עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

ספר משלי

פרקים

תוכן בראשי פרקים

 • א

  • מטרת המשלים ‏(‏1–7‏)‏

  • הסכנות שבחברה רעה ‏(‏8–19‏)‏

  • החוכמה האמיתית קוראת בקול ברחוב ‏(‏20–33‏)‏

 • ב

  • ערכה של החוכמה ‏(‏1–22‏)‏

   • חפש חוכמה כמטמונים ‏(‏4‏)‏

   • כושר חשיבה ישמור עליך ‏(‏11‏)‏

   • אי־מוסריות מובילה לאסון ‏(‏16–19‏)‏

 • ג

  • היה חכם ובטח ביהוה ‏(‏1–12‏)‏

   • כבד את יהוה מהונך ‏(‏9‏)‏

  • החוכמה מעניקה אושר ‏(‏13–18‏)‏

  • החוכמה מעניקה ביטחון ‏(‏19–26‏)‏

  • התנהגות נאותה כלפי הזולת ‏(‏27–35‏)‏

   • עשה את הטוב לאחרים אם יש בכוחך לעזור ‏(‏27‏)‏

 • ד

  • הדרכה נבונה מפי האב ‏(‏1–27‏)‏

   • מעל הכול,‏ קנה חוכמה ‏(‏7‏)‏

   • רחק מאורחות רשע ‏(‏14,‏ 15‏)‏

   • אורח צדיקים הולך ומתבהר ‏(‏18‏)‏

   • ‏”נצור ליבך” ‏(‏23‏)‏

 • ה

  • אזהרה מפני אישה לא מוסרית ‏(‏1–14‏)‏

  • שמח עם אשתך ‏(‏15–23‏)‏

 • ו

  • היזהר ממתן ערבות להלוואה ‏(‏1–5‏)‏

  • ‏”לך אל הנמלה,‏ עצל” ‏(‏6–11‏)‏

  • אדם חסר תועלת ורשע ‏(‏12–15‏)‏

  • שבעה דברים שיהוה שונא ‏(‏16–19‏)‏

  • הישמר מפני אישה רעה ‏(‏20–35‏)‏

 • ז

  • חבוק את מצוות אלוהים וחיה ‏(‏1–5‏)‏

  • פתי צעיר נכנע לפיתוי ‏(‏6–27‏)‏

   • ‏”כשור לטבח” ‏(‏22‏)‏

 • ח

  • ‏”החוכמה” מדברת ‏(‏1–36‏)‏

   • ‏’‏אני הראשונה מבין פועלי אלוהים’‏ ‏(‏22‏)‏

   • ‏’‏כרב־אומן לצד אלוהים’‏ ‏(‏30‏)‏

   • ‏’‏אהבתי את בני האדם’‏ ‏(‏31‏)‏

 • ט

  • החוכמה האמיתית מושיטה הזמנה ‏(‏1–12‏)‏

   • ‏”באמצעותי ירבו ימיך” ‏(‏11‏)‏

  • אישה כסילה מושיטה הזמנה ‏(‏13–18‏)‏

   • ‏”מים גנובים ימתקו” ‏(‏17‏)‏

 • משלי שלמה ‏(‏י׳:‏1 עד כ״ד:‏34‏)‏

  • י

   • בן חכם משמח את אביו ‏(‏1‏)‏

   • ידיים חרוצות מעשירות ‏(‏4‏)‏

   • מילים רבות מובילות לפשע ‏(‏19‏)‏

   • ברכת יהוה תעשיר ‏(‏22‏)‏

   • יראת יהוה מאריכה חיים ‏(‏27‏)‏

  • יא

   • עם הצנועים חוכמה ‏(‏2‏)‏

   • הכופר משחית אחרים ‏(‏9‏)‏

   • ‏”הצלחה תודות ליועצים רבים” ‏(‏14‏)‏

   • הנדיב ישגשג ‏(‏25‏)‏

   • הבוטח בעושרו ייפול ‏(‏28‏)‏

  • יב

   • השונא תוכחה הוא חסר תבונה ‏(‏1‏)‏

   • ‏”דיבור בוטה הוא כדקירות חרב” ‏(‏18‏)‏

