עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

הבשורה על־פי לוקס

פרקים

תוכן בראשי פרקים

 • א

  • אל תיאופילוס ‏(‏1–4‏)‏

  • גבריאל חוזה את לידת יוחנן המטביל ‏(‏5–25‏)‏

  • גבריאל חוזה את לידת ישוע ‏(‏26–38‏)‏

  • מרים מבקרת את אלישבע ‏(‏39–45‏)‏

  • מרים מרוממת את יהוה ‏(‏46–56‏)‏

  • לידת יוחנן ובחירת שמו ‏(‏57–66‏)‏

  • נבואת זכריה ‏(‏67–80‏)‏

 • ב

  • לידת ישוע ‏(‏1–7‏)‏

  • המלאכים נגלים לרועים ‏(‏8–20‏)‏

  • קיום מצוות המילה וההיטהרות ‏(‏21–24‏)‏

  • שמעון רואה את המשיח ‏(‏25–35‏)‏

  • חנה מדברת על הילד ‏(‏36–38‏)‏

  • השיבה אל נצרת ‏(‏39,‏ 40‏)‏

  • ישוע בן השתים עשרה במקדש ‏(‏41–52‏)‏

 • ג

  • תחילת פעילותו של יוחנן ‏(‏1,‏ 2‏)‏

  • יוחנן מכריז על טבילה ‏(‏3–20‏)‏

  • טבילתו של ישוע ‏(‏21,‏ 22‏)‏

  • אילן היוחסין של ישוע המשיח ‏(‏23–38‏)‏

 • ד

  • השטן מנסה את ישוע ‏(‏1–13‏)‏

  • ישוע מתחיל לבשר בגליל ‏(‏14,‏ 15‏)‏

  • ישוע נדחה בנצרת ‏(‏16–30‏)‏

  • בבית הכנסת בכפר נחום ‏(‏31–37‏)‏

  • ריפוי חמותו של שמעון ואחרים ‏(‏38–41‏)‏

  • ההמונים מוצאים את ישוע במקום שומם ‏(‏42–44‏)‏

 • ה

  • דגים רבים נלכדים באורח נס;‏ התלמידים הראשונים ‏(‏1–11‏)‏

  • ריפוי מצורע ‏(‏12–16‏)‏

  • ישוע מרפא איש משותק ‏(‏17–26‏)‏

  • ישוע קורא ללוי ‏(‏27–32‏)‏

  • שאלות לגבי צומות ‏(‏33–39‏)‏

 • ו

  • ישוע ”‏אדון השבת”‏ ‏(‏1–5‏)‏

  • ריפוי איש שידו משותקת ‏(‏6–11‏)‏

  • שנים עשר השליחים ‏(‏12–16‏)‏

  • ישוע מלמד ומרפא ‏(‏17–19‏)‏

  • קריאות ”‏אשרי”‏ ו”‏אוי”‏ ‏(‏20–26‏)‏

  • אהבה כלפי האויבים ‏(‏27–36‏)‏

  • חִדלו לשפוט ‏(‏37–42‏)‏

  • העץ ניכר בפריו ‏(‏43–45‏)‏

  • בית שנבנה היטב;‏ בית ללא יסוד איתן ‏(‏46–49‏)‏

 • ז

  • אמונתו של שר מאה ‏(‏1–10‏)‏

  • ישוע מקים לתחייה את בן האלמנה בנעים ‏(‏11–17‏)‏

  • ישוע משבח את יוחנן המטביל ‏(‏18–30‏)‏

  • גינוי דור חסר אמונה ‏(‏31–35‏)‏

  • אישה חוטאת זוכה למחילה ‏(‏36–50‏)‏

   • המשל על בעלי החוב ‏(‏41–43‏)‏

 • ח

  • הנשים המתלוות אל ישוע ‏(‏1–3‏)‏

  • משל הזורע ‏(‏4–8‏)‏

  • מדוע ישוע דיבר במשלים ‏(‏9,‏ 10‏)‏

  • פשר משל הזורע ‏(‏11–15‏)‏

  • אין לכסות מנורה ‏(‏16–18‏)‏

  • אימו ואֶחָיו של ישוע ‏(‏19–21‏)‏

  • ישוע משקיט סערה ‏(‏22–25‏)‏

  • ישוע שולח שדים לתוך עדר חזירים ‏(‏26–39‏)‏

  • בתו של יאיר;‏ אישה נוגעת במעילו של ישוע ‏(‏40–56‏)‏

 • ט

