עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

ספר יחזקאל

פרקים

תוכן בראשי פרקים

 • א

  • יחזקאל רואה בבבל מראות אלוהים ‏(‏1–3‏)‏

  • חזון על מרכבתו השמימית של יהוה ‏(‏4–28‏)‏

   • סערה,‏ ענן ואש ‏(‏4‏)‏

   • ארבעה יצורים חיים ‏(‏5–14‏)‏

   • ארבעה אופנים ‏(‏15–21‏)‏

   • רקיע נוצץ כקרח ‏(‏22–24‏)‏

   • כס מלכותו של יהוה ‏(‏25–28‏)‏

 • ב

  • יחזקאל מתמנה לנביא ‏(‏1–10‏)‏

   • ‏”אם יקשיבו ואם יסרבו להקשיב” ‏(‏5‏)‏

   • רואה מגילה ובה קינות ‏(‏9,‏ 10‏)‏

 • ג

  • יחזקאל מצטווה לאכול את המגילה שמאת אלוהים ‏(‏1–15‏)‏

  • יחזקאל ישרת כצופה ‏(‏16–27‏)‏

   • התרשלות מובילה לאשמת דמים ‏(‏18–21‏)‏

 • ד

  • המחשת המצור על ירושלים ‏(‏1–17‏)‏

   • נשיאת העוון 390 יום ו־40 יום ‏(‏4–7‏)‏

 • ה

  • המחשת נפילת ירושלים ‏(‏1–17‏)‏

   • הנביא מחלק את שערו המגולח לשלושה חלקים ‏(‏1–4‏)‏

   • ירושלים גרועה מן האומות ‏(‏7–9‏)‏

   • המורדים ייענשו בשלוש דרכים ‏(‏12‏)‏

 • ו

  • נגד הרי ישראל ‏(‏1–14‏)‏

   • האלילים המתועבים יושפלו ‏(‏4–6‏)‏

   • ‏”תדעו כי אני יהוה” ‏(‏7‏)‏

 • ז

  • בא הקץ ‏(‏1–27‏)‏

   • רעה יחידה במינה ‏(‏5‏)‏

   • כסף מושלך בחוצות ‏(‏19‏)‏

   • המקדש יחולל ‏(‏22‏)‏

 • ח

  • יחזקאל נלקח לירושלים בחזון ‏(‏1–4‏)‏

  • תועבות נראות במקדש ‏(‏5–18‏)‏

   • נשים מבכות את האל תמוז ‏(‏14‏)‏

   • גברים סוגדים לשמש ‏(‏16‏)‏

 • ט

  • שישה מוציאים להורג ואיש בעל קסת סופר ‏(‏1–11‏)‏

   • המשפט יתחיל מן המקדש ‏(‏6‏)‏

 • י

  • אש נלקחת מבינות לאופנים ‏(‏1–8‏)‏

  • תיאור הכרובים והאופנים ‏(‏9–17‏)‏

  • כבוד אלוהים עוזב את המקדש ‏(‏18–22‏)‏

 • יא

  • גינוי השרים הרשעים ‏(‏1–13‏)‏

   • העיר מושווית לסיר בישול ‏(‏3–12‏)‏

  • הבטחה בדבר שיקום ‏(‏14–21‏)‏

   • ‏’‏אתן להם רוח חדשה’‏ ‏(‏19‏)‏

  • כבוד אלוהים עוזב את ירושלים ‏(‏22,‏ 23‏)‏

  • יחזקאל חוזר בחזון אל כשדים ‏(‏24,‏ 25‏)‏

 • יב

  • ניבוי הגלות על־ידי פעולות סמליות ‏(‏1–20‏)‏

   • כלים לגלות ‏(‏1–7‏)‏

   • הנשיא יעזוב בחושך ‏(‏8–16‏)‏

   • אכילת לחם בדאגה,‏ שתיית מים באימה ‏(‏17–20‏)‏

  • אמירה מטעה מתבררת כדבר שקר ‏(‏21–28‏)‏

   • ‏”דבר מדבריי לא יתעכב” ‏(‏28‏)‏

 • יג

  • נגד נביאי השקר ‏(‏1–16‏)‏

   • הקירות המסוידים ייפלו ‏(‏10–12‏)‏

  • נגד נביאות השקר ‏(‏17–23‏)‏

 • יד

  • גינוי עובדי האלילים ‏(‏1–11‏)‏

  • המשפט על ירושלים בוא יבוא ‏(‏12–23‏)‏

   • נוח,‏ דניאל ואיוב הצדיקים ‏(‏14‏,‏ 20‏)‏

 • טו

  • ירושלים,‏ גפן חסרת תועלת ‏(‏1–8‏)‏

