עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

ספר ישעיהו

פרקים

תוכן בראשי פרקים

 • א

  • אב ובניו המרדנים ‏(‏1–9‏)‏

  • יהוה שונא פולחן טקסי ‏(‏10–17‏)‏

  • ‏’‏בואו וניישר את ההדורים’‏ ‏(‏18–20‏)‏

  • ציון תשוקם כעיר נאמנה ‏(‏21–31‏)‏

 • ב

  • הר יהוה נישא ‏(‏1–5‏)‏

   • יכתתו חרבות לאתים ‏(‏4‏)‏

  • יום יהוה משפיל את הגאוותנים ‏(‏6–22‏)‏

 • ג

  • מנהיגי יהודה מתעים את העם ‏(‏1–15‏)‏

  • בנות ציון הפלרטטניות נשפטות ‏(‏16–26‏)‏

 • ד

  • שבע נשים לאיש אחד ‏(‏1‏)‏

  • מה שיצמיח יהוה יהיה מלא כבוד ‏(‏2–6‏)‏

 • ה

  • שיר על כרם יהוה ‏(‏1–7‏)‏

  • קריאות הוי על כרם יהוה ‏(‏8–24‏)‏

  • כעסו של אלוהים על עמו ‏(‏25–30‏)‏

 • ו

  • חזון על יהוה בהיכלו ‏(‏1–4‏)‏

   • ‏”קדוש,‏ קדוש,‏ קדוש יהוה” ‏(‏3‏)‏

  • טיהור שפתיו של ישעיהו ‏(‏5–7‏)‏

  • ישעיהו נשלח אל העם ‏(‏8–10‏)‏

   • ‏”הנני!‏ שלחני!‏” ‏(‏8‏)‏

  • ‏”עד מתי,‏ יהוה?‏” ‏(‏11–13‏)‏

 • ז

  • מסר אל המלך אחז ‏(‏1–9‏)‏

   • שאר ישוב ‏(‏3‏)‏

  • אות עמנואל ‏(‏10–17‏)‏

  • השלכות חוסר הנאמנות ‏(‏18–25‏)‏

 • ח

  • פלישתה העתידית של אשור ‏(‏1–8‏)‏

   • מהר שלל חש בז ‏(‏1–4‏)‏

  • אל תיראו — ”עימנו אל!‏” ‏(‏9–17‏)‏

  • ישעיהו וילדיו כאותות ‏(‏18‏)‏

  • פנו אל התורה,‏ לא אל השדים ‏(‏19–22‏)‏

 • ט

  • אור גדול לארץ הגליל ‏(‏1–7‏)‏

   • לידתו של ”שר שלום” ‏(‏6,‏ 7‏)‏

  • יד אלוהים נגד ישראל ‏(‏8–21‏)‏

 • י

  • יד אלוהים נגד ישראל ‏(‏1–4‏)‏

  • אשור — שבט כעסו של אלוהים ‏(‏5–11‏)‏

  • עונשה של אשור ‏(‏12–19‏)‏

  • שארית יעקב תשוב ‏(‏20–27‏)‏

  • אלוהים ישפוט את אשור ‏(‏28–34‏)‏

 • יא

  • שלטון הצדקה של חוטר ישי ‏(‏1–10‏)‏

   • יגור זאב עם כבש ‏(‏6‏)‏

   • הארץ תימלא ידע על יהוה ‏(‏9‏)‏

  • שיקום שארית ‏(‏11–16‏)‏

 • יב

  • שיר הודיה ‏(‏1–6‏)‏

   • ‏”יה יהוה הוא עוזי” ‏(‏2‏)‏

 • יג

  • הכרזה נגד בבל ‏(‏1–22‏)‏

   • קרוב יום יהוה!‏ ‏(‏6‏)‏

   • המדים יגברו על בבל ‏(‏17‏)‏

   • בבל לא תיושב לעולם ‏(‏20‏)‏

 • יד

  • ישראל ישכנו באדמתם שלהם ‏(‏1,‏ 2‏)‏

  • דברי בוז נגד מלך בבל ‏(‏3–23‏)‏

   • הזורח ייפול משמיים ‏(‏12‏)‏

  • יד יהוה תמחץ את האשורי ‏(‏24–27‏)‏

  • הכרזה נגד פלשת ‏(‏28–32‏)‏

 • טו

  • הכרזה נגד מואב ‏(‏1–9‏)‏

 • טז

  • המשך ההכרזה נגד מואב ‏(‏1–14‏)‏

 • יז

  • הכרזה נגד דמשק ‏(‏1–11‏)‏

  • יהוה יגער באומות ‏(‏12–14‏)‏

 • יח

  • מסר נגד כוש ‏(‏1–7‏)‏

