עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

הבשורה על־פי מרקוס

פרקים

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

תוכן בראשי פרקים

 • א

  • הטפתו של יוחנן המטביל ‏(‏1–8‏)‏

  • טבילתו של ישוע ‏(‏9–11‏)‏

  • השטן מנסה את ישוע ‏(‏12,‏ 13‏)‏

  • ישוע מתחיל לבשר בגליל ‏(‏14,‏ 15‏)‏

  • ישוע קורא לתלמידים הראשונים ‏(‏16–20‏)‏

  • גירוש רוח טמאה ‏(‏21–28‏)‏

  • ישוע מרפא רבים בכפר נחום ‏(‏29–34‏)‏

  • ישוע מתפלל במקום שומם ‏(‏35–39‏)‏

  • ריפוי מצורע ‏(‏40–45‏)‏

 • ב

  • ישוע מרפא איש משותק ‏(‏1–12‏)‏

  • ישוע קורא ללוי ‏(‏13–17‏)‏

  • שאלה על צומות ‏(‏18–22‏)‏

  • ישוע ’‏אדון השבת’‏ ‏(‏23–28‏)‏

 • ג

  • ריפוי איש שידו משותקת ‏(‏1–6‏)‏

  • המונים על החוף ‏(‏7–12‏)‏

  • שנים עשר השליחים ‏(‏13–19‏)‏

  • גידוף רוח הקודש ‏(‏20–30‏)‏

  • אימו ואֶחָיו של ישוע ‏(‏31–35‏)‏

 • ד

  • משלים על המלכות (‏1–34‏)‏

   • הזורע ‏(‏1–9‏)‏

   • מדוע דיבר ישוע במשלים ‏(‏10–12‏)‏

   • פשר משל הזורע ‏(‏13–20‏)‏

   • לא שמים מנורה מתחת לסל ‏(‏21–23‏)‏

   • המידה שבה אתה מודד ‏(‏24,‏ 25‏)‏

   • הזורע הישֵׁן ‏(‏26–29‏)‏

   • גרגיר חרדל ‏(‏30–32‏)‏

   • דיבור במשלים ‏(‏33,‏ 34‏)‏

  • ישוע משקיט סערה ‏(‏35–41‏)‏

 • ה

  • ישוע שולח שדים לתוך חזירים ‏(‏1–20‏)‏

  • בתו של יאיר;‏ אישה נוגעת במעילו של ישוע ‏(‏21–43‏)‏

 • ו

  • ישוע נדחה בעירו ‏(‏1–6‏)‏

  • הנחיות לשנים עשר לגבי השירות ‏(‏7–13‏)‏

  • מות יוחנן המטביל ‏(‏14–29‏)‏

  • ישוע מאכיל 000,‏5 ‏(‏30–44‏)‏

  • ישוע הולך על המים ‏(‏45–52‏)‏

  • מעשי ריפוי בגינוסר ‏(‏53–56‏)‏

 • ז

  • חשיפת מסורות אנוש ‏(‏1–13‏)‏

  • הדברים הנובעים מן הלב מטמאים את האדם ‏(‏14–23‏)‏

  • אמונתה של אישה סורית־פניקית ‏(‏24–30‏)‏

  • ריפוי חירש ‏(‏31–37‏)‏

 • ח

  • ישוע מאכיל 000,‏4 ‏(‏1–9‏)‏

  • בקשת אות משמיים ‏(‏10–13‏)‏

  • שאור הפרושים והורדוס ‏(‏14–21‏)‏

  • ריפוי עיוור בבית צידא ‏(‏22–26‏)‏

  • פטרוס מצהיר שישוע הוא המשיח ‏(‏27–30‏)‏

  • ישוע מנבא את מותו ‏(‏31–33‏)‏

  • מיהו תלמיד אמיתי של המשיח ‏(‏34–38‏)‏

 • ט

