עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

ספר שמות

פרקים

תוכן בראשי פרקים

 • א

  • בני ישראל מוסיפים להתעצם במצרים ‏(‏1–7‏)‏

  • פרעה מדכא את בני ישראל ‏(‏8–14‏)‏

  • מיילדות יראות אלוהים מצילות חיים ‏(‏15–22‏)‏

 • ב

  • לידת משה ‏(‏1–4‏)‏

  • בת פרעה מאמצת את משה ‏(‏5–10‏)‏

  • משה נס למדיין ומתחתן עם ציפורה ‏(‏11–22‏)‏

  • אלוהים שומע את נאקת בני ישראל ‏(‏23–25‏)‏

 • ג

  • משה והסנה הבוער ‏(‏1–12‏)‏

  • יהוה מבהיר את משמעות שמו ‏(‏13–15‏)‏

  • יהוה מדריך את משה ‏(‏16–22‏)‏

 • ד

  • שלושה אותות שמשה יחולל ‏(‏1–9‏)‏

  • משה מרגיש בלתי כשיר ‏(‏10–17‏)‏

  • משה חוזר למצרים ‏(‏18–26‏)‏

  • משה מתאחד עם אהרון ‏(‏27–31‏)‏

 • ה

  • משה ואהרון לפני פרעה ‏(‏1–5‏)‏

  • הדיכוי גובר ‏(‏6–18‏)‏

  • בני ישראל מאשימים את משה ואהרון ‏(‏19–23‏)‏

 • ו

  • חזרה על ההבטחה לשחרר את בני ישראל ‏(‏1–13‏)‏

   • שמו של יהוה לא נודע במלואו ‏(‏2,‏ 3‏)‏

  • שושלת היוחסין של משה ואהרון ‏(‏14–27‏)‏

  • אלוהים מצווה על משה להתייצב שוב לפני פרעה ‏(‏28–30‏)‏

 • ז

  • יהוה מחזק את משה ‏(‏1–7‏)‏

  • מטה אהרון הופך לנחש גדול ‏(‏8–13‏)‏

  • מכה ראשונה:‏ מים הופכים לדם ‏(‏14–25‏)‏

 • ח

  • מכה שנייה:‏ צפרדעים ‏(‏1–15‏)‏

  • מכה שלישית:‏ כינים ‏(‏16–19‏)‏

  • מכה רביעית:‏ ערוב ‏(‏20–32‏)‏

   • ארץ גושן לא מושפעת ‏(‏22,‏ 23‏)‏

 • ט

  • מכה חמישית:‏ מות המקנה ‏(‏1–7‏)‏

  • מכה שישית:‏ שחין באדם ובבעלי החיים ‏(‏8–12‏)‏

  • מכה שביעית:‏ ברד ‏(‏13–35‏)‏

   • פרעה יראה את כוחו של אלוהים ‏(‏16‏)‏

   • שמו של יהוה יפורסם ‏(‏16‏)‏

 • י

  • מכה שמינית:‏ ארבה ‏(‏1–20‏)‏

  • מכה תשיעית:‏ חושך ‏(‏21–29‏)‏

 • יא

  • ההודעה על המכה העשירית ‏(‏1–10‏)‏

   • על בני ישראל לבקש מתנות ‏(‏2‏)‏

 • יב

  • כינון חג הפסח ‏(‏1–28‏)‏

   • יש להזות את הדם על מזוזות הבתים ‏(‏7‏)‏

  • מכה עשירית:‏ מות הבכורים ‏(‏29–32‏)‏

  • יציאת מצרים מתחילה ‏(‏33–42‏)‏

   • קץ 430 השנים ‏(‏40,‏ 41‏)‏

  • הוראות לגבי ההשתתפות בפסח ‏(‏43–51‏)‏

 • יג

  • כל זכר בכור שייך ליהוה ‏(‏1,‏ 2‏)‏