  • הנחיות לשנים עשר לגבי השירות ‏(‏1–6‏)‏

  • הורדוס מוטרד מהדברים ששמע על ישוע ‏(‏7–9‏)‏

  • ישוע מאכיל 000,‏5 ‏(‏10–17‏)‏

  • פטרוס מצהיר שישוע הוא המשיח ‏(‏18–20‏)‏

  • ישוע מנבא את מותו ‏(‏21,‏ 22‏)‏

  • מיהו תלמיד אמיתי של המשיח ‏(‏23–27‏)‏

  • חזון ההשתנות של ישוע ‏(‏28–36‏)‏

  • ריפוי נער אחוז שד ‏(‏37–43א‏)‏

  • ישוע שוב מנבא את מותו ‏(‏43ב–45‏)‏

  • התלמידים מתווכחים מי הגדול ביותר ביניהם ‏(‏46–48‏)‏

  • מי שאינו נגדנו הוא לצידנו ‏(‏49,‏ 50‏)‏

  • כפר שומרוני דוחה את ישוע ‏(‏51–56‏)‏

  • כיצד ללכת אחרי ישוע ‏(‏57–62‏)‏

 • י

  • ישוע שולח את ה־70 ‏(‏1–12‏)‏

  • אוי לערים שלא חזרו בתשובה ‏(‏13–16‏)‏

  • ה־70 חוזרים ‏(‏17–20‏)‏

  • ישוע מהלל את אביו על טובו כלפי הענווים ‏(‏21–24‏)‏

  • משל השומרוני הטוב ‏(‏25–37‏)‏

  • ישוע מתארח אצל מרתא ומרים ‏(‏38–42‏)‏

 • יא

  • כיצד להתפלל ‏(‏1–13‏)‏

   • התפילה לדוגמה ‏(‏2–4‏)‏

  • השדים מגורשים באצבע אלוהים ‏(‏14–23‏)‏

  • הרוח הטמאה חוזרת ‏(‏24–26‏)‏

  • אושר אמיתי ‏(‏27,‏ 28‏)‏

  • אות יונה ‏(‏29–32‏)‏

  • מנורת הגוף ‏(‏33–36‏)‏

  • אוי לאנשי דת צבועים ‏(‏37–54‏)‏

 • יב

  • שאור הפרושים ‏(‏1–3‏)‏

  • לפחד מאלוהים,‏ לא מבני אדם ‏(‏4–7‏)‏

  • להכיר במשיח ‏(‏8–12‏)‏

  • המשל על העשיר הכסיל ‏(‏13–21‏)‏

  • חִדלו להיות מודאגים ‏(‏22–34‏)‏

   • עדר קטן ‏(‏32‏)‏

  • ערנות ‏(‏35–40‏)‏

  • סוכן בית נאמן וסוכן בלתי נאמן ‏(‏41–48‏)‏

  • לא שלום אלא פילוג ‏(‏49–53‏)‏

  • הצורך לבחון את העיתים ‏(‏54–56‏)‏

  • יישוב מחלוקות ‏(‏57–59‏)‏

 • יג

  • חזרה בתשובה או אבדון ‏(‏1–5‏)‏

  • המשל על עץ התאנה העקר ‏(‏6–9‏)‏

  • ריפוי אישה נכה בשבת ‏(‏10–17‏)‏

  • המשלים על גרגיר החרדל והשאור ‏(‏18–21‏)‏

  • הצורך במאמצים כדי להיכנס מבעד לדלת הצרה ‏(‏22–30‏)‏

  • הורדוס,‏ ’‏השועל הזה’‏ ‏(‏31–33‏)‏

  • ישוע מקונן על ירושלים ‏(‏34,‏ 35‏)‏

 • יד

  • איש הסובל ממיימת נרפא בשבת ‏(‏1–6‏)‏

  • להיות אורח עניו ‏(‏7–11‏)‏

  • הזמן את מי שאין ביכולתם לגמול לך ‏(‏12–14‏)‏

  • המשל על האורחים שתירצו תירוצים ‏(‏15–24‏)‏

  • המחיר הכרוך בלהיות תלמיד המשיח ‏(‏25–33‏)‏

  • מלח המאבד את מליחותו ‏(‏34,‏ 35‏)‏

 • טו

  • המשל על הכבש שאבד ‏(‏1–7‏)‏

  • המשל על המטבע שאבד ‏(‏8–10‏)‏

  • משל הבן האובד ‏(‏11–32‏)‏

 • טז

  • המשל על סוכן הבית הלא ישר ‏(‏1–13‏)‏

   • ‏’‏הנאמן בדבר קטן נאמן בהרבה’‏ ‏(‏10‏)‏