 • טז

  • אהבת אלוהים לירושלים ‏(‏1–63‏)‏

   • נמצאה כילדה נטושה ‏(‏1–7‏)‏

   • אלוהים מקשט אותה ובא בברית נישואין עימה ‏(‏8–14‏)‏

   • היא בוגדת ‏(‏15–34‏)‏

   • נענשת כנואפת ‏(‏35–43‏)‏

   • מושווית לשומרון ולסדום ‏(‏44–58‏)‏

   • אלוהים זוכר את בריתו ‏(‏59–63‏)‏

 • יז

  • חידת שני העיטים והגפן ‏(‏1–21‏)‏

  • נצר רך יהיה ארז אדיר ‏(‏22–24‏)‏

 • יח

  • כל אחד נושא בהשלכות חטאיו ‏(‏1–32‏)‏

   • הנפש החוטאת תמות ‏(‏4‏)‏

   • בן לא ישלם על חטא אביו ‏(‏19,‏ 20‏)‏

   • אלוהים אינו חפץ במות רשע ‏(‏23‏)‏

   • חרטה מובילה לחיים ‏(‏27,‏ 28‏)‏

 • יט

  • קינה על נשיאי ישראל ‏(‏1–14‏)‏

 • כ

  • תולדות מרדנות ישראל ‏(‏1–32‏)‏

  • השיקום המובטח של ישראל ‏(‏33–44‏)‏

  • נבואה נגד הדרום ‏(‏45–49‏)‏

 • כא

  • חרב משפטו של אלוהים נשלפת מנדנה ‏(‏1–17‏)‏

  • מלך בבל יתקוף את ירושלים ‏(‏18–24‏)‏

  • הנשיא הרשע של ישראל יוסר ממעמדו ‏(‏25–27‏)‏

   • ‏”הורד את הכתר” ‏(‏26‏)‏

   • ‏”עד אשר יבוא זה אשר לו הזכות החוקית” ‏(‏27‏)‏

  • חרב נגד בני עמון ‏(‏28–32‏)‏

 • כב

  • ירושלים,‏ עיר דמים ‏(‏1–16‏)‏

  • ישראל כסיגים חסרי ערך ‏(‏17–22‏)‏

  • גינוי המנהיגים ועם ישראל ‏(‏23–31‏)‏

 • כג

  • שתי אחיות לא נאמנות ‏(‏1–49‏)‏

   • אוהלה עם אשור ‏(‏5–10‏)‏

   • אוהליבה עם בבל ומצרים ‏(‏11–35‏)‏

   • עונשן של שתי האחיות ‏(‏36–49‏)‏

 • כד

  • ירושלים כסיר בישול חלוד ‏(‏1–14‏)‏

  • מות אשתו של יחזקאל מהווה אות ‏(‏15–27‏)‏

 • כה

  • נבואה נגד עמון ‏(‏1–7‏)‏

  • נבואה נגד מואב ‏(‏8–11‏)‏

  • נבואה נגד אדום ‏(‏12–14‏)‏

  • נבואה נגד פלשת ‏(‏15–17‏)‏

 • כו

  • נבואה נגד צור ‏(‏1–21‏)‏

   • ‏”שטח לייבוש רשתות דיג” ‏(‏5‏,‏ 14‏)‏

   • אבנים ועפר יושלכו אל המים ‏(‏12‏)‏

 • כז

  • קינה על שקיעת אוניית צור ‏(‏1–36‏)‏

 • כח

  • נבואה נגד מלך צור ‏(‏1–10‏)‏

   • ‏”אל אני” ‏(‏2‏,‏ 9‏)‏

  • קינה על מלך צור ‏(‏11–19‏)‏

   • ‏”היית בעדן” ‏(‏13‏)‏

   • ‏’‏הכרוב המשוח הסוכך’‏ ‏(‏14‏)‏

   • ‏”נמצאה עוולה בך” ‏(‏15‏)‏

  • נבואה נגד צידון ‏(‏20–24‏)‏

  • ישראל תשוקם ‏(‏25,‏ 26‏)‏

 • כט

  • נבואה נגד פרעה ‏(‏1–16‏)‏

  • מצרים תינתן לבבל כגמול ‏(‏17–21‏)‏

 • ל

  • נבואה נגד מצרים ‏(‏1–19‏)‏

   • ניבוי התקפת נבוכדנאצר ‏(‏10‏)‏

  • כוח פרעה יישבר ‏(‏20–26‏)‏

 • לא

  • נפילת מצרים,‏ הארז הגבוה ‏(‏1–18‏)‏

 • לב

  • קינה על פרעה ומצרים ‏(‏1–16‏)‏

  • מצרים תיקבר עם הערלים ‏(‏17–32‏)‏

 • לג

  • תפקידיו של הצופה ‏(‏1–20‏)‏

