עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

ספר מיכה

פרקים

1 2 3 4 5 6 7

תוכן בראשי פרקים

 • א

  • משפט נגד שומרון ויהודה ‏(‏1–16‏)‏

   • החטאים והמרידות הם שורש הבעיות ‏(‏5‏)‏

 • ב

  • הוי לעושקים המדכאים!‏ ‏(‏1–11‏)‏

  • ישראל יקובצו ויהיו מאוחדים ‏(‏12,‏ 13‏)‏

   • הארץ תהיה הומה מאדם ‏(‏12‏)‏

 • ג

  • גינוי המנהיגים והנביאים ‏(‏1–12‏)‏

   • מיכה מתמלא בכוח על־ידי רוח יהוה ‏(‏8‏)‏

   • הכוהנים מלמדים תמורת כסף ‏(‏11‏)‏

   • ירושלים תהיה לעיי חורבות ‏(‏12‏)‏

 • ד

  • הר יהוה יהיה רם ונישא ‏(‏1–5‏)‏

   • יכתתו חרבותיהם לאתים ‏(‏3‏)‏

   • ‏”אנחנו נלך בשם יהוה” ‏(‏5‏)‏

  • ציון תשוב להיות חזקה ‏(‏6–13‏)‏

 • ה

  • מושל שגדולתו תגיע עד קצות הארץ ‏(‏1–6‏)‏

   • המושל יבוא מבית לחם ‏(‏2‏)‏

  • שארית יעקב תהיה כטל וכאריה ‏(‏7–9‏)‏

  • הארץ תטוהר ‏(‏10–15‏)‏

 • ו

  • ריבו של אלוהים עם ישראל ‏(‏1–5‏)‏

  • מה דורש יהוה?‏ ‏(‏6–8‏)‏

   • משפט,‏ חסד,‏ צניעות ‏(‏8‏)‏

  • אשמת ישראל ועונשו ‏(‏9–16‏)‏

 • ז

  • שחיתותו המוסרית של ישראל ‏(‏1–6‏)‏

   • אויבי האיש הם אנשי ביתו ‏(‏6‏)‏

  • ‏’‏אצפה ואוחיל’‏ ‏(‏7‏)‏

  • אלוהים עושה צדק למען עמו ‏(‏8–13‏)‏

  • מיכה מתפלל ומהלל את אלוהים ‏(‏14–20‏)‏

   • תשובתו של יהוה ‏(‏15–17‏)‏

   • ‏’‏מי אל כמו יהוה?‏’‏ ‏(‏18‏)‏