עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

ספר מלאכי

פרקים

1 2 3 4

תוכן בראשי פרקים

 • א

  • אהבת יהוה לעמו ‏(‏1–5‏)‏

  • הכוהנים מקריבים זבחים פגומים ‏(‏6–14‏)‏

   • שם אלוהים יהיה גדול באומות ‏(‏11‏)‏

 • ב

  • הכוהנים מתרשלים בהוראת העם ‏(‏1–9‏)‏

   • שפתי הכוהנים צריכות לנצור ידע ‏(‏7‏)‏

  • העם אשם בגירושין לא מוצדקים ‏(‏10–17‏)‏

   • ‏”’‏אני שונא גירושין’‏,‏ אומר יהוה” ‏(‏16‏)‏

 • ג

  • האדון בא לטהר את היכלו ‏(‏1–5‏)‏

   • שליח הברית ‏(‏1‏)‏

  • עידוד לשוב אל יהוה ‏(‏6–12‏)‏

   • יהוה אינו משתנה ‏(‏6‏)‏

   • ‏”שובו אליי,‏ ואשוב אליכם” ‏(‏7‏)‏

   • ‏’‏הביאו את כל המעשר,‏ ויהוה ירעיף ברכות’‏ ‏(‏10‏)‏

  • הצדיקים והרשעים ‏(‏13–18‏)‏

   • ספר זיכרון נכתב לפני אלוהים ‏(‏16‏)‏

   • ההבדל בין הצדיקים ובין הרשעים ‏(‏18‏)‏

 • ד

  • אליה יבוא לפני יום יהוה ‏(‏1–6‏)‏

   • ‏”תזרח שמש צדקה” ‏(‏2‏)‏