עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

ספר עמוס

פרקים

1 2 3 4 5 6 7 8 9

תוכן בראשי פרקים

 • א

  • עמוס מקבל מסר מאת יהוה ‏(‏1,‏ 2‏)‏

  • משפטים על פשעים חוזרים ונשנים ‏(‏3–15‏)‏

   • ארם ‏(‏3–5‏)‏‏,‏ פלשת ‏(‏6–8‏)‏‏,‏ צור ‏(‏9,‏ 10‏)‏‏,‏ אדום ‏(‏11,‏ 12‏)‏‏,‏ עמון ‏(‏13–15‏)‏

 • ב

  • משפטים על פשעים חוזרים ונשנים ‏(‏1–16‏)‏

   • מואב ‏(‏1–3‏)‏‏,‏ יהודה ‏(‏4,‏ 5‏)‏‏,‏ ישראל ‏(‏6–16‏)‏

 • ג

  • הכרזה על משפט אלוהים ‏(‏1–8‏)‏

   • אלוהים מגלה את סודו ‏(‏7‏)‏

  • מסר נגד שומרון ‏(‏9–15‏)‏

 • ד

  • מסר נגד פרות הבשן ‏(‏1–3‏)‏

  • יהוה לועג לפולחן הכזב בישראל ‏(‏4,‏ 5‏)‏

  • ישראל אינם נענים למוסר ‏(‏6–13‏)‏

   • ‏”היכון לקראת אלוהיך” ‏(‏12‏)‏

   • ‏’‏אלוהים מספר לאדם את מחשבותיו’‏ ‏(‏13‏)‏

 • ה

  • ישראל כבתולה שנפלה ‏(‏1–3‏)‏

  • חפשו את אלוהים והמשיכו לחיות ‏(‏4–17‏)‏

   • שנאו רע,‏ אהבו טוב ‏(‏15‏)‏

  • יום יהוה הוא יום חושך ‏(‏18–27‏)‏

   • זבחי ישראל אינם מתקבלים ברצון ‏(‏22‏)‏

 • ו

  • הוי לשאננים!‏ ‏(‏1–14‏)‏

   • מיטות שנהב;‏ קערות יין ‏(‏4‏,‏ 6‏)‏

 • ז

  • חזונות על קיצה הקרוב של ישראל ‏(‏1–9‏)‏

   • ארבה ‏(‏1–3‏)‏‏,‏ אש ‏(‏4–6‏)‏‏,‏ אנך ‏(‏7–9‏)‏

  • אמציה אומר לעמוס להפסיק להינבא ‏(‏10–17‏)‏

 • ח

  • חזון על סל ובו פירות קיץ ‏(‏1–3‏)‏

  • גינוי העושקים והמדכאים ‏(‏4–14‏)‏

   • רעב רוחני ‏(‏11‏)‏

 • ט

  • אין מנוס ממשפטי אלוהים ‏(‏1–10‏)‏

  • סוכת דוד תוקם ‏(‏11–15‏)‏