  • חזון ההשתנות של ישוע ‏(‏1–13‏)‏

  • ריפוי נער אחוז שד ‏(‏14–29‏)‏

   • הכול אפשרי לבעל אמונה ‏(‏23‏)‏

  • ישוע שוב מנבא את מותו ‏(‏30–32‏)‏

  • התלמידים מתווכחים מי הגדול ביניהם ‏(‏33–37‏)‏

  • מי שאינו נגדנו הוא לצידנו ‏(‏38–41‏)‏

  • מכשולים ‏(‏42–48‏)‏

  • ‏”‏יהא מלח בקרבכם”‏ ‏(‏49,‏ 50‏)‏

 • י

  • נישואין וגירושין ‏(‏1–12‏)‏

  • ישוע מברך את הילדים ‏(‏13–16‏)‏

  • שאלתו של איש עשיר ‏(‏17–25‏)‏

  • הקרבות למען המלכות ‏(‏26–31‏)‏

  • ישוע מנבא שוב את מותו ‏(‏32–34‏)‏

  • בקשתם של יעקב ויוחנן ‏(‏35–45‏)‏

   • ישוע כקורבן כופר בעד רבים ‏(‏45‏)‏

  • ריפוי ברטימי העיוור ‏(‏46–52‏)‏

 • יא

  • כניסת הניצחון של ישוע ‏(‏1–11‏)‏

  • הקללה על עץ התאנה ‏(‏12–14‏)‏

  • ישוע מטהר את המקדש ‏(‏15–18‏)‏

  • לקח מעץ התאנה שהתייבש ‏(‏19–26‏)‏

  • קריאת תיגר על סמכותו של ישוע ‏(‏27–33‏)‏

 • יב

  • המשל על הכורמים הרצחניים ‏(‏1–12‏)‏

  • אלוהים והקיסר ‏(‏13–17‏)‏

  • שאלה על תחיית המתים ‏(‏18–27‏)‏

  • שתי המצוות הגדולות ביותר ‏(‏28–34‏)‏

  • האם המשיח הוא בן דוד?‏ ‏(‏35–37א‏)‏

  • אזהרה מפני הסופרים ‏(‏37ב–40‏)‏

  • שתי הפרוטות שתרמה האלמנה הענייה ‏(‏41–44‏)‏

 • יג

  • אחרית הסדר העולמי (‏1–37‏)‏

   • מלחמות,‏ רעידות אדמה,‏ רעב ‏(‏8‏)‏

   • הבשורה הטובה תוכרז ‏(‏10‏)‏

   • הצרה הגדולה ‏(‏19‏)‏

   • בואו של בן האדם ‏(‏26‏)‏

   • המשל על עץ התאנה ‏(‏28–31‏)‏

   • עִמדו על המשמר ‏(‏32–37‏)‏

 • יד

  • הכוהנים זוממים להרוג את ישוע ‏(‏1,‏ 2‏)‏

  • יציקת שמן בושם על ישוע ‏(‏3–9‏)‏

  • יהודה איש קריות מוסר את ישוע ‏(‏10,‏ 11‏)‏

  • הפסח האחרון ‏(‏12–21‏)‏

  • ישוע מכונן את סעודת האדון ‏(‏22–26‏)‏

  • ישוע חוזה שפטרוס יתכחש לו ‏(‏27–31‏)‏

  • ישוע מתפלל בגן גת שמנים ‏(‏32–42‏)‏

  • ישוע נעצר ‏(‏43–52‏)‏

  • המשפט לפני הסנהדרין ‏(‏53–65‏)‏

  • פטרוס מתכחש לישוע ‏(‏66–72‏)‏

 • טו

  • ישוע עומד לפני פילטוס ‏(‏1–15‏)‏

  • לועגים לו בפומבי ‏(‏16–20‏)‏

  • מוקע בגולגותא ‏(‏21–32‏)‏

  • מותו של ישוע ‏(‏33–41‏)‏

  • קבורת ישוע ‏(‏42–47‏)‏

 • טז

  • ישוע מוקם לתחייה ‏(‏1–8‏)‏