זוחלים אלה מתחת לרעפי גגות שהונחו כמחסה זמני והעבירו אותם למקום בטוח הרחק מאתר הבנייה. בית הגידול החדש של הזוחלים כולל מחילות לתקופת תרדמת החורף וגדר מחיצה מיוחדת. עדי־יהוה בודקים את הגדר בקביעות כדי לוודא שהזוחלים לא ייכנסו שוב לאזורי הבנייה העלולים להיות מסוכנים עבורם.‏

נמנמן זוטי

על מנת לא להפריע לפעילות הלילית של עטלפים ממשפחת הנשפוניים (‏Vespertilionidae‏) משתמשים באתר במנורות לד המצמצמות את התפשטות האור. מנורות אלו מאירות רק כשהן חשות בתנועה של רכב, וכך שומרות ככל האפשר על תנאי חשיכה עבור העטלפים. כיוון שעטלפים לרוב תרים אחר מזון בלילה באזור של הגדרות החיות שמסביב לאתר, מרבית הגדרות יישארו במקום ויישתלו למעלה משני קילומטרים וחצי של גדרות חדשות. בלית ברירה נכרתו מספר עצים באתר הבנייה, לכן העובדים התקינו תיבות קינון לעטלפים כדי לפצות על המחסור באתרי קינון.‏

התקנת תיבות קינון לעטלפים

עדי־יהוה משמרים לא מעט עצים רבי־ערך — עצים עתיקי יומין — על־ידי כך שהם מרחיקים את תנועת הציוד המכני הכבד מאזורי גדילת שורשי העצים. עצים אלה מהווים בית גידול לזנים רבים של חסרי חוליות, עטלפים וציפורים. עדי־יהוה נחושים להמשיך להגן בדרכים הללו על חיות הבר בצ’למספורד.‏