עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

ספר תהלים

פרקים

תוכן בראשי פרקים

 • א

  • שתי דרכים מנוגדות

   • אושר תודות לקריאה בתורת אלוהים ‏(‏2‏)‏

   • הצדיקים הם כעץ נושא פרי ‏(‏3‏)‏

   • הרשעים הם כמוץ ברוח ‏(‏4‏)‏

 • ב

  • יהוה ומשיחו

   • יהוה צוחק לאומות ‏(‏4‏)‏

   • יהוה ממליך את מלכו ‏(‏6‏)‏

   • כבדו את הבן ‏(‏12‏)‏

 • ג

  • ביטחון באלוהים חרף סכנה

   • ‏”למה רבו צורריי?‏” ‏(‏1‏)‏

   • ‏”ליהוה הישועה” ‏(‏8‏)‏

 • ד

  • תפילת ביטחון באלוהים

   • ‏”רגזו,‏ אך אל תחטאו” ‏(‏4‏)‏

   • ‏’‏בשלום אישן’‏ ‏(‏8‏)‏

 • ה

  • יהוה,‏ מחסה לצדיקים

   • אלוהים שונא רשע ‏(‏4,‏ 5‏)‏

   • ‏’‏הנחני בצדקתך’‏ ‏(‏8‏)‏

 • ו

  • בקשה לרחמים

   • המתים אינם מהללים את אלוהים ‏(‏5‏)‏

   • אלוהים שומע תחינות ‏(‏9‏)‏

 • ז

  • יהוה שופט צדיק

   • ‏”שפטני,‏ יהוה” ‏(‏8‏)‏

 • ח

  • הודו של אלוהים וכבודו של האדם

   • ‏”מה אדיר שמך!‏” ‏(‏1‏,‏ 9‏)‏

   • ‏’‏בן תמותה,‏ מה חשיבותו?‏’‏ ‏(‏4‏)‏

   • האדם הוכתר בהדר ‏(‏5‏)‏

 • ט

  • הכרזה על נפלאות אלוהים

   • יהוה,‏ מפלט בטוח ‏(‏9‏)‏

   • ידיעת שם אלוהים משמעה לבטוח בו ‏(‏10‏)‏

 • י

  • יהוה,‏ עוזרם של חסרי הישע

   • הרשעים מתרברבים:‏ ”אין אלוהים” ‏(‏4‏)‏

   • חסרי הישע פונים אל יהוה ‏(‏14‏)‏

   • ‏”יהוה מלך לעולם ועד” ‏(‏16‏)‏

 • יא

  • לחסות ביהוה

   • ‏”יהוה בהיכל קודשו” ‏(‏4‏)‏

   • אלוהים שונא את כל האוהב אלימות ‏(‏5‏)‏

 • יב

  • יהוה קם לפעול

   • אמרות אלוהים טהורות ‏(‏6‏)‏

 • יג

  • כמיהה לישועת יהוה

   • ‏”עד מתי,‏ יהוה?‏” ‏(‏1,‏ 2‏)‏

   • יהוה גומל בשפע ‏(‏6‏)‏

 • יד

  • תיאור האוויל

   • ‏”אין יהוה” ‏(‏1‏)‏

   • ‏”אין עושה טוב” ‏(‏3‏)‏

 • טו

  • מי יתארח באוהלו של יהוה?‏

   • דובר אמת בלבבו ‏(‏2‏)‏

   • אינו משמיץ ‏(‏3‏)‏

   • מקיים הבטחות גם אם זה לרעתו ‏(‏4‏)‏

 • טז

  • יהוה,‏ מקור הטוּב

   • ‏”יהוה הוא מנתי” ‏(‏5‏)‏

   • ‏’‏מחשבותיי מתקנות אותי בלילה’‏ ‏(‏7‏)‏

   • ‏’‏יהוה מימיני’‏ ‏(‏8‏)‏

   • ‏”לא תעזוב אותי בשאול” ‏(‏10‏)‏

 • יז

  • תפילה להגנה

   • ‏”בחנת את ליבי” ‏(‏3‏)‏

   • ‏”בצל כנפיך” ‏(‏8‏)‏

 • יח

  • תהילה לאלוהים על ישועתו

   • ‏”יהוה סלעי” ‏(‏2‏)‏

   • יהוה,‏ נאמן לנאמנים ‏(‏25‏)‏

   • דרכו של אלוהים מושלמת ‏(‏30‏)‏

   • ‏”ענוותך מרוממת אותי” ‏(‏35‏)‏

 • יט

  • הבריאה ותורת אלוהים מעידות

   • ‏”השמיים מספרים על כבוד אלוהים” ‏(‏1‏)‏

   • תורת אלוהים מושלמת ומשיבת נפש ‏(‏7‏)‏

   • ‏”חטאים הנסתרים ממני” ‏(‏12‏)‏

 • כ

  • אלוהים מושיע את מלכו המשוח

   • יש הבוטחים במרכבות ובסוסים,‏ ”אך אנחנו קוראים בשם יהוה” ‏(‏7‏)‏

 • כא

  • ברכות למלך הבוטח ביהוה

   • חיים ארוכים ניתנים למלך ‏(‏4‏)‏

   • אויבי אלוהים יובסו ‏(‏8–12‏)‏

 • כב