  • התורה ומלכות אלוהים ‏(‏14–18‏)‏

  • משל האיש העשיר ואלעזר ‏(‏19–31‏)‏

 • יז

  • מכשולים,‏ סלחנות ואמונה ‏(‏1–6‏)‏

  • ‏”‏עבדים אנחנו ותו לא”‏ ‏(‏7–10‏)‏

  • ריפוי עשרה מצורעים ‏(‏11–19‏)‏

  • ביאת מלכות אלוהים ‏(‏20–37‏)‏

   • מלכות אלוהים ”‏בקרבכם”‏ ‏(‏21‏)‏

   • ‏”‏זִכרו את אשת לוט”‏ ‏(‏32‏)‏

 • יח

  • המשל על השופט והאלמנה ‏(‏1–8‏)‏

  • הפרוש והמוכס ‏(‏9–14‏)‏

  • ישוע והילדים ‏(‏15–17‏)‏

  • שאלתו של נכבד עשיר ‏(‏18–30‏)‏

  • ישוע שוב מנבא את מותו ‏(‏31–34‏)‏

  • קבצן עיוור רואה שוב ‏(‏35–43‏)‏

 • יט

  • ישוע מתארח אצל זכי ‏(‏1–10‏)‏

  • משל עשרת המנים ‏(‏11–27‏)‏

  • כניסת הניצחון של ישוע ‏(‏28–40‏)‏

  • ישוע בוכה על ירושלים ‏(‏41–44‏)‏

  • ישוע מטהר את המקדש ‏(‏45–48‏)‏

 • כ

  • קריאת תיגר על סמכותו של ישוע ‏(‏1–8‏)‏

  • המשל על הכורמים הרצחניים ‏(‏9–19‏)‏

  • אלוהים והקיסר ‏(‏20–26‏)‏

  • שאלה על תחיית המתים ‏(‏27–40‏)‏

  • האם המשיח הוא בן דוד?‏ ‏(‏41–44‏)‏

  • אזהרה מפני הסופרים ‏(‏45–47‏)‏

 • כא

  • שתי הפרוטות שתרמה האלמנה הענייה ‏(‏1–4‏)‏

  • אות הדברים העתידים לבוא (‏5–36‏)‏

   • מלחמות,‏ רעידות אדמה גדולות,‏ מגפות,‏ רעב ‏(‏10,‏ 11‏)‏

   • ירושלים תהיה מוקפת מחנות צבא ‏(‏20‏)‏

   • עיתות הגויים ‏(‏24‏)‏

   • בואו של בן האדם ‏(‏27‏)‏

   • המשל על עץ התאנה ‏(‏29–33‏)‏

   • היו ערניים ‏(‏34–36‏)‏

  • ישוע מלמד במקדש ‏(‏37,‏ 38‏)‏

 • כב

  • הכוהנים זוממים להרוג את ישוע ‏(‏1–6‏)‏

  • הכנות לפסח האחרון ‏(‏7–13‏)‏

  • ישוע מכונן את סעודת האדון ‏(‏14–20‏)‏

  • ‏”‏יד המסגיר אותי איתי בשולחן”‏ ‏(‏21–23‏)‏

  • ויכוח סוער בשאלה מי נחשב לגדול ביותר ‏(‏24–27‏)‏

  • ישוע כורת ברית למלכות ‏(‏28–30‏)‏

  • ישוע חוזה שפטרוס יתכחש לו ‏(‏31–34‏)‏

  • הצורך להיות מוכנים;‏ שתי החרבות ‏(‏35–38‏)‏

  • תפילתו של ישוע בהר הזיתים ‏(‏39–46‏)‏

  • ישוע נעצר ‏(‏47–53‏)‏

  • פטרוס מתכחש לישוע ‏(‏54–62‏)‏

  • לועגים לישוע ‏(‏63–65‏)‏

  • המשפט לפני הסנהדרין ‏(‏66–71‏)‏

 • כג

  • ישוע עומד לפני פילטוס והורדוס ‏(‏1–25‏)‏

  • הוקעת ישוע ושני הפושעים ‏(‏26–43‏)‏

   • ‏”‏אתה תהיה איתי בגן עדן”‏ ‏(‏43‏)‏

  • מותו של ישוע ‏(‏44–49‏)‏

  • קבורת ישוע ‏(‏50–56‏)‏

 • כד

  • ישוע מוקם לתחייה ‏(‏1–12‏)‏

  • בדרך לעמאוס ‏(‏13–35‏)‏

  • ישוע נגלה לתלמידים ‏(‏36–49‏)‏

  • ישוע עולה השמיימה ‏(‏50–53‏)‏