 • יט

  • הכרזה נגד מצרים ‏(‏1–15‏)‏

  • המצרים יכירו את יהוה ‏(‏16–25‏)‏

   • מזבח ליהוה במצרים ‏(‏19‏)‏

 • כ

  • אות נגד מצרים וכוש ‏(‏1–6‏)‏

 • כא

  • הכרזה נגד מדבר ים ‏(‏1–10‏)‏

   • עמידה על המשמר מן המצפה ‏(‏8‏)‏

   • ‏”נפלה בבל!‏” ‏(‏9‏)‏

  • הכרזה נגד דומה והערבה ‏(‏11–17‏)‏

   • ‏”שומר,‏ מה מלילה?‏” ‏(‏11‏)‏

 • כב

  • הכרזה על גיא חיזיו ‏(‏1–14‏)‏

  • שבנא סוכן הבית מוחלף על־ידי אליקים ‏(‏15–25‏)‏

   • היתד הסמלית ‏(‏23–25‏)‏

 • כג

  • הכרזה נגד צור ‏(‏1–18‏)‏

 • כד

  • יהוה ירוקן את הארץ ‏(‏1–23‏)‏

   • יהוה מלך בציון ‏(‏23‏)‏

 • כה

  • שפע ברכות על עם אלוהים ‏(‏1–12‏)‏

   • יהוה עורך משתה של יין משובח ‏(‏6‏)‏

   • הסוף למוות ‏(‏8‏)‏

 • כו

  • שיר על ביטחון וישועה ‏(‏1–21‏)‏

   • יה יהוה,‏ הצור הנצחי ‏(‏4‏)‏

   • יושבי תבל ילמדו צדק ‏(‏9‏)‏

   • ‏”יחיו מתיך” ‏(‏19‏)‏

   • היכנס אל חדריך הפנימיים והסתתר ‏(‏20‏)‏

 • כז

  • יהוה הורג את לווייתן ‏(‏1‏)‏

  • ישראל מדומה בשיר לכרם ‏(‏2–13‏)‏

 • כח

  • הוי לשיכורי אפרים!‏ ‏(‏1–6‏)‏

  • כוהני יהודה ונביאיה מתנודדים ‏(‏7–13‏)‏

  • ‏”ברית עם המוות” ‏(‏14–22‏)‏

   • אבן פינה יקרה בציון ‏(‏16‏)‏

   • עבודתו הבלתי רגילה של יהוה ‏(‏21‏)‏

  • דוגמה הממחישה שיהוה מטיל מוסר בתבונה ‏(‏23–29‏)‏

 • כט

  • הוי אריאל!‏ ‏(‏1–16‏)‏

   • ‏”מכבדים אותי בשפתיהם,‏ אך ליבם רחוק ממני” ‏(‏13‏)‏

  • החירשים ישמעו;‏ העיוורים יראו ‏(‏17–24‏)‏

 • ל

  • עזרתה של מצרים חסרת כל תועלת ‏(‏1–7‏)‏

  • העם דוחה את דברי הנבואה ‏(‏8–14‏)‏

  • כוחכם יהיה בגילוי ביטחון ‏(‏15–17‏)‏

  • יהוה חומל על עמו ‏(‏18–26‏)‏

   • יהוה,‏ המורה האדיר ‏(‏20‏)‏

   • ‏”זו הדרך” ‏(‏21‏)‏

  • יהוה ישפוט את אשור ‏(‏27–33‏)‏

 • לא

  • אלוהים הוא מקור העזרה האמיתית,‏ ולא בני אדם ‏(‏1–9‏)‏

   • סוסי מצרים הם בשר ‏(‏3‏)‏

 • לב

  • מלך ושרים ימשלו לשם משפט וצדקה ‏(‏1–8‏)‏

  • אזהרה לנשים השאננות ‏(‏9–14‏)‏

  • ברכות כתוצאה משפיכת הרוח ממרום ‏(‏15–20‏)‏

 • לג

  • משפט ותקווה לצדיקים ‏(‏1–24‏)‏

   • יהוה שופטנו,‏ מחוקקנו ומלכנו ‏(‏22‏)‏

   • איש לא יאמר:‏ ”חליתי” ‏(‏24‏)‏

 • לד

  • נקמת יהוה באומות ‏(‏1–4‏)‏

  • אדום תושמד ‏(‏5–17‏)‏

 • לה

  • גן העדן העתיד לבוא ‏(‏1–7‏)‏

   • העיוורים יראו;‏ החירשים ישמעו ‏(‏5‏)‏

  • דרך הקודש לפדויים ‏(‏8–10‏)‏

 • לו

  • סנחריב פולש ליהודה ‏(‏1–3‏)‏

