עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

מיהו מחבר המקרא?‏

מיהו מחבר המקרא?‏

אם אנשים כתבו את המקרא, מדוע נאמר שהוא ”דבר אלוהים”? (‏תסא ב’:13‏) כיצד יכול היה אלוהים להעביר את מחשבותיו לבני אדם?‏