עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

 שיעור 25

אולמי מלכות — מדוע וכיצד הם נבנים?‏

אולמי מלכות — מדוע וכיצד הם נבנים?‏

בוליביה

ניגריה, לפני ואחרי

טהיטי

כפי שמרמז השם ”אולם מלכות”, הנושא המקראי העיקרי שנידון שם הוא מלכות אלוהים — המוטיב המרכזי בשירותו של ישוע (‏לוקס ח’:1‏).‏

אולמי מלכות הם מרכזים המשמשים לעבודת אלוהים האמיתית. במרכזים אלה מתארגנת פעילות הכרזת בשורת המלכות (‏מתי כ”ד:14‏). אולמי המלכות שונים זה מזה בגודלם ובעיצובם, אך כולם מבנים צנועים, ורבים מהם משמשים יותר מקהילה אחת. בשנים האחרונות בנינו עשרות אלפי אולמי מלכות חדשים (ממוצע של חמישה אולמות ביום) על מנת לעמוד בגידול שחל במספר המבשרים בקהילותינו. כיצד מתאפשר הדבר? (‏מתי י”ט:26‏).‏

הם נבנים בעזרת תרומות הנתרמות לקרן מרכזית. תרומות אלו נשלחות לסניף כדי שהכספים הללו יוכלו לעמוד לרשות הקהילות הצריכות לבנות או לשפץ אולם מלכות.‏

הם נבנים על־ידי מתנדבים ללא תשלום מכל שכבות החברה. בארצות רבות מאורגנות קבוצות לבניית אולמי מלכות. צוותי עובדי בנייה ומתנדבים עוברים מקהילה אחת לרעותה באותה ארץ, אפילו באזורים נידחים, כדי לעזור לקהילות המקומיות לבנות את אולמי המלכות שלהן. בארצות אחרות מתמנים עדי־יהוה כשירים להשגיח על בניית אולמי מלכות ושיפוצם באזור נתון כלשהו. אומנם בעלי מקצוע רבים מאותו אזור מנדבים את כישוריהם, אך בכל אתר בנייה מהווים חברי הקהילה המקומית את עיקר כוח העבודה ההתנדבותי. כל זה מתאפשר תודות לרוח יהוה ותודות למאמצים שמשקיעים משרתיו בכל נפשם (‏תהלים קכ”ז:1;‏ קולוסים ג’:23‏).‏

  • מדוע נקראים בתי התפילה שלנו אולמי מלכות?‏

  • מה מאפשר לנו לבנות אולמי מלכות בכל רחבי העולם?‏