הדו״ח הכלל־עולמי של עדי־יהוה לשנת השירות 2019

צפה בנתוני פעילות הבישור הגלובלית של עדי־יהוה מספטמבר 2018 עד אוגוסט 2019.‏

נתונים כלליים לשנת 2019

דו״ח שנתי זה מפרט את המאמצים והמשאבים שהשקיעו עדי־יהוה בפעילות הבישור הכלל־עולמית.‏

נתוני המדינות והטריטוריות של 2019

הדוח כולל את מספר המבשרים,‏ מספר הנטבלים,‏ נוכחות בערב הזיכרון ועוד.‏

למד עוד

שאלות נפוצות

כמה עדי־יהוה יש ברחבי העולם?‏

ראה כיצד אנו מחשבים את מספרם של עדי־יהוה.‏

שאלות נפוצות

מדוע עדי־יהוה הולכים מבית לבית?‏

למד מה ישוע אמר לתלמידיו הראשונים לעשות.‏