זהו קטע מהסרט עדי־יהוה — מאורגנים להפצת הבשורה שיצא לאור מטעם עדי־יהוה.‏