  • מייאוש לתהילה

   • ‏”אלי,‏ למה עזבתני?‏” ‏(‏1‏)‏

   • ‏”על לבושי מפילים גורל” ‏(‏18‏)‏

   • תהילה לאלוהים בקהל ‏(‏22‏,‏ 25‏)‏

   • כל קצות הארץ ישתחוו לאלוהים ‏(‏27‏)‏

 • כג

  • ‏”יהוה רועי”‏

   • ‏”לא אחסר דבר” ‏(‏1‏)‏

   • ‏”את נפשי הוא משובב” ‏(‏3‏)‏

   • ‏”כוסי מלאה עד תום” ‏(‏5‏)‏

 • כד

  • המלך המפואר נכנס דרך השערים

   • ‏’‏ליהוה שייכת הארץ’‏ ‏(‏1‏)‏

 • כה

  • תפילה להדרכה ומחילה

   • ‏”אורחותיך למדני” ‏(‏4‏)‏

   • ‏’‏ידידות קרובה עם יהוה’‏ ‏(‏14‏)‏

   • ‏”מחל על כל חטאיי” ‏(‏18‏)‏

 • כו

  • אני הולך בתומתי

   • ‏”בחנני,‏ יהוה” ‏(‏2‏)‏

   • הימנעות מחברה רעה ‏(‏4,‏ 5‏)‏

   • ‏’‏אצעד סביב מזבח אלוהים’‏ ‏(‏6‏)‏

 • כז

  • יהוה,‏ מעוז חיי

   • הערכה כלפי היכל אלוהים ‏(‏4‏)‏

   • יהוה דואג לאדם,‏ גם אם הוריו אינם עושים כן ‏(‏10‏)‏

   • ‏”קווה אל יהוה” ‏(‏14‏)‏

 • כח

  • תפילת המשורר נשמעת

   • ‏”יהוה עוזי ומגיני” ‏(‏7‏)‏

 • כט

  • קולו האדיר של יהוה

   • השתחוו בלבוש קודש ‏(‏2‏)‏

   • ‏”האל המפואר מרעים” ‏(‏3‏)‏

   • יהוה מחזק את עמו ‏(‏11‏)‏

 • ל

  • אבל הופך לשמחה

   • רצונו הטוב של אלוהים הוא לכל החיים ‏(‏5‏)‏

 • לא

  • לחסות ביהוה

   • ‏”בידך מפקיד אני את רוחי” ‏(‏5‏)‏

   • ‏”יהוה,‏ אל אמת” ‏(‏5‏)‏

   • שפע טובו של אלוהים ‏(‏19‏)‏

 • לב

  • אשרי מי שחטאיהם נסלחו

   • ‏”התוודיתי בפניך על חטאי” ‏(‏5‏)‏

   • אלוהים מעניק לך תובנה ‏(‏8‏)‏

 • לג

  • תהילה לבורא

   • ‏”שירו לו שיר חדש” ‏(‏3‏)‏

   • בריאה באמצעות דבר יהוה ורוחו ‏(‏6‏)‏

   • אשרי אומתו של יהוה ‏(‏12‏)‏

   • עינו המשגיחה של יהוה ‏(‏18‏)‏

 • לד

  • יהוה מציל את עבדיו

   • ‏”נרומם שמו יחדיו” ‏(‏3‏)‏

   • מלאך יהוה מגן ‏(‏7‏)‏

   • ‏”טעמו וראו כי טוב יהוה” ‏(‏8‏)‏

   • ‏’‏אף לא אחת מעצמותיו נשברה’‏ ‏(‏20‏)‏

 • לה

  • תפילה להצלה מידי אויבים

   • האויבים יגורשו ‏(‏5‏)‏

   • תהילה לאלוהים בעם עצום ‏(‏18‏)‏

   • שונאי חינם ‏(‏19‏)‏

 • לו

  • חסדו היקר של אלוהים

   • הרשע אינו מפחד מאלוהים ‏(‏1‏)‏

   • אלוהים,‏ מקור החיים ‏(‏9‏)‏

   • ‏”באורך אנו רואים אור” ‏(‏9‏)‏

 • לז

  • הבוטחים ביהוה ישגשגו

   • אל תרגז בגלל אנשים רעים ‏(‏1‏)‏

   • ‏”התענג על יהוה” ‏(‏4‏)‏

   • ‏”הפקד דרכך בידי יהוה” ‏(‏5‏)‏

   • ‏”הענווים יירשו את הארץ” ‏(‏11‏)‏

   • לצדיקים לא יחסר לחם ‏(‏25‏)‏

   • הצדיקים יחיו לעד על הארץ ‏(‏29‏)‏

 • לח

  • תפילתו של חוטא מיוסר המגלה חרטה

   • ‏”מוטרד אני ונדכא עד מאוד” ‏(‏6‏)‏

   • יהוה שומע את המוחילים לו ‏(‏15‏)‏

   • ‏”דאגתי בגלל חטאי” ‏(‏18‏)‏

 • לט

  • קוצרם של החיים

   • האדם אינו אלא הבל ‏(‏5‏,‏ 11‏)‏

   • ‏”מדמעותיי אל תתעלם” ‏(‏12‏)‏

 • מ

  • הודיה לאל שאין שווה לו

   • מעשי אלוהים רבים מִסַּפֵּר ‏(‏5‏)‏

