עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

האם לאלוהים יש שם?‏

האם לאלוהים יש שם?‏

לאלוהים יש תארים רבים, כגון הכול יכול, בורא ואדון (‏איוב מ”ב:2;‏ קהלת י”ב:1;‏ דניאל ב’:47‏). אך האם הוא העניק לעצמו שם?‏