עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

ספר ירמיהו

פרקים

תוכן בראשי פרקים

 • א

  • ירמיהו מתמנה לנביא ‏(‏1–10‏)‏

  • החזון על עץ השקד ‏(‏11,‏ 12‏)‏

  • החזון על סיר הבישול ‏(‏13–16‏)‏

  • יהוה מחזק את ירמיהו לקראת שליחותו ‏(‏17–19‏)‏

 • ב

  • ישראל עוזבים את יהוה לטובת אלוהים אחרים ‏(‏1–37‏)‏

   • ישראל כגפן נוכרייה ‏(‏21‏)‏

   • כנפי בגדיה מוכתמים בדם ‏(‏34‏)‏

 • ג

  • חומרת כפירתה של ישראל ‏(‏1–5‏)‏

  • ישראל ויהודה אשמות בניאוף ‏(‏6–11‏)‏

  • קריאה לעם להתחרט ‏(‏12–25‏)‏

 • ד

  • חרטה מובילה לברכות ‏(‏1–4‏)‏

  • אסון יבוא מן הצפון ‏(‏5–18‏)‏

  • ירמיהו מתייסר לנוכח האסון שיבוא ‏(‏19–31‏)‏

 • ה

  • העם לא נשמע למוסר שמאת יהוה ‏(‏1–13‏)‏

  • השמדה אך לא חורבן מוחלט ‏(‏14–19‏)‏

  • יהוה דורש דין וחשבון מן העם ‏(‏20–31‏)‏

 • ו

  • המצור על ירושלים קרוב ‏(‏1–9‏)‏

  • זעמו של יהוה על ירושלים ‏(‏10–21‏)‏

   • אומרים ”שלום!‏” ואין שלום ‏(‏14‏)‏

  • פלישה אכזרית מהצפון ‏(‏22–26‏)‏

  • ירמיהו ישמש כבוחן מתכת ‏(‏27–30‏)‏

 • ז

  • ביטחון שווא בהיכל יהוה ‏(‏1–11‏)‏

  • ההיכל יהיה כשילה ‏(‏12–15‏)‏

  • פולחן כזב אינו מקובל ‏(‏16–34‏)‏

   • העם סוגדים ל”מלכת השמיים” ‏(‏18‏)‏

   • הקרבת ילדים בהינום ‏(‏31‏)‏

 • ח

  • העם בוחר בדרך הרווחת ‏(‏1–7‏)‏

  • מהי חוכמה ללא דבר יהוה?‏ ‏(‏8–17‏)‏

  • ירמיהו מתאבל על שבר יהודה ‏(‏18–22‏)‏

   • ‏”האם אין צורי בגלעד?‏” ‏(‏22‏)‏

 • ט

  • יגונו של ירמיהו ‏(‏1–3א‏)‏

  • יהוה דורש דין וחשבון מיהודה ‏(‏3ב–16‏)‏

  • קינה על יהודה ‏(‏17–22‏)‏

  • התפארות בידע על אודות יהוה ‏(‏23–26‏)‏

 • י

  • אלי האומות לעומת אלוהים חיים ‏(‏1–16‏)‏

  • השמדה וגלות מתקרבות ‏(‏17,‏ 18‏)‏

  • ירמיהו מתאבל ‏(‏19–22‏)‏

  • תפילתו של הנביא ‏(‏23–25‏)‏

   • האדם אינו יכול לכוון את צעדו ‏(‏23‏)‏

 • יא

  • יהודה מפרים את בריתם עם אלוהים ‏(‏1–17‏)‏

   • אלים רבים כמספר הערים ‏(‏13‏)‏

  • ירמיהו מדומה לכבש המובל לטבח ‏(‏18–20‏)‏

  • אנשי עירו של ירמיהו מתנגדים לו ‏(‏21–23‏)‏

 • יב

  • תלונתו של ירמיהו ‏(‏1–4‏)‏

  • תשובתו של יהוה ‏(‏5–17‏)‏

 • יג

  • חגורת הפשתן שנשחתה ‏(‏1–11‏)‏

  • כדי יין ינופצו ‏(‏12–14‏)‏

  • יהודה חסרת התקנה תוגלה ‏(‏15–27‏)‏

   • ‏”היהפוך כושי עורו?‏” ‏(‏23‏)‏

 • יד

  • בצורת,‏ רעב וחרב ‏(‏1–12‏)‏

  • גינוי נביאי השקר ‏(‏13–18‏)‏

  • ירמיהו מכיר בחטאי העם ‏(‏19–22‏)‏

 • טו

  • יהוה לא ישנה את משפטו ‏(‏1–9‏)‏