   • הזבחים אינם הדבר החשוב ביותר לאלוהים ‏(‏6‏)‏

   • ‏’‏לעשות רצונך חפצתי’‏ ‏(‏8‏)‏

 • מא

  • תפילה על מיטת חולי

   • אלוהים תומך בחולים ‏(‏3‏)‏

   • בגידה מצד חבר קרוב ‏(‏9‏)‏

 • מב

  • תהילה לאלוהים,‏ המושיע האדיר

   • צמא לאלוהים כאיילה הצמאה למים ‏(‏1,‏ 2‏)‏

   • ‏”למה מיואשת נפשי?‏” ‏(‏5‏,‏ 11‏)‏

   • ‏”אוחיל לאלוהים” ‏(‏5‏,‏ 11‏)‏

 • מג

  • אלוהים,‏ שופט ומציל

   • ‏”שלח אורך ואמיתך” ‏(‏3‏)‏

   • ‏”למה מיואשת נפשי?‏” ‏(‏5‏)‏

   • ‏”אוחיל לאלוהים” ‏(‏5‏)‏

 • מד

  • תפילה לעזרה

   • ‏”אתה הושעת אותנו” ‏(‏7‏)‏

   • ‏”כצאן לטבח” ‏(‏22‏)‏

   • ‏”קום,‏ עוזרנו!‏” ‏(‏26‏)‏

 • מה

  • חתונתו של המלך המשוח

   • דברי חן על שפתיו ‏(‏2‏)‏

   • ‏”אלוהים הוא כיסא מלכותך לעולם ועד” ‏(‏6‏)‏

   • המלך מתאווה ליופייה של הכלה ‏(‏11‏)‏

   • בנים ימונו לשרים בכל הארץ ‏(‏16‏)‏

 • מו

  • ‏”אלוהים הוא לנו מחסה”‏

   • מעשיו המפליאים של אלוהים ‏(‏8‏)‏

   • אלוהים משבית מלחמות עד קצה הארץ ‏(‏9‏)‏

 • מז

  • אלוהים הוא המלך על כל הארץ

   • ‏’‏יהוה מעורר יראה’‏ ‏(‏2‏)‏

   • זמרו תהילות לאלוהים ‏(‏6,‏ 7‏)‏

 • מח

  • ציון,‏ עירו של המלך הגדול

   • משוש כל הארץ ‏(‏2‏)‏

   • בחנו את העיר ואת מגדליה ‏(‏11–13‏)‏

 • מט

  • אווילות הבוטחים בעושרם

   • איש אינו יכול לפדות את רעהו ‏(‏7,‏ 8‏)‏

   • אלוהים פודה מן השאול ‏(‏15‏)‏

   • עושר אינו יכול להציל ממוות ‏(‏16,‏ 17‏)‏

 • נ

  • אלוהים שופט בין הנאמן ובין הרשע

   • ברית אלוהים על יסוד זבח ‏(‏5‏)‏

   • ‏”אלוהים עצמו שופט הוא” ‏(‏6‏)‏

   • כל החיות שייכות לאלוהים ‏(‏10,‏ 11‏)‏

   • אלוהים חושף את הרשעים ‏(‏16–21‏)‏

 • נא

  • תפילתו של אדם המתחרט על חטאו

   • ‏”בחטא הרתה אותי אימי” ‏(‏5‏)‏

   • ‏’‏טהר אותי מחטאי’‏ ‏(‏7‏)‏

   • ‏”לב טהור ברא לי” ‏(‏10‏)‏

   • לב שבור רצוי לאלוהים ‏(‏17‏)‏

 • נב

  • ביטחון בחסד אלוהים

   • אזהרה למתהללים ברעתם ‏(‏1–5‏)‏

   • הרשעים בוטחים בעושר ‏(‏7‏)‏

 • נג

  • תיאור האווילים

   • ‏”אין יהוה” ‏(‏1‏)‏

   • ‏”אין עושה טוב” ‏(‏3‏)‏

 • נד

  • תפילה לעזרה בקרב צוררים

   • ‏”אלוהים הוא עוזרי” ‏(‏4‏)‏

 • נה

  • תפילה בעת בגידה מצד חבר

   • חירופים מצד חבר קרוב ‏(‏12–14‏)‏

   • ‏”השלך על יהוה את משאך” ‏(‏22‏)‏

 • נו

  • תפילה בעת רדיפות

   • ‏”באלוהים אני בוטח” ‏(‏4‏)‏

   • ‏”דמעותיי בנאדך” ‏(‏8‏)‏

   • ‏”מה יעשה לי אדם?‏” ‏(‏4‏,‏ 11‏)‏

 • נז

  • בקשת רחמים

   • מחסה בצל כנפי אלוהים ‏(‏1‏)‏

   • האויבים נופלים במלכודות שטמנו ‏(‏6‏)‏

 • נח

  • יש אלוהים השופט את הארץ

   • תפילה להענשת הרשעים ‏(‏6–8‏)‏

 • נט

  • אלוהים הוא מגן ומחסה

   • ‏’‏אל תרחם על הבוגדים’‏ ‏(‏5‏)‏

   • ‏”אני אשיר על עוזך” ‏(‏16‏)‏

 • ס

  • אלוהים מכניע את האויבים

