עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

ספר מלכים א׳‏

פרקים

תוכן בראשי פרקים

 • א

  • דוד ואבישג ‏(‏1–4‏)‏

  • אדוניה חומד את כס המלוכה ‏(‏5–10‏)‏

  • נתן ובת־שבע נוקטים פעולה ‏(‏11–27‏)‏

  • דוד מצווה ששלמה יימשח למלך ‏(‏28–40‏)‏

  • אדוניה נמלט אל המזבח ‏(‏41–53‏)‏

 • ב

  • דוד מעניק הדרכה לשלמה ‏(‏1–9‏)‏

  • דוד מת;‏ שלמה עולה על כס המלוכה ‏(‏10–12‏)‏

  • מזימת אדוניה מובילה למותו ‏(‏13–25‏)‏

  • אביתר מגורש;‏ יואב מומת ‏(‏26–35‏)‏

  • שמעי מומת ‏(‏36–46‏)‏

 • ג

  • שלמה מתחתן עם בת פרעה ‏(‏1–3‏)‏

  • יהוה נראה אל שלמה בחלום ‏(‏4–15‏)‏

   • שלמה מבקש חוכמה ‏(‏7–9‏)‏

  • שלמה שופט בין שתי אימהות ‏(‏16–28‏)‏

 • ד

  • אנשי מנהלו של שלמה ‏(‏1–19‏)‏

  • שגשוג בימי שלטון שלמה ‏(‏20–28‏)‏

   • איש תחת גפנו ותחת תאנתו ‏(‏25‏)‏

  • חוכמתו ומשליו של שלמה ‏(‏29–34‏)‏

 • ה

  • המלך חירם מספק חומרי בנייה ‏(‏1–12‏)‏

  • העובדים שגייס שלמה ‏(‏13–18‏)‏

 • ו

  • שלמה בונה את בית המקדש ‏(‏1–38‏)‏

   • הדביר ‏(‏19–22‏)‏

   • הכרובים ‏(‏23–28‏)‏

   • עיטורים,‏ דלתות,‏ חצר פנימית ‏(‏29–36‏)‏

   • בניית המקדש נשלמת תוך שבע שנים בערך ‏(‏37,‏ 38‏)‏

 • ז

  • מתחם ארמונו של שלמה ‏(‏1–12‏)‏

  • חירם,‏ איש מלאכה מיומן,‏ נשלח לסייע לשלמה ‏(‏13–47‏)‏

   • שני עמודי הנחושת ‏(‏15–22‏)‏

   • ים הנחושת ‏(‏23–26‏)‏

   • עשר עגלות,‏ כיורי נחושת ‏(‏27–39‏)‏

  • סיום הכנת כלי הזהב ‏(‏48–51‏)‏

 • ח

  • הכנסת ארון הברית אל המקדש ‏(‏1–13‏)‏

  • שלמה פונה אל העם ‏(‏14–21‏)‏

  • שלמה נושא את תפילת חנוכת המקדש ‏(‏22–53‏)‏

  • שלמה מברך את העם ‏(‏54–61‏)‏

  • הזבחים והחג לכבוד חנוכת הבית ‏(‏62–66‏)‏

 • ט

  • יהוה נראה שוב אל שלמה ‏(‏1–9‏)‏

  • מתנת שלמה למלך חירם ‏(‏10–14‏)‏

  • מפעליו השונים של שלמה ‏(‏15–28‏)‏

 • י

  • מלכת שבא מבקרת אצל שלמה ‏(‏1–13‏)‏

  • עושרו הגדול של שלמה ‏(‏14–29‏)‏

 • יא

  • נשותיו של שלמה מטות את ליבו ‏(‏1–13‏)‏

  • מתנגדים קמים לשלמה ‏(‏14–25‏)‏

  • לירבעם מובטחים עשרה שבטים ‏(‏26–40‏)‏