  • הרב־שקה מחרף את יהוה ‏(‏4–22‏)‏

 • לז

  • חזקיהו מבקש את עזרת אלוהים דרך ישעיהו ‏(‏1–7‏)‏

  • סנחריב מאיים על ירושלים ‏(‏8–13‏)‏

  • תפילת חזקיהו ‏(‏14–20‏)‏

  • ישעיהו מוסר את תשובת אלוהים ‏(‏21–35‏)‏

  • מלאך הורג 000,‏185 אשורים ‏(‏36–38‏)‏

 • לח

  • מחלתו של חזקיהו והחלמתו ‏(‏1–22‏)‏

   • שיר הודיה ‏(‏10–20‏)‏

 • לט

  • שליחים מבבל ‏(‏1–8‏)‏

 • מ

  • נחמה לעמו של אלוהים ‏(‏1–11‏)‏

   • קול קורא במדבר ‏(‏3–5‏)‏

  • גדולת אלוהים ‏(‏12–31‏)‏

   • האומות כטיפה מדלי ‏(‏15‏)‏

   • אלוהים שוכן מעל ”חוג הארץ” ‏(‏22‏)‏

   • לכל הכוכבים ניתנו שמות ‏(‏26‏)‏

   • אלוהים אינו מתעייף ‏(‏28‏)‏

   • ‏”קווי יהוה יחליפו כוח” ‏(‏29–31‏)‏

 • מא

  • כובש יגיע מן הזריחה ‏(‏1–7‏)‏

  • ישראל נבחר כעבדו של אלוהים ‏(‏8–20‏)‏

   • ‏”אברהם ידידי” ‏(‏8‏)‏

  • קריאת תיגר על אלים אחרים ‏(‏21–29‏)‏

 • מב

  • עבד אלוהים ושליחותו ‏(‏1–9‏)‏

   • ‏”אני יהוה.‏ זהו שמי” ‏(‏8‏)‏

  • שיר תהילה חדש ליהוה ‏(‏10–17‏)‏

  • ישראל עיוור וחירש  ‏(‏18–25‏)‏

 • מג

  • יהוה מקבץ את עמו ‏(‏1–7‏)‏

  • האלילים עומדים למשפט ‏(‏8–13‏)‏

   • ‏”אתם עדיי” ‏(‏10‏,‏ 12‏)‏

  • שחרור מבבל ‏(‏14–21‏)‏

  • ‏”נציג את משפטנו זה נגד זה” ‏(‏22–28‏)‏

 • מד

  • ברכות על עמו הנבחר של אלוהים ‏(‏1–5‏)‏

  • אין אלוהים מלבד יהוה ‏(‏6–8‏)‏

  • הבלותם של אלילים מעשה ידי אדם ‏(‏9–20‏)‏

  • יהוה,‏ גואל ישראל ‏(‏21–23‏)‏

  • שיקום באמצעות כורש ‏(‏24–28‏)‏

 • מה

  • כורש נמשח לכבוש את בבל ‏(‏1–8‏)‏

  • אל לחומר לריב עם הקדר ‏(‏9–13‏)‏

  • שאר האומות מכירות בישראל ‏(‏14–17‏)‏

  • אלוהים מהימן בפועלי הבריאה ובמוצא פיו ‏(‏18–25‏)‏

   • הארץ נבראה למען תיושב ‏(‏18‏)‏

 • מו

  • אלילי בבל לעומת אלוהי ישראל ‏(‏1–13‏)‏

   • יהוה חוזה את העתיד ‏(‏10‏)‏

   • ציפור טרף מן הזריחה ‏(‏11‏)‏

 • מז

  • נפילת בבל ‏(‏1–15‏)‏

   • האסטרולוגים נחשפים ‏(‏13–15‏)‏

 • מח

  • יהוה גוער בישראל ומטהר אותו ‏(‏1–11‏)‏

  • יהוה יפעל נגד בבל ‏(‏12–16א‏)‏

  • אלוהים מלמדנו לתועלתנו ‏(‏16ב–19‏)‏

  • ‏”צאו מבבל!‏” ‏(‏20–22‏)‏

 • מט

  • שליחותו של עבד יהוה ‏(‏1–12‏)‏

   • אור אומות ‏(‏6‏)‏

  • נחמה לישראל ‏(‏13–26‏)‏

 • נ

  • חטאי ישראל הם מקור הבעיות ‏(‏1–3‏)‏

  • עבדו הצייתן של יהוה ‏(‏4–11‏)‏

   • לשונם ואוזנם של המלומדים ‏(‏4‏)‏

 • נא

  • ציון משוקמת כגן עדן ‏(‏1–8‏)‏

  • נחמה מיוצרה האדיר של ציון ‏(‏9–16‏)‏

