עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

ספר נחום

פרקים

1 2 3

תוכן בראשי פרקים

 • א

  • אלוהים נוקם בצורריו ‏(‏1–7‏)‏

   • אלוהים דורש מסירות בלעדית ‏(‏2‏)‏

   • יהוה זוכר את החוסים בו ‏(‏7‏)‏

  • נינווה תושמד ‏(‏8–14‏)‏

   • ‏”לא תקום פעמיים צרה” ‏(‏9‏)‏

  • בשורה טובה מוכרזת ליהודה ‏(‏15‏)‏

 • ב

  • נינווה תיחרב ‏(‏1–13‏)‏

   • ‏”שערי הנהרות ייפתחו” ‏(‏6‏)‏

 • ג

  • ‏”הוי לעיר הדמים!‏” ‏(‏1–19‏)‏

   • הסיבות למשפטה של נינווה ‏(‏1–7‏)‏

   • נינווה תיפול כמו נוא אמון ‏(‏8–12‏)‏

   • נפילתה של נינווה בלתי נמנעת ‏(‏13–19‏)‏