  • תלונתו של ירמיהו ‏(‏10‏)‏

  • תשובתו של יהוה ‏(‏11–14‏)‏

  • תפילתו של ירמיהו ‏(‏15–18‏)‏

   • הנאה מאכילת דברי אלוהים ‏(‏16‏)‏

  • יהוה מחזק את ירמיהו ‏(‏19–21‏)‏

 • טז

  • אל לירמיהו להתחתן,‏ להתאבל או להיכנס אל בית משתה ‏(‏1–9‏)‏

  • העונש והשיקום שלאחר מכן ‏(‏10–21‏)‏

 • יז

  • חטא יהודה חקוק בהם ‏(‏1–4‏)‏

  • ביטחון ביהוה מניב ברכות ‏(‏5–8‏)‏

  • הלב הבוגדני ‏(‏9–11‏)‏

  • יהוה,‏ תקוות ישראל ‏(‏12,‏ 13‏)‏

  • תפילתו של ירמיהו ‏(‏14–18‏)‏

  • שמירה על קדושת השבת ‏(‏19–27‏)‏

 • יח

  • חומר ביד היוצר ‏(‏1–12‏)‏

  • יהוה מפנה עורף לישראל ‏(‏13–17‏)‏

  • מזימה נגד ירמיהו;‏ תחינתו ‏(‏18–23‏)‏

 • יט

  • ירמיהו מצטווה לשבור בקבוק חרס ‏(‏1–15‏)‏

   • הקרבת ילדים לבעל ‏(‏5‏)‏

 • כ

  • פשחור מכה את ירמיהו ‏(‏1–6‏)‏

  • ירמיהו אינו יכול לחדול להכריז את דבר אלוהים ‏(‏7–13‏)‏

   • דבר אלוהים כאש בוערת ‏(‏9‏)‏

   • יהוה כלוחם אימתני ‏(‏11‏)‏

  • תלונתו של ירמיהו ‏(‏14–18‏)‏

 • כא

  • יהוה מסרב לבקשת צדקיהו ‏(‏1–7‏)‏

  • העם מתבקש לבחור בין החיים ובין המוות ‏(‏8–14‏)‏

 • כב

  • מסר של משפט נגד מלכים רעים ‏(‏1–30‏)‏

   • על שַׁלֻּם ‏(‏10–12‏)‏

   • על יהויקים ‏(‏13–23‏)‏

   • על כוניהו ‏(‏24–30‏)‏

 • כג

  • רועים טובים ורעים ‏(‏1–4‏)‏

  • ביטחון תחת הנהגת ”נצר צדיק” ‏(‏5–8‏)‏

  • גינוי נביאי השקר ‏(‏9–32‏)‏

  • ‏”משא” יהוה ‏(‏33–40‏)‏

 • כד

  • תאנים טובות ותאנים רעות ‏(‏1–10‏)‏

 • כה

  • ריב יהוה עם האומות ‏(‏1–38‏)‏

   • האומות ישרתו את בבל 70 שנה ‏(‏11‏)‏

   • כוס יין החמה של אלוהים ‏(‏15‏)‏

   • אסון עובר מאומה אל אומה ‏(‏32‏)‏

   • חללי יהוה ‏(‏33‏)‏

 • כו

  • איומים על חיי ירמיהו ‏(‏1–15‏)‏

  • חיי ירמיהו ניצלים ‏(‏16–19‏)‏

   • ציטוט נבואת מיכה ‏(‏18‏)‏

  • הנביא אוריהו ‏(‏20–24‏)‏

 • כז

  • עול בבל ‏(‏1–11‏)‏

  • נאמר לצדקיהו להיכנע לבבל ‏(‏12–22‏)‏

 • כח

  • ירמיהו נגד נביא השקר חנניה ‏(‏1–17‏)‏

 • כט

  • איגרת ירמיהו אל הגולים בבבל ‏(‏1–23‏)‏

   • ישראל ישובו אחרי 70 שנה ‏(‏10‏)‏

  • מסר אל שמעיהו ‏(‏24–32‏)‏

 • ל

  • הבטחות שיקום וריפוי ‏(‏1–24‏)‏

 • לא

  • שארית ישראל יתיישבו שוב בארץ ‏(‏1–30‏)‏

   • רחל מבכה על בניה ‏(‏15‏)‏

  • ברית חדשה ‏(‏31–40‏)‏

 • לב

  • ירמיהו קונה שדה ‏(‏1–15‏)‏

  • תפילתו של ירמיהו ‏(‏16–25‏)‏

  • תשובתו של יהוה ‏(‏26–44‏)‏

 • לג

  • השיקום המובטח ‏(‏1–13‏)‏

  • ביטחון תחת הנהגת ”נצר צדקה” ‏(‏14–16‏)‏

  • ברית עם דוד והכוהנים ‏(‏17–26‏)‏