  • חג המצות ‏(‏3–10‏)‏

  • כל זכר בכור מוקדש לאלוהים ‏(‏11–16‏)‏

  • בני ישראל מובלים לכיוון ים סוף ‏(‏17–20‏)‏

  • עמוד הענן ועמוד האש ‏(‏21,‏ 22‏)‏

 • יד

  • בני ישראל מגיעים לים ‏(‏1–4‏)‏

  • פרעה רודף אחר בני ישראל ‏(‏5–14‏)‏

  • חציית ים סוף ‏(‏15–25‏)‏

  • המצרים טובעים בים ‏(‏26–28‏)‏

  • בני ישראל מאמינים ביהוה ‏(‏29–31‏)‏

 • טו

  • שירת הניצחון של משה ובני ישראל ‏(‏1–19‏)‏

  • מרים עונה בשירה ‏(‏20,‏ 21‏)‏

  • מים מרים הופכים למתוקים ‏(‏22–27‏)‏

 • טז

  • העם מתלונן שאין מזון ‏(‏1–3‏)‏

  • יהוה שומע את התלונות ‏(‏4–12‏)‏

  • אלוהים מספק את השליו ואת המן ‏(‏13–21‏)‏

  • המן לא יימצא בשבת ‏(‏22–30‏)‏

  • המן נשמר כתזכורת ‏(‏31–36‏)‏

 • יז

  • תלונה על מחסור במים בחורב ‏(‏1–4‏)‏

  • מים יוצאים מן הסלע ‏(‏5–7‏)‏

  • מתקפתם ותבוסתם של העמלקים ‏(‏8–16‏)‏

 • יח

  • יתרו וציפורה מגיעים ‏(‏1–12‏)‏

  • יתרו מייעץ למנות שופטים ‏(‏13–27‏)‏

 • יט

  • בהר סיני ‏(‏1–25‏)‏

   • בני ישראל יהיו ממלכת כוהנים ‏(‏5,‏ 6‏)‏

   • העם מתקדש לקראת אלוהים ‏(‏14,‏ 15‏)‏

 • כ

  • עשרת הדיברות ‏(‏1–17‏)‏

  • המראה גורם לבני ישראל לפחד ‏(‏18–21‏)‏

  • הוראות בקשר לעבודת אלוהים ‏(‏22–26‏)‏

 • כא

  • משפטים עבור ישראל ‏(‏1–36‏)‏

   • על עבדים עברים ‏(‏2–11‏)‏

   • על אלימות איש נגד רעהו ‏(‏12–27‏)‏

   • על בעלי חיים ‏(‏28–36‏)‏

 • כב

  • משפטים עבור ישראל ‏(‏1–31‏)‏

   • על גניבה ‏(‏1–4‏)‏

   • על נזקים ליבול ‏(‏5,‏ 6‏)‏

   • על פיצוי ובעלות ‏(‏7–15‏)‏

   • על פיתוי ‏(‏16,‏ 17‏)‏

   • על עבודת אלוהים וצדק חברתי ‏(‏18–31‏)‏

 • כג

  • משפטים עבור ישראל ‏(‏1–19‏)‏

   • על התנהגות ישרה וצודקת ‏(‏1–9‏)‏

   • על שבתות וחגים ‏(‏10–19‏)‏

  • מלאך מכוון את בני ישראל ‏(‏20–26‏)‏

  • רכישת קרקעות וגבולות ‏(‏27–33‏)‏

 • כד

  • העם מסכים לשמור את הברית ‏(‏1–11‏)‏

  • משה בהר סיני ‏(‏12–18‏)‏

 • כה

  • תרומות למשכן ‏(‏1–9‏)‏

  • הארון ‏(‏10–22‏)‏

  • השולחן ‏(‏23–30‏)‏

  • המנורה ‏(‏31–40‏)‏

 • כו

  • המשכן ‏(‏1–37‏)‏

