עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

הבשורה על־פי מתי

פרקים

תוכן בראשי פרקים

 • א

  • אילן היוחסין של ישוע המשיח ‏(‏1–17‏)‏

  • לידת ישוע ‏(‏18–25‏)‏

 • ב

  • ביקור האסטרולוגים ‏(‏1–12‏)‏

  • המנוסה למצרים ‏(‏13–15‏)‏

  • הורדוס הורג את הבנים ‏(‏16–18‏)‏

  • השיבה אל נצרת ‏(‏19–23‏)‏

 • ג

  • הטפתו של יוחנן המטביל ‏(‏1–12‏)‏

  • טבילת ישוע ‏(‏13–17‏)‏

 • ד

  • השטן מנסה את ישוע ‏(‏1–11‏)‏

  • ישוע מתחיל לבשר בגליל ‏(‏12–17‏)‏

  • ישוע קורא לתלמידים הראשונים ‏(‏18–22‏)‏

  • ישוע מבשר,‏ מלמד ומרפא ‏(‏23–25‏)‏

 • ה

  • דרשת ההר (‏1–48‏)‏

   • ישוע מתחיל ללמד על ההר ‏(‏1,‏ 2‏)‏

   • תשע קריאות ה”‏אשרי”‏ ‏(‏3–12‏)‏

   • מלח ואור ‏(‏13–16‏)‏

   • ישוע בא לקיים את התורה ‏(‏17–20‏)‏

   • עצות לגבי כעס ‏(‏21–26‏)‏‏,‏ ניאוף ‏(‏27–30‏)‏‏,‏ גירושין ‏(‏31,‏ 32‏)‏‏,‏ שבועות ‏(‏33–37‏)‏‏,‏ נקמה ‏(‏38–42‏)‏‏,‏ אהבה לאויבים ‏(‏43–48‏)‏