   • ברית באשר ליום וללילה ‏(‏20‏)‏

 • לד

  • המשפט שיבוא על צדקיהו ‏(‏1–7‏)‏

  • הפרת הברית המעניקה דרור לעבדים ‏(‏8–22‏)‏

 • לה

  • בני רכב מגלים צייתנות מופתית ‏(‏1–19‏)‏

 • לו

  • ירמיהו מכתיב מגילה ‏(‏1–7‏)‏

  • ברוך קורא בקול מן המגילה ‏(‏8–19‏)‏

  • יהויקים שורף את המגילה ‏(‏20–26‏)‏

  • המסר נכתב שוב על מגילה חדשה ‏(‏27–32‏)‏

 • לז

  • נסיגת הכשדים זמנית בלבד ‏(‏1–10‏)‏

  • ירמיהו מושלך אל בית הכלא ‏(‏11–16‏)‏

  • צדקיהו נפגש עם ירמיהו ‏(‏17–21‏)‏

   • ירמיהו מקבל אספקת לחם ‏(‏21‏)‏

 • לח

  • ירמיהו מושלך אל בור מים ‏(‏1–6‏)‏

  • עבד־מלך מציל את ירמיהו ‏(‏7–13‏)‏

  • ירמיהו קורא לצדקיהו להיכנע ‏(‏14–28‏)‏

 • לט

  • נפילת ירושלים ‏(‏1–10‏)‏

   • צדקיהו בורח ונלכד ‏(‏4–7‏)‏

  • נבוכדנאצר מצווה לדאוג לירמיהו ‏(‏11–14‏)‏

  • חיי עבד־מלך יינצלו ‏(‏15–18‏)‏

 • מ

  • נבוזראדן משחרר את ירמיהו ‏(‏1–6‏)‏

  • גדליה ממונה על הארץ ‏(‏7–12‏)‏

  • המזימה נגד גדליה ‏(‏13–16‏)‏

 • מא

  • ישמעאל מתנקש בגדליה ‏(‏1–10‏)‏

  • ישמעאל נמלט מפני יוחנן ‏(‏11–18‏)‏

 • מב

  • העם מבקש מירמיהו להתפלל להדרכה ‏(‏1–6‏)‏

  • יהוה משיב:‏ ”אל תלכו למצרים” ‏(‏7–22‏)‏

 • מג

  • העם מסרב לציית והולך למצרים ‏(‏1–7‏)‏

  • דבר יהוה לירמיהו במצרים ‏(‏8–13‏)‏

 • מד

  • רעה תבוא על היהודים שבמצרים ‏(‏1–14‏)‏

  • העם דוחה את אזהרת אלוהים ‏(‏15–30‏)‏

   • העם סוגד ל”מלכת השמיים” ‏(‏17–19‏)‏

 • מה

  • דבר יהוה אל ברוך ‏(‏1–5‏)‏

 • מו

  • נבואה נגד מצרים ‏(‏1–26‏)‏

   • נבוכדנאצר יכבוש את מצרים ‏(‏13‏,‏ 26‏)‏

  • ההבטחות לישראל ‏(‏27,‏ 28‏)‏

 • מז

  • נבואה נגד הפלשתים ‏(‏1–7‏)‏

 • מח

  • נבואה נגד מואב ‏(‏1–47‏)‏

 • מט

  • נבואה נגד עמון ‏(‏1–6‏)‏

  • נבואה נגד אדום ‏(‏7–22‏)‏

   • אדום תחדל להתקיים כאומה ‏(‏17,‏ 18‏)‏

  • נבואה נגד דמשק ‏(‏23–27‏)‏

  • נבואה נגד קדר וחצור ‏(‏28–33‏)‏

  • נבואה נגד עילם ‏(‏34–39‏)‏

 • נ

  • נבואה נגד בבל ‏(‏1–46‏)‏

   • נוסו מבבל ‏(‏8‏)‏

   • ישראל עתיד לשוב ‏(‏17–19‏)‏

   • מימיה של בבל יתייבשו ‏(‏38‏)‏

   • בבל לא תיושב עוד ‏(‏39,‏ 40‏)‏

 • נא

  • נבואה נגד בבל ‏(‏1–64‏)‏

   • בבל תיפול פתאום בידי המדים ‏(‏8–12‏)‏

   • ספר מושלך אל תוך הפרת ‏(‏59–64‏)‏

 • נב

  • צדקיהו מורד בבבל ‏(‏1–3‏)‏

  • נבוכדנאצר מטיל מצור על ירושלים ‏(‏4–11‏)‏

  • חורבן העיר והמקדש ‏(‏12–23‏)‏

  • העם נלקח לגלות בבבל ‏(‏24–30‏)‏

  • יהויכין משוחרר מן הכלא ‏(‏31–34‏)‏