   • תשועה מבני אדם היא תשועת שווא ‏(‏11‏)‏

   • ‏”באלוהים נאזור כוח” ‏(‏12‏)‏

 • סא

  • אלוהים,‏ מגדל איתן נגד האויבים

   • ‏”אתארח באוהלך”  ‏(‏4‏)‏

 • סב

  • ישועה אמיתית מקורה באלוהים

   • ‏”לאלוהים אני מצפה בדומייה” ‏(‏1‏,‏ 5‏)‏

   • ‏’‏שפכו לבבכם לפני אלוהים’‏ ‏(‏8‏)‏

   • בני אדם הם רק הבל ‏(‏9‏)‏

   • אל תבטחו בעושר ‏(‏10‏)‏

 • סג

  • כמיהה לאלוהים

   • ‏”טוב חסדך מחיים” ‏(‏3‏)‏

   • ‏’‏אני שבע מן החלק הטוב ביותר’‏ ‏(‏5‏)‏

   • הוגה באלוהים בלילה ‏(‏6‏)‏

   • ‏’‏אני דבק באלוהים’‏ ‏(‏8‏)‏

 • סד

  • הגנה מפני התקפות נסתרות

   • ‏”אלוהים יירה בהם” ‏(‏7‏)‏

 • סה

  • דאגת אלוהים לכדור הארץ

   • ‏”שומע תפילה” ‏(‏2‏)‏

   • ‏”אשרי האיש אשר אתה בוחר” ‏(‏4‏)‏

   • שפע טובו של אלוהים ‏(‏11‏)‏

 • סו

  • מעשיו מעוררי היראה של אלוהים

   • ‏”בואו וראו את פועלי אלוהים” ‏(‏5‏)‏

   • ‏”אשלם לך את נדריי” ‏(‏13‏)‏

   • אלוהים שומע תפילה ‏(‏18–20‏)‏

 • סז

  • קצות הארץ יראו מפני אלוהים

   • דרך אלוהים תיוודע ‏(‏2‏)‏

   • ‏’‏יהללו העמים את אלוהים’‏ ‏(‏3‏,‏ 5‏)‏

   • ‏”יברכנו אלוהים” ‏(‏6,‏ 7‏)‏

 • סח

  • ‏’‏יפוצו אויבי אלוהים’‏

   • ‏”אבי היתומים” ‏(‏5‏)‏

   • אלוהים נותן בית לבודדים ‏(‏6‏)‏

   • מבשרות הבשורה הטובה ‏(‏11‏)‏

   • מתנות בדמות בני אדם ‏(‏18‏)‏

   • ‏’‏יהוה נושא יום יום את מעמסותינו’‏ ‏(‏19‏)‏

 • סט

  • תפילה להצלה

   • ‏”קנאה לביתך אכלה אותי” ‏(‏9‏)‏

   • ‏”ענה לי מהר” ‏(‏17‏)‏

   • ‏’‏הם השקוני חומץ’‏ ‏(‏21‏)‏

 • ע

  • בקשת עזרה דחופה

   • ‏”פעל מהר למעני” ‏(‏5‏)‏

 • עא

  • ביטחונם של הקשישים

   • ביטחון באלוהים מימי הנעורים ‏(‏5‏)‏

   • ‏”ככלות כוחי” ‏(‏9‏)‏

   • ‏’‏אלוהים לימדני מנעוריי’‏ ‏(‏17‏)‏

 • עב

  • שלטונו רב־השלום של המלך שמינה אלוהים

   • ‏”יפרח בימיו הצדיק” ‏(‏7‏)‏

   • נתינים מים עד ים ‏(‏8‏)‏

   • יצילם מאלימות ‏(‏14‏)‏

   • שפע דגן בארץ ‏(‏16‏)‏

   • שם אלוהים יבורך לעולם ‏(‏19‏)‏

 • עג

  • אדם ירא אלוהים מאמץ שוב ראייה רוחנית

   • ‏”כמעט סטו רגליי” ‏(‏2‏)‏

   • ‏”הייתי מוטרד כל היום” ‏(‏14‏)‏

   • ‏’‏עד אשר נכנסתי אל מקדש אלוהים’‏ ‏(‏17‏)‏

   • הרשעים על אדמה חלקלקה ‏(‏18‏)‏

   • טוב לקרוב לאלוהים ‏(‏28‏)‏

 • עד

  • תפילה שאלוהים יזכור את עמו

   • תיאור ישועות אלוהים ‏(‏12–17‏)‏

   • ‏’‏זכור את חירופי האויב’‏ ‏(‏18‏)‏

 • עה

  • אלוהים שופט ביושר

   • הרשעים ישתו מכוסו של יהוה ‏(‏8‏)‏

 • עו

  • ניצחון אלוהים על אויבי ציון

   • אלוהים מושיע את הענווים ‏(‏9‏)‏

   • אויבים גאוותנים יושפלו ‏(‏12‏)‏

 • עז

  • תפילה בעת מצוקה

   • הרהורים בפועלי אלוהים ‏(‏11,‏ 12‏)‏

   • ‏’‏מי גדול כמוך,‏ אלוהים?‏’‏ ‏(‏13‏)‏

 • עח

  • דאגת אלוהים וחוסר אמונתם של בני ישראל