 • ו

  • דרשת ההר (‏1–34‏)‏

   • אין להתפאר בעשיית מעשי צדקה ‏(‏1–4‏)‏

   • כיצד להתפלל ‏(‏5–15‏)‏

    • התפילה לדוגמה ‏(‏9–13‏)‏

   • צום ‏(‏16–18‏)‏

   • אוצרות על הארץ ובשמיים ‏(‏19–24‏)‏

   • חדלו להיות מודאגים ‏(‏25–34‏)‏

    • תמיד חפשו תחילה את המלכות ‏(‏33‏)‏

 • ז

  • דרשת ההר (‏1–27‏)‏

   • חדלו לשפוט ‏(‏1–6‏)‏

   • המשיכו לבקש,‏ לחפש,‏ לדפוק ‏(‏7–11‏)‏

   • כלל הזהב ‏(‏12‏)‏

   • השער הצר ‏(‏13,‏ 14‏)‏

   • בפירותיהם תזהו אותם ‏(‏15–23‏)‏

   • בית על סלע,‏ בית על חול ‏(‏24–27‏)‏

  • ההמונים משתוממים על הוראתו של ישוע ‏(‏28,‏ 29‏)‏

 • ח

  • ריפוי מצורע ‏(‏1–4‏)‏

  • אמונתו של שר מאה ‏(‏5–13‏)‏

  • ישוע מרפא רבים בכפר נחום ‏(‏14–17‏)‏

  • כיצד ללכת אחרי ישוע ‏(‏18–22‏)‏

  • ישוע משקיט סערה ‏(‏23–27‏)‏

  • ישוע שולח את השדים לתוך עדר חזירים ‏(‏28–34‏)‏

 • ט

  • ישוע מרפא משותק ‏(‏1–8‏)‏

  • ישוע קורא למתי ‏(‏9–13‏)‏

  • שאלות לגבי צומות ‏(‏14–17‏)‏

  • בתו של יאיר;‏ אישה נוגעת במעילו של ישוע ‏(‏18–26‏)‏

  • ישוע מרפא את העיוורים ואת האילם ‏(‏27–34‏)‏

  • הקציר רב אבל הפועלים מעטים ‏(‏35–38‏)‏

 • י

  • שנים עשר השליחים ‏(‏1–4‏)‏

  • הנחיות לגבי השירות ‏(‏5–15‏)‏

  • לתלמידים צפויות רדיפות ‏(‏16–25‏)‏

  • לפחד מאלוהים,‏ לא מבני אדם ‏(‏26–31‏)‏

  • לא שלום אלא חרב ‏(‏32–39‏)‏

  • המקבל את תלמידי ישוע ‏(‏40–42‏)‏

 • יא

  • ישוע מדבר בשבחו של יוחנן המטביל ‏(‏1–15‏)‏

  • דברי גינוי נגד דור חסר אמונה ‏(‏16–24‏)‏

  • ישוע מהלל את אביו על טובו כלפי הענווים ‏(‏25–27‏)‏

  • עולו של ישוע מרענן ‏(‏28–30‏)‏

 • יב

  • ישוע ”‏אדון השבת”‏ ‏(‏1–8‏)‏

  • ריפוי איש שידו משותקת ‏(‏9–14‏)‏

  • עבדו האהוב של אלוהים ‏(‏15–21‏)‏

  • גירוש שדים בעזרת רוח הקודש ‏(‏22–30‏)‏

  • חטא בל יסולח ‏(‏31,‏ 32‏)‏

  • העץ ניכר בפריו ‏(‏33–37‏)‏

  • אות יונה ‏(‏38–42‏)‏

  • כאשר רוח טמאה חוזרת ‏(‏43–45‏)‏

  • אימו ואֶחָיו של ישוע ‏(‏46–50‏)‏

 • יג

  • משלים על המלכות (‏1–52‏)‏

   • הזורע ‏(‏1–9‏)‏

   • מדוע דיבר ישוע במשלים ‏(‏10–17‏)‏

   • פשר משל הזורע ‏(‏18–23‏)‏

   • החיטים והעשבים הרעים ‏(‏24–30‏)‏

   • גרגיר החרדל והשאור ‏(‏31–33‏)‏

   • הדיבור במשלים מגשים נבואה ‏(‏34,‏ 35‏)‏

   • פשר משל החיטים והעשבים הרעים ‏(‏36–43‏)‏

   • אוצר טמון והפנינה המובחרת ‏(‏44–46‏)‏

   • הרשת ‏(‏47–50‏)‏

   • אוצרות חדשים וישנים ‏(‏51,‏ 52‏)‏

  • ישוע נדחה בעירו ‏(‏53–58‏)‏

 • יד

  • הורדוס עורף את ראש יוחנן המטביל ‏(‏1–12‏)‏

  • ישוע מאכיל 000,‏5 ‏(‏13–21‏)‏

  • ישוע הולך על המים ‏(‏22–33‏)‏

  • ריפוי חולים בגינוסר ‏(‏34–36‏)‏

 • טו

  • חשיפת מסורות אנוש ‏(‏1–9‏)‏

  • הדברים הנובעים מן הלב מטמאים את האדם ‏(‏10–20‏)‏

  • אמונתה הגדולה של אישה פניקית ‏(‏21–28‏)‏

  • ישוע מרפא תחלואים רבים ‏(‏29–31‏)‏

  • ישוע מאכיל 000,‏4 ‏(‏32–39‏)‏

 • טז

  • בקשת אות משמיים ‏(‏1–4‏)‏

  • שאור הפרושים והצדוקים ‏(‏5–12‏)‏

