עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

שיר השירים

פרקים

1 2 3 4 5 6 7 8

תוכן בראשי פרקים

 • הנערה השולמית במחנהו של המלך שלמה ‏(‏א׳:‏1 עד ג׳:‏5‏)‏

  • א

   • שיר השירים ‏(‏1‏)‏

   • הבחורה הצעירה ‏(‏2–7‏)‏

   • בנות ירושלים ‏(‏8‏)‏

   • המלך ‏(‏9–11‏)‏

    • ‏”קישוטי זהב נעשה לָךְ” ‏(‏11‏)‏

   • הבחורה הצעירה ‏(‏12–14‏)‏

    • ‏’‏יקירי הוא כצרור המור’‏ ‏(‏13‏)‏

   • הרועה ‏(‏15‏)‏

    • ‏”הינך יפה,‏ אהובתי”‏

   • הבחורה הצעירה ‏(‏16,‏ 17‏)‏

    • ‏”הינך יפה,‏ יקירי” ‏(‏16‏)‏

  • ב

   • הבחורה הצעירה ‏(‏1‏)‏

    • ‏”איני אלא חבצלת השרון”‏

   • הרועה ‏(‏2‏)‏

    • ‏’‏אהובתי היא כשושנה’‏

   • הבחורה הצעירה ‏(‏3–14‏)‏

    • ‏’‏אל תעוררו בי אהבה עד אשר תיעור מאליה’‏ ‏(‏7‏)‏

    • ציטוט דברי הרועה ‏(‏10ב–14‏)‏

     • ‏”יפתי,‏ בואי איתי” ‏(‏10ב‏,‏ 13‏)‏

   • אַחֶיהָ של הבחורה הצעירה ‏(‏15‏)‏

    • ‏”תִּפְסוּ לנו את השועלים”‏

   • הבחורה הצעירה ‏(‏16,‏ 17‏)‏

    • ‏”יקירי שלי ואני שלו” ‏(‏16‏)‏

  • ג

   • הבחורה הצעירה ‏(‏1–5‏)‏

    • ‏’‏בלילות חיפשתי את אשר אוהבת נפשי’‏ ‏(‏1‏)‏

 • הנערה השולמית בירושלים ‏(‏ג׳:‏6 עד ח׳:‏4‏)‏

  • ג

   • בנות ציון ‏(‏6–11‏)‏

    • תיאור פמלייתו של שלמה

  • ד

   • הרועה ‏(‏1–5‏)‏

    • ‏”הינך יפה,‏ אהובתי” ‏(‏1‏)‏

   • הבחורה הצעירה ‏(‏6‏)‏

   • הרועה ‏(‏7–16א‏)‏

    • ‏’‏שבית את ליבי,‏ כלתי’‏ ‏(‏9‏)‏

   • הבחורה הצעירה ‏(‏16ב‏)‏

  • ה

   • הרועה ‏(‏‏)‏

   • נשות ירושלים ‏(‏‏)‏

    • ‏”השתכרו מביטויי חיבה!‏”‏

   • הבחורה הצעירה ‏(‏2–8‏)‏

    • מספרת על חלומה

   • בנות ירושלים ‏(‏9‏)‏

    • ‏”במה טוב יקירך מכל יקיר אחר?‏”‏

   • הבחורה הצעירה ‏(‏10–16‏)‏

    • ‏”בולט הוא בקרב רבבה” ‏(‏10‏)‏

  • ו

   • בנות ירושלים ‏(‏1‏)‏

   • הבחורה הצעירה ‏(‏2,‏ 3‏)‏

    • ‏”אני של יקירי,‏ ויקירי שלי” ‏(‏3‏)‏

   • המלך ‏(‏4–10‏)‏

    • ‏’‏יפה את כתרצה’‏ ‏(‏4‏)‏

    • ציטוט דברי הנשים ‏(‏10‏)‏

   • הבחורה הצעירה ‏(‏11,‏ 12‏)‏

   • המלך (‏ואחרים)‏ ‏(‏13א‏)‏

   • הבחורה הצעירה ‏(‏13ב‏)‏

   • המלך (‏ואחרים)‏ ‏(‏13ג‏)‏

  • ז

   • המלך ‏(‏1–9א‏)‏

    • ‏’‏כמה נעימה את,‏ אהובה’‏ ‏(‏6‏)‏

   • הבחורה הצעירה ‏(‏9ב–13‏)‏

    • ‏”אני של יקירי,‏ ואליי תשוקתו” ‏(‏10‏)‏

  • ח

   • הבחורה הצעירה ‏(‏1–4‏)‏

    • ‏”מי ייתן והיית כאחי” ‏(‏1‏)‏

 • הנערה השולמית חוזרת,‏ נאמנותה מוכחת ‏(‏ח׳:‏5–14‏)‏

  • ח

   • אַחֶיהָ של הבחורה הצעירה ‏(‏‏)‏

    • ‏’‏מי זאת מתרפקת על יקירה?‏’‏

   • הבחורה הצעירה ‏(‏5ב–7‏)‏

    • ‏”עזה כמוות אהבה” ‏(‏6‏)‏

   • אַחֶיהָ של הבחורה הצעירה ‏(‏8,‏ 9‏)‏

    • ‏”אם חומה היא,‏ .‏.‏.‏ אך אם דלת היא,‏ .‏.‏.‏” ‏(‏9‏)‏

   • הבחורה הצעירה ‏(‏10–12‏)‏

    • ‏”אני חוֹמָה” ‏(‏10‏)‏

   • הרועה ‏(‏13‏)‏

    • ‏’‏השמיעיני קולך’‏

   • הבחורה הצעירה ‏(‏14‏)‏

    • ‏”היה זריז כצבי”‏