   • יריעות המשכן ‏(‏1–14‏)‏

   • מסגרות הקרשים והתושבות ‏(‏15–30‏)‏

   • הפרוכת והמסך ‏(‏31–37‏)‏

 • כז

  • מזבח העולה ‏(‏1–8‏)‏

  • החצר ‏(‏9–19‏)‏

  • שמן למנורה ‏(‏20,‏ 21‏)‏

 • כח

  • בגדי הכהונה ‏(‏1–5‏)‏

  • האפוד ‏(‏6–14‏)‏

  • החושן ‏(‏15–30‏)‏

   • האורים והתומים ‏(‏30‏)‏

  • המעיל ‏(‏31–35‏)‏

  • המצנפת עם לוחית הזהב ‏(‏36–39‏)‏

  • בגדי כהונה אחרים ‏(‏40–43‏)‏

 • כט

  • מינוי הכוהנים ‏(‏1–37‏)‏

  • הקורבן היומי ‏(‏38–46‏)‏

 • ל

  • מזבח הקטורת ‏(‏1–10‏)‏

  • מפקד וכסף לכפרה ‏(‏11–16‏)‏

  • כיור הנחושת לרחצה ‏(‏17–21‏)‏

  • תערובת מיוחדת לשמן המשיחה ‏(‏22–33‏)‏

  • מתכונת הקטורת הקדושה ‏(‏34–38‏)‏

 • לא

  • רוח אלוהים ממלאת אנשי מלאכה ‏(‏1–11‏)‏

  • השבת,‏ אות בין אלוהים ובני ישראל ‏(‏12–17‏)‏

  • שני לוחות האבן ‏(‏18‏)‏

 • לב

  • פולחן עגל הזהב ‏(‏1–35‏)‏

   • משה שומע קולות שירה מוזרים ‏(‏17,‏ 18‏)‏

   • משה שובר את לוחות הברית ‏(‏19‏)‏

   • הלוויים נאמנים ליהוה ‏(‏26–29‏)‏

 • לג

  • דברי התוכחה מאת אלוהים ‏(‏1–6‏)‏

  • אוהל מועד מחוץ למחנה ‏(‏7–11‏)‏

  • משה מבקש לראות את כבוד יהוה ‏(‏12–23‏)‏

 • לד

  • הכנת לוחות אבן חדשים ‏(‏1–4‏)‏

  • משה רואה את כבוד יהוה ‏(‏5–9‏)‏

  • חזרה על פרטי הברית ‏(‏10–28‏)‏

  • פני משה קורנות ‏(‏29–35‏)‏

 • לה

  • הוראות לגבי השבת ‏(‏1–3‏)‏

  • תרומות עבור המשכן ‏(‏4–29‏)‏

  • בצלאל ואהליאב מתמלאים ברוח אלוהים ‏(‏30–35‏)‏

 • לו

  • בני ישראל תורמים די והותר ‏(‏1–7‏)‏

  • בניית המשכן ‏(‏8–38‏)‏

 • לז

  • עשיית הארון ‏(‏1–9‏)‏

  • השולחן ‏(‏10–16‏)‏

  • המנורה ‏(‏17–24‏)‏

  • מזבח הקטורת ‏(‏25–29‏)‏

 • לח

  • מזבח העולה ‏(‏1–7‏)‏

  • כיור הנחושת ‏(‏8‏)‏

  • החצר ‏(‏9–20‏)‏

  • רשימת חומרי המשכן ‏(‏21–31‏)‏

 • לט

  • עשיית בגדי הכהונה ‏(‏1‏)‏

  • האפוד ‏(‏2–7‏)‏

  • החושן ‏(‏8–21‏)‏

  • המעיל ‏(‏22–26‏)‏

  • בגדי כהונה אחרים ‏(‏27–29‏)‏

  • לוחית הזהב ‏(‏30,‏ 31‏)‏

  • משה בודק את המשכן ‏(‏32–43‏)‏

 • מ

  • הקמת המשכן ‏(‏1–33‏)‏

  • כבוד יהוה ממלא את המשכן ‏(‏34–38‏)‏