   • נספר לדור הבא ‏(‏2–8‏)‏

   • ‏”לא האמינו באלוהים” ‏(‏22‏)‏

   • ‏”דגן שמיים” ‏(‏24‏)‏

   • ‏”לקדוש ישראל הכאיבו” ‏(‏41‏)‏

   • ממצרים אל הארץ המובטחת ‏(‏43–55‏)‏

   • ‏”הם הוסיפו להתריס נגד אלוהים” ‏(‏56‏)‏

 • עט

  • תפילה בעת פלישת האומות אל נחלת אלוהים

   • ‏”נהיינו חרפה” ‏(‏4‏)‏

   • ‏’‏עזור לנו למען שמך’‏ ‏(‏9‏)‏

   • ‏”גמול לשכנינו שבעתיים” ‏(‏12‏)‏

 • פ

  • בקשה לשוב אל רועה ישראל

   • ‏”אלוהים,‏ השיבנו אליך” ‏(‏3‏)‏

   • ישראל כגפן אלוהים ‏(‏8–15‏)‏

 • פא

  • קריאה לצייתנות

   • לא להשתחוות לאלים זרים ‏(‏9‏)‏

   • ‏’‏לו רק תקשיבו’‏ ‏(‏13‏)‏

 • פב

  • בקשה למשפט צדק

   • אלוהים שופט בקרב ”אלוהים” ‏(‏1‏)‏

   • ‏”הגנו על הדל” ‏(‏3‏)‏

   • ‏”אלוהים אתם” ‏(‏6‏)‏

 • פג

  • תפילה לנוכח מתקפות האויבים

   • ‏”אלוהים,‏ אל תידום” ‏(‏1‏)‏

   • האויבים הם כקוץ מתגלגל ‏(‏13‏)‏

   • שם אלוהים הוא יהוה ‏(‏18‏)‏

 • פד

  • כמיהה למשכנו הגדול של אלוהים

   • לוי נכסף להיות כציפור ‏(‏3‏)‏

   • ‏”יום בחצרותיך” ‏(‏10‏)‏

   • ‏”אלוהים הוא שמש ומגן” ‏(‏11‏)‏

 • פה

  • תפילה לשיקום

   • אלוהים ידבר שלום לנאמניו ‏(‏8‏)‏

   • חסד ונאמנות ייפגשו ‏(‏10‏)‏

 • פו

  • אין אל כיהוה

   • יהוה סלחן ‏(‏5‏)‏

   • כל האומות ישתחוו ליהוה ‏(‏9‏)‏

   • ‏’‏למדני על דרכך’‏ ‏(‏11‏)‏

   • ‏”אַחֵד את לבבי” ‏(‏11‏)‏

 • פז

  • ציון,‏ עיר האלוהים

   • הנולדים בציון ‏(‏4–6‏)‏

 • פח

  • תפילה להצלה ממוות

   • ‏”חיי על סף השאול” ‏(‏3‏)‏

   • ‏’‏מדי בוקר אני מתפלל אליך’‏ ‏(‏13‏)‏

 • פט

  • שיר על חסדו של יהוה

   • ברית עם דוד ‏(‏3‏)‏

   • זרע דוד יהיה עד עולם ‏(‏4‏)‏

   • משיח אלוהים קורא לאלוהים ”אבי אתה” ‏(‏26‏)‏

   • הברית עם דוד ודאית ‏(‏34–37‏)‏

   • האדם אינו יכול להימלט מן השאול ‏(‏48‏)‏

 • צ

  • אלוהים נצחי,‏ והאדם קצר ימים

   • אלף שנים כיום אתמול ‏(‏4‏)‏

   • ימי שנותינו 70–80 שנה ‏(‏10‏)‏

   • ‏”למדנו למנות את ימינו” ‏(‏12‏)‏

 • צא

  • הגנה במקום הסתר של אלוהים

   • הצלה מצייד הציפורים ‏(‏3‏)‏

   • מחסה תחת כנפי אלוהים ‏(‏4‏)‏

   • אלפים נופלים,‏ אך לך לא יאונה כל רע ‏(‏7‏)‏

   • מלאכים מצוּוים לשמור עליך ‏(‏11‏)‏

 • צב

  • יהוה מרומָם לעד

   • מעשיו הגדולים ומחשבותיו העמוקות ‏(‏5‏)‏

   • ‏”הצדיקים יפרחו כתמר” ‏(‏12‏)‏

   • הקשישים ימשיכו לשגשג ‏(‏14‏)‏

 • צג

  • הדר שלטונו של יהוה

   • ‏”יהוה מָלַךְ!‏” ‏(‏1‏)‏

   • ‏”תזכורותיך מהימנות” ‏(‏5‏)‏

 • צד

  • תפילה לנקמה על־ידי אלוהים

   • ‏”עד מתי הרשעים יעלוזו?‏” ‏(‏3‏)‏

   • אשרי האיש המקבל מוסר מיהוה ‏(‏12‏)‏

   • אלוהים לא ייטוש את עמו ‏(‏14‏)‏

   • ‏”צרות בשם החוק” ‏(‏20‏)‏

 • צה

  • עבודת אלוהים כרוכה בצייתנות

   • ‏”היום אם בקולו תשמעו” ‏(‏7‏)‏

   • ‏”אל תקשו לבבכם” ‏(‏8‏)‏

