בגלריית תמונות זו תוכל לראות כיצד התקדמה העבודה על המשרדים הראשיים החדשים של עדי־יהוה וכיצד תמכו המתנדבים בעבודות הבנייה בין מאי לאוגוסט 2015.‏

הדמיה של קומפלקס וורוויק המתוכנן. בכיוון השעון משמאל למעלה:‏

  1. בניין תחזוקת רכב

  2. חניית מבקרים

  3. בניין תחזוקה/חניית דיירים

  4. מגורים B

  5. מגורים D

  6. מגורים C

  7. מגורים A

  8. בניין משרדים/שירות