  • מפתחות המלכות ‏(‏13–20‏)‏

   • הקהילה תיבנה על סלע ‏(‏18‏)‏

  • ישוע מנבא את מותו ‏(‏21–23‏)‏

  • מיהו תלמיד אמיתי של המשיח ‏(‏24–28‏)‏

 • יז

  • חזון ההשתנות של ישוע ‏(‏1–13‏)‏

  • אמונה כגרגיר חרדל ‏(‏14–21‏)‏

  • ישוע שוב מנבא את מותו ‏(‏22,‏ 23‏)‏

  • תשלום מס בעזרת מטבע שנמצא בפי הדג ‏(‏24–27‏)‏

 • יח

  • הגדול ביותר במלכות ‏(‏1–6‏)‏

  • מכשולים ‏(‏7–11‏)‏

  • משל הכבש שאבד ‏(‏12–14‏)‏

  • איך לקנות את אחיך ‏(‏15–20‏)‏

  • המשל על העבד שלא רצה לסלוח ‏(‏21–35‏)‏

 • יט

  • נישואין וגירושין ‏(‏1–9‏)‏

  • מתת הרווקות ‏(‏10–12‏)‏

  • ישוע מברך את הילדים ‏(‏13–15‏)‏

  • שאלתו של עשיר צעיר ‏(‏16–24‏)‏

  • הקרבות למען המלכות ‏(‏25–30‏)‏

 • כ

  • הפועלים בכרם והתשלום הזהה ‏(‏1–16‏)‏

  • ישוע שוב מנבא את מותו ‏(‏17–19‏)‏

  • בקשת מקומות במלכות ‏(‏20–28‏)‏

   • ישוע כקורבן כופר בעד רבים ‏(‏28‏)‏

  • ריפוי שני עיוורים ‏(‏29–34‏)‏

 • כא

  • כניסת הניצחון של ישוע ‏(‏1–11‏)‏

  • ישוע מטהר את המקדש ‏(‏12–17‏)‏

  • הקללה על עץ התאנה ‏(‏18–22‏)‏

  • קריאת תיגר על סמכותו של ישוע ‏(‏23–27‏)‏

  • המשל על שני הבנים ‏(‏28–32‏)‏

  • המשל על הכורמים הרצחניים ‏(‏33–46‏)‏

   • הבונים מואסים באבן הפינה ‏(‏42‏)‏

 • כב

  • משל סעודת החתונה ‏(‏1–14‏)‏

  • אלוהים והקיסר ‏(‏15–22‏)‏

  • שאלה על תחיית המתים ‏(‏23–33‏)‏

  • שתי המצוות הגדולות ביותר ‏(‏34–40‏)‏

  • האם המשיח הוא בן דוד?‏ ‏(‏41–46‏)‏

 • כג

  • אין לחקות את הסופרים והפרושים ‏(‏1–12‏)‏

  • אוי לסופרים ולפרושים ‏(‏13–36‏)‏

  • ישוע מקונן על ירושלים ‏(‏37–39‏)‏

 • כד

  • אות נוכחותו של המשיח (‏1–51‏)‏

   • מלחמות,‏ רעב,‏ רעידות אדמה ‏(‏7‏)‏

   • הבשורה הטובה תוכרז ‏(‏14‏)‏

   • הצרה הגדולה ‏(‏21,‏ 22‏)‏

   • אות בן האדם ‏(‏30‏)‏

   • עץ התאנה ‏(‏32–34‏)‏

   • כמו ימי נוח ‏(‏37–39‏)‏

   • עִמדו על המשמר ‏(‏42–44‏)‏

   • עבד נאמן ועבד רע ‏(‏45–51‏)‏

 • כה

  • אות נוכחותו של המשיח (‏1–46‏)‏

   • משל עשר הבתולות ‏(‏1–13‏)‏

   • משל הכיכרים ‏(‏14–30‏)‏

   • הכבשים והעיזים ‏(‏31–46‏)‏

 • כו

  • הכוהנים זוממים להרוג את ישוע ‏(‏1–5‏)‏

  • יציקת שמן בושם על ישוע ‏(‏6–13‏)‏

  • הפסח האחרון והסגרת ישוע ‏(‏14–25‏)‏

  • ישוע מכונן את סעודת האדון ‏(‏26–30‏)‏

  • ישוע חוזה שפטרוס יתכחש לו ‏(‏31–35‏)‏

  • ישוע מתפלל בגן גת שמנים ‏(‏36–46‏)‏

  • ישוע נעצר ‏(‏47–56‏)‏

  • המשפט לפני הסנהדרין ‏(‏57–68‏)‏

  • פטרוס מתכחש לישוע ‏(‏69–75‏)‏

 • כז

  • ישוע נמסר לידי פילטוס ‏(‏1,‏ 2‏)‏

  • יהודה תולה את עצמו ‏(‏3–10‏)‏

  • ישוע עומד לפני פילטוס ‏(‏11–26‏)‏

  • לועגים לו בפומבי ‏(‏27–31‏)‏

  • מוקע בגולגותא ‏(‏32–44‏)‏

  • מותו של ישוע ‏(‏45–56‏)‏

  • קבורת ישוע ‏(‏57–61‏)‏

  • הצבת משמר על הקבר ‏(‏62–66‏)‏

 • כח

  • ישוע מוקם לתחייה ‏(‏1–10‏)‏

  • החיילים מקבלים שוחד כדי לשקר ‏(‏11–15‏)‏

  • המשימה לעשות תלמידים ‏(‏16–20‏)‏