   • ‏”הם לא ייכנסו אל מנוחתי” ‏(‏11‏)‏

 • צו

  • ‏”שירו ליהוה שיר חדש”‏

   • יהוה ראוי עד מאוד להלל ‏(‏4‏)‏

   • אלוהי העמים חסרי תועלת ‏(‏5‏)‏

   • השתחוו בלבוש קודש ‏(‏9‏)‏

 • צז

  • יהוה נעלה על שאר האלים

   • ‏”יהוה מָלַךְ!‏” ‏(‏1‏)‏

   • אהבו את יהוה,‏ שנאו רע ‏(‏10‏)‏

   • אור לצדיקים ‏(‏11‏)‏

 • צח

  • יהוה הוא מושיע ושופט צדיק

   • יהוה הודיע את ישועתו ‏(‏2,‏ 3‏)‏

 • צט

  • יהוה,‏ המלך הקדוש

   • יושב על כיסאו מעל הכרובים ‏(‏1‏)‏

   • אל המוחל ומעניש ‏(‏8‏)‏

 • ק

  • הודיה לבורא

   • ‏”עבדו את יהוה בשמחה” ‏(‏2‏)‏

   • ‏’‏אלוהים הוא שעשנו’‏ ‏(‏3‏)‏

 • קא

  • שליט ההולך בתום

   • ‏’‏לא אסבול גבה עיניים’‏ ‏(‏5‏)‏

   • ‏”אביט אל נאמני הארץ” ‏(‏6‏)‏

 • קב

  • תפילה מאת אדם נדכא ומיואש

   • ‏”אני כציפור בודדה” ‏(‏7‏)‏

   • ‏’‏ימיי כצל ההולך ונעלם’‏ ‏(‏11‏)‏

   • ‏”יהוה יבנה מחדש את ציון” ‏(‏16‏)‏

   • יהוה קיים לעד ‏(‏26,‏ 27‏)‏

 • קג

  • ‏”ברכי,‏ נפשי,‏ את יהוה”‏

   • אלוהים מרחיק מאיתנו את חטאינו ‏(‏12‏)‏

   • אלוהים מרחם כאב על בנים ‏(‏13‏)‏

   • אלוהים זוכר שאנו עפר ‏(‏14‏)‏

   • כיסאו של יהוה ומלכותו ‏(‏19‏)‏

   • המלאכים עושי דברו של אלוהים ‏(‏20‏)‏

 • קד

  • תהילה לאלוהים על פלאי הבריאה

   • כדור הארץ יעמוד לעד ‏(‏5‏)‏

   • יין ולחם עבור בן אנוש ‏(‏15‏)‏

   • ‏”מה רבו מעשיך!‏” ‏(‏24‏)‏

   • ‏’‏בהילקח רוחם,‏ הם גוועים’‏ ‏(‏29‏)‏

 • קה

  • חסדי יהוה לעמו

   • אלוהים זוכר את בריתו ‏(‏8–10‏)‏

   • ‏”אל תיגעו במשיחיי” ‏(‏15‏)‏

   • אלוהים משתמש ביוסף העבד ‏(‏17–22‏)‏

   • מופתיו של אלוהים במצרים ‏(‏23–36‏)‏

   • יציאת בני ישראל ממצרים ‏(‏37–39‏)‏

   • אלוהים זוכר את בריתו עם אברהם ‏(‏42‏)‏

 • קו

  • בני ישראל מגלים כפיות טובה

   • הם שכחו מהר את מעשי אלוהים ‏(‏13‏)‏

   • המירו את כבוד אלוהים בצלם שור ‏(‏19,‏ 20‏)‏

   • לא האמינו בהבטחת אלוהים ‏(‏24‏)‏

   • הצטרפו לעבודת הבעל ‏(‏28‏)‏

   • זבחו את ילדיהם לשדים ‏(‏37‏)‏

 • קז

  • הודו לאלוהים על נפלאותיו

   • הוא הדריכם בדרך הנכונה ‏(‏7‏)‏

   • השקה את הצמאים והשביע את הרעבים ‏(‏9‏)‏

   • הוציאם מחושך ‏(‏14‏)‏

   • שלח את דברו לרפאם ‏(‏20‏)‏

   • הוא מגן על האביונים מדיכוי ‏(‏41‏)‏

 • קח

  • תפילה לניצחון על האויבים

   • תשועת בני אדם היא תשועת שווא ‏(‏12‏)‏

   • ‏”באלוהים נאזור כוח” ‏(‏13‏)‏

 • קט

  • תפילת אדם השרוי במצוקה

   • ‏’‏את תפקידו ייקח אחר’‏ ‏(‏8‏)‏

   • אלוהים עומד לימין האביון ‏(‏13‏)‏

 • קי

  • מלך וכוהן כמו מלכי־צדק

   • ‏’‏שלוט בקרב אויביך’‏ ‏(‏2‏)‏

   • המתנדבים הצעירים כטיפות טל ‏(‏3‏)‏

 • קיא

  • הללו את יהוה על גדולותיו

   • שם אלוהים קדוש ומעורר יראה ‏(‏9‏)‏

   • יראת יהוה היא חוכמה ‏(‏10‏)‏