  • שלמה מת;‏ רחבעם נעשה מלך ‏(‏41–43‏)‏

 • יב

  • רחבעם עונה לעם קשות ‏(‏1–15‏)‏

  • מרד עשרת השבטים ‏(‏16–19‏)‏

  • ירבעם נעשה מלך על ישראל ‏(‏20‏)‏

  • לרחבעם נאמר לא להילחם נגד ישראל ‏(‏21–24‏)‏

  • פולחן העגל שמנהיג ירבעם ‏(‏25–33‏)‏

 • יג

  • הנבואה נגד המזבח בבית אל ‏(‏1–10‏)‏

   • המזבח נקרע ‏(‏5‏)‏

  • חוסר צייתנותו של איש אלוהים ‏(‏11–34‏)‏

 • יד

  • נבואת אחיה נגד ירבעם ‏(‏1–20‏)‏

  • רחבעם מולך על יהודה ‏(‏21–31‏)‏

   • פלישת שישק ‏(‏25,‏ 26‏)‏

 • טו

  • אֲבִיָּם,‏ מלך יהודה ‏(‏1–8‏)‏

  • אסא,‏ מלך יהודה ‏(‏9–24‏)‏

  • נדב,‏ מלך ישראל ‏(‏25–32‏)‏

  • בעשא,‏ מלך ישראל ‏(‏33,‏ 34‏)‏

 • טז

  • משפט יהוה נגד בעשא ‏(‏1–7‏)‏

  • אלה,‏ מלך ישראל ‏(‏8–14‏)‏

  • זמרי,‏ מלך ישראל ‏(‏15–20‏)‏

  • עמרי,‏ מלך ישראל ‏(‏21–28‏)‏

  • אחאב,‏ מלך ישראל ‏(‏29–33‏)‏

  • חיאל בונה מחדש את יריחו ‏(‏34‏)‏

 • יז

  • אליהו הנביא מנבא על בצורת ‏(‏1‏)‏

  • העורבים מביאים מזון לאליהו ‏(‏2–7‏)‏

  • אליהו מבקר אצל אלמנה בצרפת ‏(‏8–16‏)‏

  • בן האלמנה מת ומוקם לתחייה ‏(‏17–24‏)‏

 • יח

  • אליהו פוגש את עובדיהו ואת אחאב ‏(‏1–18‏)‏

  • עימות אליהו עם נביאי הבעל בכרמל ‏(‏19–40‏)‏

   • ‏’‏פוסחים על שתי הסעיפים’‏ ‏(‏21‏)‏

  • תום שלוש שנים וחצי של בצורת ‏(‏41–46‏)‏

 • יט

  • אליהו נמלט מפני זעמה של איזבל ‏(‏1–8‏)‏

  • יהוה נראה אל אליהו בחורב ‏(‏9–14‏)‏

  • לאליהו נאמר למשוח את חזאל,‏ יהוא ואלישע ‏(‏15–18‏)‏

  • אלישע מתמנה לרשת את אליהו ‏(‏19–21‏)‏

 • כ

  • הארמים נלחמים באחאב ‏(‏1–12‏)‏

  • אחאב מביס את הארמים ‏(‏13–34‏)‏

  • נבואה נגד אחאב ‏(‏35–43‏)‏

 • כא

  • אחאב חומד את כרם נבות ‏(‏1–4‏)‏

  • איזבל מביאה למותו של נבות ‏(‏5–16‏)‏

  • דברי אליהו נגד אחאב ‏(‏17–26‏)‏

  • אחאב נכנע מלפני יהוה ‏(‏27–29‏)‏

 • כב

  • בריתו של יהושפט עם אחאב ‏(‏1–12‏)‏

  • מיכיהו מנבא על תבוסה ‏(‏13–28‏)‏

   • רוח שקר יפתה את אחאב ‏(‏21,‏ 22‏)‏

  • אחאב נהרג ברמות גלעד ‏(‏29–40‏)‏

  • שלטונו של יהושפט על יהודה ‏(‏41–50‏)‏

  • אחזיהו מלך ישראל ‏(‏51–53‏)‏