עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

ספר עובדיה

פרקים

1

תוכן בראשי פרקים

  • אדום היהירה תושפל ‏(‏1–9‏)‏

  • אלימותה של אדום נגד יעקב ‏(‏10–14‏)‏

  • יום יהוה על כל האומות ‏(‏15,‏ 16‏)‏

  • בית יעקב ישוקם ‏(‏17–21‏)‏

    • יעקב יכלה את אדום ‏(‏18‏)‏

    • המלוכה תהיה ליהוה ‏(‏21‏)‏