   • קידום שלום מוביל לשמחה ‏(‏20‏)‏

   • שפתי שקר מתועבות בעיני יהוה ‏(‏22‏)‏

   • דאגה מכבידה על הלב ‏(‏25‏)‏

  • יג

   • החכמים מבקשים עצה ‏(‏10‏)‏

   • תקווה שמתמהמהת גורמת ללב לחלות ‏(‏12‏)‏

   • ציר נאמן מביא מרפא ‏(‏17‏)‏

   • ההולך עם חכמים יחכם ‏(‏20‏)‏

   • המוסר הוא ביטוי לאהבה ‏(‏24‏)‏

  • יד

   • הלב יודע את מרירותו שלו ‏(‏10‏)‏

   • דרך הנראית ישרה עלולה להוביל למוות ‏(‏12‏)‏

   • פתי מאמין לכל דבר ‏(‏15‏)‏

   • רבים הם ידידי העשיר ‏(‏20‏)‏

   • לב רגוע נותן חיים לגוף ‏(‏30‏)‏

  • טו

   • מענה רך משכך חמה ‏(‏1‏)‏

   • עיני יהוה בכל מקום ‏(‏3‏)‏

   • תפילתו של הישר רצויה בעיני אלוהים ‏(‏8‏)‏

   • תוכניות נכשלות ללא התייעצות ‏(‏22‏)‏

   • הרהר בטרם תענה ‏(‏28‏)‏

  • טז

   • יהוה בוחן את המניעים ‏(‏2‏)‏

   • הפקד מעשיך בידי יהוה ‏(‏3‏)‏

   • מאזניים ישרים הם מאת יהוה ‏(‏11‏)‏

   • גאווה לפני מפלה ‏(‏18‏)‏

   • שיבה היא כתר תפארת ‏(‏31‏)‏

  • יז

   • אל תשיב רעה תחת טובה ‏(‏13‏)‏

   • נטוש לפני שמתגלע הריב ‏(‏14‏)‏

   • חבר אמיתי אוהב בכל עת ‏(‏17‏)‏

   • ‏”לב שמח הוא תרופה טובה” ‏(‏22‏)‏

   • איש תבונה מרסן את דבריו ‏(‏27‏)‏

  • יח

   • ההתבודדות אנוכית ואינה מעידה על חוכמה ‏(‏1‏)‏

   • שם יהוה הוא מגדל עוז ‏(‏10‏)‏

   • הון הוא רק חומת הגנה דמיונית ‏(‏11‏)‏

   • מן התבונה להקשיב לשני הצדדים ‏(‏17‏)‏

   • חבר דבק יותר מאח ‏(‏24‏)‏

  • יט

   • תובנה משככת כעס ‏(‏11‏)‏

   • אישה מחרחרת ריב היא כגג דולף ‏(‏13‏)‏

   • אישה נבונה היא מיהוה ‏(‏14‏)‏

   • הטל מוסר על בנך בעוד יש תקווה ‏(‏18‏)‏

   • מן החוכמה לשמוע לעצה ‏(‏20‏)‏

  • כ

   • היין הוא לעגן ‏(‏1‏)‏

   • העצל אינו חורש בחורף ‏(‏4‏)‏

   • מחשבות האדם כמים עמוקים ‏(‏5‏)‏

   • אזהרה מפני נדרים פזיזים ‏(‏25‏)‏

   • תפארת בחורים היא כוחם ‏(‏29‏)‏

  • כא

   • יהוה מכוון את לב המלך ‏(‏1‏)‏

   • צדק טוב מזבח ‏(‏3‏)‏

   • חריצות מובילה להצלחה ‏(‏5‏)‏

   • האוטם אוזנו לדל,‏ גם הוא לא ייענה ‏(‏13‏)‏

   • אין חוכמה נגד יהוה ‏(‏30‏)‏

  • כב

   • שם טוב עדיף על עושר רב ‏(‏1‏)‏