  • כוס חמתו של יהוה ‏(‏17–23‏)‏

 • נב

  • עורי,‏ ציון!‏ ‏(‏1–12‏)‏

   • מה יפות רגלי מבשרי בשורה טובה!‏ ‏(‏7‏)‏

   • צופי ציון מריעים יחדיו ‏(‏8‏)‏

   • נושאי כלי יהוה צריכים להיות טהורים ‏(‏11‏)‏

  • עבד יהוה ירומם ‏(‏13–15‏)‏

   • מראהו נשחת ‏(‏14‏)‏

 • נג

  • סבלו,‏ מותו וקבורתו של עבד יהוה ‏(‏1–12‏)‏

   • בזו לו ונמנעו מחברתו ‏(‏3‏)‏

   • נשא חולי ומכאוב ‏(‏4‏)‏

   • ‏”כשה לטבח הובל” ‏(‏7‏)‏

   • הוא נשא את חטאם של רבים ‏(‏12‏)‏

 • נד

  • ציון העקרה תלד בנים רבים ‏(‏1–17‏)‏

   • יהוה,‏ בעלה של ציון ‏(‏5‏)‏

   • בניה של ציון ילמדו מפי יהוה ‏(‏13‏)‏

   • כלי הנשק נגד ציון לא יצליחו ‏(‏17‏)‏

 • נה

  • הזמנה לאכול ולשתות בחינם ‏(‏1–5‏)‏

  • חפשו את יהוה ואת דברו המהימן ‏(‏6–13‏)‏

   • דרכי אלוהים גבוהות מדרכי האדם ‏(‏8,‏ 9‏)‏

   • דבר אלוהים יצליח ‏(‏10,‏ 11‏)‏

 • נו

  • ברכות לנוכרים ולסריסים ‏(‏1–8‏)‏

   • בית תפילה לכל העמים ‏(‏7‏)‏

  • צופים עיוורים,‏ כלבים אילמים ‏(‏9–12‏)‏

 • נז

  • הצדיק והנאמן אובדים ‏(‏1,‏ 2‏)‏

  • חשיפת זנותה הרוחנית של ישראל ‏(‏3–13‏)‏

  • נחמה לנדכאים ‏(‏14–21‏)‏

   • הרשעים הם כים גועש ‏(‏20‏)‏

   • אין שלום לרשעים ‏(‏21‏)‏

 • נח

  • צום אמיתי וצום צבוע ‏(‏1–12‏)‏

  • התענגות על שמירת השבת ‏(‏13,‏ 14‏)‏

 • נט

  • חטאי ישראל מרחיקים את העם מאלוהים ‏(‏1–8‏)‏

  • התוודות על חטאים ‏(‏9–15א‏)‏

  • יהוה מתערב למען המגלים חרטה ‏(‏15ב–21‏)‏

 • ס

  • כבוד יהוה זורח על ציון ‏(‏1–22‏)‏

   • כיונים אל אשנבי שובכיהן ‏(‏8‏)‏

   • זהב במקום נחושת ‏(‏17‏)‏

   • הקטון יהיה לאלף ‏(‏22‏)‏

 • סא

  • נמשחתי לבשר בשורה טובה ‏(‏1–11‏)‏

   • ‏”שנת רצונו של יהוה” ‏(‏2‏)‏

   • ‏”אילנות הצדקה הגדולים” ‏(‏3‏)‏

   • הנוכרים יושיטו עזרה ‏(‏5‏)‏

   • ‏”כוהני יהוה” ‏(‏6‏)‏

 • סב

  • שמה החדש של ציון ‏(‏1–12‏)‏

 • סג

  • נקמת יהוה באומות ‏(‏1–6‏)‏

  • חסד יהוה בימי קדם ‏(‏7–14‏)‏

  • תפילת חרטה ‏(‏15–19‏)‏

 • סד

  • המשך תפילת החרטה ‏(‏1–12‏)‏

   • יהוה יוצרנו ‏(‏8‏)‏

 • סה

  • משפט יהוה נגד עובדי האלילים ‏(‏1–16‏)‏

   • אל המזל ואל הגורל ‏(‏11‏)‏

   • ‏”עבדיי יאכלו” ‏(‏13‏)‏

  • שמיים חדשים וארץ חדשה ‏(‏17–25‏)‏

   • יבנו בתים;‏ ייטעו כרמים ‏(‏21‏)‏

   • איש לא ייגע לריק ‏(‏23‏)‏

 • סו

  • פולחן אמת ופולחן כזב ‏(‏1–6‏)‏

  • ציון האם ובניה ‏(‏7–17‏)‏

  • אנשים נאספים לעבוד את אלוהים בירושלים ‏(‏18–24‏)‏