האם החיים נוצרו בידי בורא?‏

מה שאתה מאמין באשר למוצא החיים אכן משנה.‏

מבוא

האם כוכב הלכת שלנו תוכנן לקיום חיים? האם תורת האבולוציה מבוססת על עובדות מוצקות?‏

במה אתה מאמין?‏

אולי אתה מאמין באלוהים ומכבד את המקרא, אך אולי אתה גם מכבד את דעתם של מדענים בעלי השפעה שאינם מאמינים שהחיים נבראו.‏

כוכב לכת שוקק חיים

החיים עלי אדמות לעולם לא היו יכולים להתקיים ללא סדרת ”צירופי מקרים” מוצלחים מאוד. האם צירופי מקרים אלה נזקפים ליד המקרה העיוור או לתכנון תבוני?‏

מי חשב על זה קודם?‏

חוקרים מחקים מערכות בטבע כדי לפתור בעיות הנדסה קשות. אם החיקוי מצריך מתכנן תבוני, מה בנוגע למקור?‏

אבולוציה — מיתוסים ועובדות

אחד מעמודי התווך של האבולוציה הוא שמוטציות הופכות מין מקורי של צמחים או בעלי חיים למין חדש לגמרי. האם תפיסה זו מבוססת על עובדות?‏

המדע וסיפור בראשית

האם המדע הפריך את סיפור הבריאה המקראי?‏

האם זה משנה במה אתה מאמין?‏

הייתכן שהתפיסה שלך על האבולוציה משפיעה על תחושת המשמעות שיש לך לגבי החיים?‏

ביבליוגרפיה

ראה את המקורות שעליהם מבוססת חוברת זו.‏