   • חינוך בגיל צעיר נשאר לכל החיים ‏(‏6‏)‏

   • העצל מפחד שיש אריה בחוץ ‏(‏13‏)‏

   • מוסר מרחיק אווילות ‏(‏15‏)‏

   • עובד מיומן משרת מלכים ‏(‏29‏)‏

  • כג

   • גלה תבונה כאשר מארחים אותך ‏(‏2‏)‏

   • אל תרדוף עושר ‏(‏4‏)‏

   • העושר יכול לעשות כנפיים ולעוף ‏(‏5‏)‏

   • אל תהיה בין השותים לשוכרה ‏(‏20‏)‏

   • האלכוהול נושך כנחש ‏(‏32‏)‏

  • כד

   • אל תקנא באנשים רעים ‏(‏1‏)‏

   • הבית נבנה בחוכמה ‏(‏3‏)‏

   • הצדיק עלול ליפול אך יקום ‏(‏16‏)‏

   • אל תתנקם ‏(‏29‏)‏

   • נמנום מוביל לעוני ‏(‏33,‏ 34‏)‏

 • משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה המלך ‏(‏כ״ה:‏1 עד כ״ט:‏27‏)‏

  • כה

   • סודיות ‏(‏9‏)‏

   • בחירת מילים בתבונה ‏(‏11‏)‏

   • כיבוד הפרטיות ‏(‏17‏)‏

   • לערום גחלים על ראש האויב ‏(‏21,‏ 22‏)‏

   • דיווח טוב הוא כמים קרים ‏(‏25‏)‏

  • כו

   • תיאור העצלים ‏(‏13–16‏)‏

   • אל תתערב בריב של אחרים ‏(‏17‏)‏

   • הימנע ממעשי קונדס ‏(‏18,‏ 19‏)‏

   • באין עצים תכבה האש ‏(‏20,‏ 21‏)‏

   • דברי המשמיץ הם כמטעמים ‏(‏22‏)‏

  • כז

   • התועלת בתוכחה מאת חבר ‏(‏5,‏ 6‏)‏

   • בני,‏ שמח את ליבי ‏(‏11‏)‏

   • ברזל מחדד ברזל ‏(‏17‏)‏

   • הכר את צאנך ‏(‏23‏)‏

   • העושר אינו מתקיים לעולם ‏(‏24‏)‏

  • כח

   • המסרב להקשיב לתורה,‏ תפילתו תועבה ‏(‏9‏)‏

   • המתוודה ירוחם ‏(‏13‏)‏

   • אין התעשרות מהירה ללא אשמה ‏(‏20‏)‏

   • התוכחה טובה מחנופה ‏(‏23‏)‏

   • הנדיב לא ידע מחסור ‏(‏27‏)‏

  • כט

   • ילד משולח רסן גורם בושה ‏(‏15‏)‏

   • באין חזון,‏ העם משולח רסן ‏(‏18‏)‏

   • איש חמה מעורר סכסוכים ‏(‏22‏)‏

   • שפל רוח משיג כבוד ‏(‏23‏)‏

   • חרדה מפני אדם היא מלכודת ‏(‏25‏)‏

 • ל

  • דברי אגור ‏(‏1–33‏)‏

   • אל תיתן לי לא עוני ולא עושר ‏(‏8‏)‏

   • דברים שאינם יודעים שובע ‏(‏15,‏ 16‏)‏

   • דברים שאינם מותירים עקבות ‏(‏18,‏ 19‏)‏

   • אישה מנאפת ‏(‏20‏)‏

   • חיות חכמות מטבען ‏(‏24‏)‏

 • לא

  • דברי המלך למואל ‏(‏1–31‏)‏

   • אשת חיל מי ימצא?‏ ‏(‏10‏)‏

   • חרוצה ושקדנית ‏(‏17‏)‏

   • חסד על לשונה ‏(‏26‏)‏

   • ילדיה ובעלה מהללים אותה ‏(‏28‏)‏

   • שקר החן והבל היופי ‏(‏30‏)‏