  • החדשות על נפילת ירושלים ‏(‏21,‏ 22‏)‏

  • מסר ליושבי חורבות ירושלים ‏(‏23–29‏)‏

  • העם אינו פועל בהתאם למסר ‏(‏30–33‏)‏

   • יחזקאל ”כשיר אהבה” ‏(‏32‏)‏

   • ‏”נביא היה בקרבם” ‏(‏33‏)‏

 • לד

  • נבואה נגד רועי ישראל ‏(‏1–10‏)‏

  • דאגתו של יהוה לכבשיו ‏(‏11–31‏)‏

   • ‏”עבדי דוד” ירעה אותם ‏(‏23‏)‏

   • ‏”ברית שלום” ‏(‏25‏)‏

 • לה

  • נבואה נגד הרי שעיר ‏(‏1–15‏)‏

 • לו

  • נבואה על הרי ישראל ‏(‏1–15‏)‏

  • שיקום ישראל ‏(‏16–38‏)‏

   • ‏”אקדש את שמי הגדול” ‏(‏23‏)‏

   • ‏”כגן עדן” ‏(‏35‏)‏

 • לז

  • חזון העצמות היבשות ‏(‏1–14‏)‏

  • שני מקלות יאוחדו ויהיו למקל אחד ‏(‏15–28‏)‏

   • אומה אחת תחת מלך אחד ‏(‏22‏)‏

   • ברית שלום נצחית ‏(‏26‏)‏

 • לח

  • מתקפתו של גוג על ישראל ‏(‏1–16‏)‏

  • כעסו של יהוה על גוג ‏(‏17–23‏)‏

   • ‏’‏האומות ידעו כי אני יהוה’‏ ‏(‏23‏)‏

 • לט

  • השמדת גוג וחייליו ‏(‏1–10‏)‏

  • קבורה בגיא המון גוג ‏(‏11–20‏)‏

  • שיקום ישראל ‏(‏21–29‏)‏

   • רוח אלוהים תישפך על ישראל ‏(‏29‏)‏

 • מ

  • יחזקאל נלקח לישראל בחזון ‏(‏1,‏ 2‏)‏

  • יחזקאל רואה חזון על המקדש ‏(‏3,‏ 4‏)‏

  • החצרות והשערים ‏(‏5–47‏)‏

   • השער המזרחי החיצוני ‏(‏6–16‏)‏

   • החצר החיצונית;‏ יתר השערים ‏(‏17–26‏)‏

   • החצר הפנימית והשערים ‏(‏27–37‏)‏

   • חדרים לעבודה במקדש ‏(‏38–46‏)‏

   • המזבח ‏(‏47‏)‏

  • אולם המקדש ‏(‏48,‏ 49‏)‏

 • מא

  • היכל המקדש ‏(‏1–4‏)‏

  • הקיר והתאים הצדדיים ‏(‏5–11‏)‏

  • הבניין המערבי ‏(‏12‏)‏

  • מדידת הבניינים ‏(‏13–15א‏)‏

  • פנים ההיכל ‏(‏15ב–26‏)‏

 • מב

  • אזורי הלשכות ‏(‏1–14‏)‏

  • מדידת ארבעת צדדיו של המקדש ‏(‏15–20‏)‏

 • מג

  • כבוד יהוה ממלא את המקדש ‏(‏1–12‏)‏

  • המזבח ‏(‏13–27‏)‏

 • מד

  • השער המזרחי יישאר סגור ‏(‏1–3‏)‏

  • חוקים לגבי הנוכרים ‏(‏4–9‏)‏

  • חוקים ללוויים ולכוהנים ‏(‏10–31‏)‏

 • מה

  • תרומת הקודש והעיר ‏(‏1–6‏)‏

  • החלק המוקצה לנשיא ‏(‏7,‏ 8‏)‏

  • על הנשיאים לנהוג ביושר ‏(‏9–12‏)‏

  • תרומות העם,‏ והנשיא ‏(‏13–25‏)‏

 • מו

  • זבחים במועדים מסוימים ‏(‏1–15‏)‏

  • הורשת אחוזתו של הנשיא ‏(‏16–18‏)‏

  • מקומות לבישול הזבחים ‏(‏19–24‏)‏

 • מז

  • הנחל הזורם מן המקדש ‏(‏1–12‏)‏

   • המים מעמיקים בהדרגה ‏(‏2–5‏)‏

   • מי ים המלח יירפאו ‏(‏8–10‏)‏

   • מקומות ביצתיים לא יירפאו ‏(‏11‏)‏

   • עצי מאכל ומרפא ‏(‏12‏)‏

  • גבולות הארץ ‏(‏13–23‏)‏

 • מח

  • חלוקת הארץ ‏(‏1–29‏)‏

  • 12 שערי העיר ‏(‏30–35‏)‏

   • שם העיר ”יהוה שמה” ‏(‏35‏)‏