עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

ספר קהלת

פרקים

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

תוכן בראשי פרקים

 • א

  • הכול הבל ‏(‏1–11‏)‏

   • הארץ לעולם עומדת ‏(‏4‏)‏

   • מחזורי הטבע ‏(‏5–7‏)‏

   • אין חדש תחת השמש ‏(‏9‏)‏

  • חוכמת האדם מוגבלת ‏(‏12–18‏)‏

   • רדיפה אחר הרוח ‏(‏14‏)‏

 • ב

  • שלמה בוחן את מעשיו ‏(‏1–11‏)‏

  • ערכה היחסי של חוכמת האדם ‏(‏12–16‏)‏

  • הבלותו של העמל ‏(‏17–23‏)‏

  • אכול,‏ שתה ומצא הנאה בעבודה ‏(‏24–26‏)‏

 • ג

  • עת לכל דבר ‏(‏1–8‏)‏

  • ההנאה מהחיים היא מתנה מאלוהים ‏(‏9–15‏)‏

   • הנצח טמון בלב האדם ‏(‏11‏)‏

  • אלוהים שופט את כולם בצדק ‏(‏16,‏ 17‏)‏

  • גם האדם וגם החיות לבסוף מתים ‏(‏18–22‏)‏

   • הכול ישובו אל העפר ‏(‏20‏)‏

 • ד

  • העושק גרוע ממוות ‏(‏1–3‏)‏

  • השקפה מאוזנת על עבודה ‏(‏4–6‏)‏

  • ערכו של חבר ‏(‏7–12‏)‏

   • טובים השניים מן האחד ‏(‏9‏)‏

  • חיי השליט יכולים להיות הבל ‏(‏13–16‏)‏

 • ה

  • קרב אל אלוהים ביראה ‏(‏1–7‏)‏

  • רמי דרג משגיחים על הכפופים להם ‏(‏8,‏ 9‏)‏

  • הבלות העושר ‏(‏10–20‏)‏

   • אוהב כסף לא ישבע כסף ‏(‏10‏)‏

   • מתוקה שנת העובד ‏(‏12‏)‏

 • ו

  • בעלי נכסים,‏ אך אינם נהנים מהם ‏(‏1–6‏)‏

  • ליהנות ממה שיש כעת ‏(‏7–12‏)‏

 • ז

  • שם טוב ויום המוות ‏(‏1–4‏)‏

  • גערת חכם ‏(‏5–7‏)‏

  • טוב אחרית דבר מראשיתו ‏(‏8–10‏)‏

  • יתרון החוכמה ‏(‏11,‏ 12‏)‏

  • ימים טובים וימים רעים ‏(‏13–15‏)‏

  • הימנעות מקיצוניות ‏(‏16–22‏)‏

  • מסקנות קהלת ‏(‏23–29‏)‏

 • ח

  • שלטונו הלקוי של האדם ‏(‏1–17‏)‏

   • ציית לפקודות המלך ‏(‏2–4‏)‏

   • שלטון האדם מזיק ‏(‏9‏)‏

   • כאשר גזר הדין אינו מוצא לפועל במהירות ‏(‏11‏)‏

   • אכול,‏ שתה ושמח ‏(‏15‏)‏

 • ט

  • ‏”לכול מקרה אחד” ‏(‏1–3‏)‏

  • ליהנות מהחיים למרות המוות ‏(‏4–12‏)‏

   • המתים אינם יודעים מאומה ‏(‏5‏)‏

   • אין שום מעשה בשאול ‏(‏10‏)‏

   • עת ופגע ‏(‏11‏)‏

  • החוכמה אינה מוערכת תמיד ‏(‏13–18‏)‏

 • י

  • מעט סכלות משחיתה חוכמה ‏(‏1‏)‏

  • הסכנות שבחוסר מיומנות ‏(‏2–11‏)‏

  • מצבו העגום של הכסיל ‏(‏12–15‏)‏

  • כסילות בקרב שליטים ‏(‏16–20‏)‏

   • עוף השמיים עלול לחזור על דבריך ‏(‏20‏)‏

 • יא

  • נצל את ההזדמנות ‏(‏1–8‏)‏

   • שלח לחמך על פני המים ‏(‏1‏)‏

   • זרע מהבוקר עד הערב ‏(‏6‏)‏

  • נהג באחריות בעודך נהנה מנעוריך ‏(‏9,‏ 10‏)‏

 • יב

  • זכור את הבורא לפני ימי הזקנה ‏(‏1–8‏)‏

  • מסקנת קהלת ‏(‏9–14‏)‏

   • דברי החכמים כדורבנות ‏(‏11‏)‏

   • את האלוהים ירא ‏(‏13‏)‏