 • קיב

  • הצדיק ירא את יהוה

   • המלווה בנדיבות ישגשג ‏(‏5‏)‏

   • ‏”הצדיק ייזכר לעולם” ‏(‏6‏)‏

   • הנדיב נותן לאביונים ‏(‏9‏)‏

 • קיג

  • אלוהים שוכן במרום ומרומם את הדלים

   • שם יהוה מבורך עד עולם ‏(‏2‏)‏

   • אלוהים מתכופף ומביט מטה ‏(‏6‏)‏

 • קיד

  • גאולת ישראל ממצרים

   • הים נס ‏(‏5‏)‏

   • ההרים דילגו כאילים ‏(‏6‏)‏

   • צור החלמיש הפך למעיין ‏(‏8‏)‏

 • קטו

  • הכבוד מגיע לאלוהים לבדו

   • אלילים דוממים ‏(‏4–8‏)‏

   • הארץ ניתנה לבני אדם ‏(‏16‏)‏

   • ‏”לא המתים יהללו יה” ‏(‏17‏)‏

 • קטז

  • שיר הודיה

   • ‏”מה אשיב ליהוה?‏” ‏(‏12‏)‏

   • ‏”את כוס הישועה אשא” ‏(‏13‏)‏

   • ‏”את נדריי אשלם ליהוה” ‏(‏14‏,‏ 18‏)‏

   • יקר בעיני יהוה מות נאמניו ‏(‏15‏)‏

 • קיז

  • האומות נקראות להלל את יהוה

   • חסד אלוהים גדול ‏(‏2‏)‏

 • קיח

  • הודיה על ניצחון יהוה

   • ‏’‏קראתי אל יה,‏ והוא ענה לי’‏ ‏(‏5‏)‏

   • ‏”יהוה לצידי” ‏(‏6,‏ 7‏)‏

   • האבן שמאסו הבונים תהיה לראש פינה ‏(‏22‏)‏

   • ‏”הבא בשם יהוה” ‏(‏26‏)‏

 • קיט

  • הערכה כלפי דברו היקר של אלוהים

   • ‏’‏כיצד יכולים הצעירים לשמור על טוהר דרכם?‏’‏ ‏(‏9‏)‏

   • ‏”אני אוהב את תזכורותיך” ‏(‏24‏)‏

   • ‏”דברך הוא תקוותי” ‏(‏74‏,‏ 81‏,‏ 114‏)‏

   • ‏”עד כמה אוהב אני את תורתך!‏” ‏(‏97‏)‏

   • ‏”תובנה רבה יותר מאשר לכל מוריי” ‏(‏99‏)‏

   • ‏”נר לרגלי דברך” ‏(‏105‏)‏

   • ‏”מהות דברך אמת היא” ‏(‏160‏)‏

   • שלום לאוהבי תורת אלוהים ‏(‏165‏)‏

 • קכ

  • כמיהת הזר לשלום

   • ‏’‏הצילני מלשון רמייה’‏ ‏(‏2‏)‏

   • ‏”פניי לשלום” ‏(‏7‏)‏

 • קכא

  • יהוה שומר על עמו

   • ‏”עזרי מאת יהוה” ‏(‏2‏)‏

   • יהוה אינו ישן ‏(‏3,‏ 4‏)‏

 • קכב

  • תפילה לשלום ירושלים

   • השמחה ללכת אל בית יהוה ‏(‏1‏)‏

   • עיר שחוברה לה יחדיו ‏(‏3‏)‏

 • קכג

  • ציפייה לחסדו של יהוה

   • ‏’‏כעבדים אנו נושאים עינינו אל יהוה’‏ ‏(‏2‏)‏

   • ‏”שבענו בוז עד מאוד” ‏(‏3‏)‏

 • קכד

  • ‏”לולא היה יהוה איתנו”‏

   • הימלטות ממלכודת שנשברה ‏(‏7‏)‏

   • ‏”עזרנו בשם יהוה” ‏(‏8‏)‏

 • קכה

  • יהוה מגן על עמו

   • ‏”ירושלים,‏ הרים סביב לה” ‏(‏2‏)‏

   • ‏”יהיה נא שלום על ישראל” ‏(‏5‏)‏

 • קכו

  • השיבה המשמחת לציון

   • ‏”הגדיל יהוה לעשות” ‏(‏3‏)‏

   • מבכי לרינה ‏(‏5,‏ 6‏)‏

 • קכז

  • בלי אלוהים,‏ הכול לשווא

   • ‏”אם יהוה אינו בונה את הבית” ‏(‏1‏)‏

   • ילדים,‏ שכר מאלוהים ‏(‏3‏)‏

 • קכח

  • אשרי כל ירא יהוה

   • אשתך תהיה כגפן פורייה ‏(‏3‏)‏

   • ‏”מי ייתן ותראה את ירושלים משגשגת” ‏(‏5‏)‏

 • קכט

  • מותקפים אך לא מובסים

   • יבושו כל שונאי ציון ‏(‏5‏)‏

 • קל

  • ‏”ממעמקים קראתי אליך”‏

   • ‏’‏אם לעוונות היית שם לב’‏ ‏(‏3‏)‏

   • עם יהוה הסליחה האמיתית ‏(‏4‏)‏

   • ‏”אני מוחיל בכיליון עיניים ליהוה” ‏(‏6‏)‏

