עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

האם כל הדתות מקובלות על אלוהים?‏

האם כל הדתות מקובלות על אלוהים?‏

אם כל הדתות מלמדות את האמת, מדוע יש כל כך הרבה אמונות סותרות? כיצד נוכל לדעת אם הדרך שבה אנו עובדים את אלוהים מקובלת בעיניו?‏