 • קלא

  • שבע רצון כילד גמול

   • אינני שואף לגדולות ‏(‏1‏)‏

 • קלב

  • בחירה בדוד ובציון

   • ‏”אל תמאס במשיחך” ‏(‏10‏)‏

   • כוהני ציון לובשים ישועה ‏(‏16‏)‏

 • קלג

  • שבת אחים גם יחד

   • כשמן על ראש אהרון ‏(‏2‏)‏

   • כטל חרמון ‏(‏3‏)‏

 • קלד

  • תהילה לאלוהים בלילות

   • ‏”שאו ידיכם בקדושה” ‏(‏2‏)‏

 • קלה

  • הללו יה על גדולתו

   • אותות ומופתים נגד מצרים ‏(‏8,‏ 9‏)‏

   • ‏”שמך קיים לעולם” ‏(‏13‏)‏

   • אלילים דוממים ‏(‏15–18‏)‏

 • קלו

  • יהוה,‏ לעולם חסדו

   • שמיים וארץ עשה בתבונה ‏(‏5,‏ 6‏)‏

   • פרעה מת בים סוף ‏(‏15‏)‏

   • אלוהים זוכר את המדוכאים ‏(‏23‏)‏

   • מזון לכל חי ‏(‏25‏)‏

 • קלז

  • על נהרות בבל

   • איך נשיר את שירי ציון?‏ ‏(‏3,‏ 4‏)‏

   • בבל תיחרב ‏(‏8‏)‏

 • קלח

  • אלוהים מרומָם,‏ אך דואג לבני האדם

   • ‏’‏ענית לתפילתי’‏ ‏(‏3‏)‏

   • ‏’‏גם לנוכח סכנה,‏ אתה מציל אותי’‏ ‏(‏7‏)‏

 • קלט

  • אלוהים מכיר היטב את עובדיו

   • אין לאן להימלט מרוח אלוהים ‏(‏7‏)‏

   • ‏”נוצרתי באורח פלאי” ‏(‏14‏)‏

   • ‏’‏עיניך ראוני בהיותי עובר’‏ ‏(‏16‏)‏

   • ‏”הנחני בדרך הנצח” ‏(‏24‏)‏

 • קמ

  • יהוה,‏ המושיע החזק

   • הרשעים הם כנחשים ‏(‏3‏)‏

   • אנשים אלימים ינחלו מפלה ‏(‏11‏)‏

 • קמא

  • תפילה להגנה

   • ‏”תהיה תפילתי כקטורת” ‏(‏2‏)‏

   • תוכחת הצדיק היא כשמן ‏(‏5‏)‏

   • הרשעים נופלים לתוך רשתותיהם ‏(‏10‏)‏

 • קמב

  • תפילה להצלה מרודפים

   • ‏”אין לי מקום לנוס אליו” ‏(‏4‏)‏

   • ‏’‏אתה כל אשר יש לי’‏ ‏(‏5‏)‏

 • קמג

  • צמא לאלוהים כארץ צחיחה

   • ‏’‏אני מהרהר במעשיך’‏ ‏(‏5‏)‏

   • ‏”למדני לעשות את רצונך” ‏(‏10‏)‏

   • ‏’‏תנחה אותי רוחך הטובה’‏ ‏(‏10‏)‏

 • קמד

  • תפילה לניצחון

   • ‏”מהו בן אנוש?‏” ‏(‏3‏)‏

   • ‏”פזר את האויבים” ‏(‏6‏)‏

   • אשרי עם יהוה ‏(‏15‏)‏

 • קמה

  • תהילה לאלוהים,‏ המלך הגדול

   • ‏’‏אכריז על גדולת אלוהים’‏ ‏(‏6‏)‏

   • ‏”טוב יהוה לכול” ‏(‏9‏)‏

   • ‏”נאמניך יהללוך” ‏(‏10‏)‏

   • מלכות אלוהים נצחית ‏(‏13‏)‏

   • אלוהים פותח ידו ומשביע רצון כל חי ‏(‏16‏)‏

 • קמו

  • בטח באלוהים ולא בבני אדם

   • במותו,‏ אובדות מחשבות האדם ‏(‏4‏)‏

   • אלוהים מקים את הכפופים ‏(‏8‏)‏

 • קמז

  • תהילה על פעליו האוהבים והגדולים של אלוהים

   • הוא מרפא את שבורי הלב ‏(‏3‏)‏

   • נותן שמות לכל הכוכבים ‏(‏4‏)‏

   • שולח שלג כצמר ‏(‏16‏)‏

 • קמח

  • כל הבריאה תהלל את יהוה

   • ‏”הללוהו,‏ כל מלאכיו” ‏(‏2‏)‏

   • ‏’‏הללוהו שמש,‏ ירח וכוכבים’‏ ‏(‏3‏)‏

   • צעירים וזקנים יהללו את אלוהים ‏(‏12,‏ 13‏)‏

 • קמט

  • שיר הלל על ניצחון אלוהים

   • אלוהים שבע רצון מעמו ‏(‏4‏)‏

   • הכבוד שייך לנאמני אלוהים ‏(‏9‏)‏

 • קנ

  • כל הנשמה תהלל יה

   • הללו יה!‏ ‏(‏1‏,‏ 6‏)‏