עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

ספר יואל

פרקים

1 2 3

תוכן בראשי פרקים

 • א

  • מכת חרקים קשה ‏(‏1–14‏)‏

  • ‏”קרוב יום יהוה” ‏(‏15–20‏)‏

   • הנביא קורא אל יהוה ‏(‏19,‏ 20‏)‏

 • ב

  • יום יהוה וצבאו הגדול ‏(‏1–11‏)‏

  • קריאה לשוב אל יהוה ‏(‏12–17‏)‏

   • ‏”קִרעו את לבבכם” ‏(‏13‏)‏

  • יהוה עונה לעמו ‏(‏18–32‏)‏

   • ‏”אשפוך את רוחי” ‏(‏28‏)‏

   • מופתים בשמיים ובארץ ‏(‏30‏)‏

   • הקוראים בשם יהוה יימלטו ‏(‏32‏)‏

 • ג

  • יהוה שופט את כל האומות ‏(‏1–17‏)‏

   • עמק יהושפט ‏(‏2‏,‏ 12‏)‏

   • עמק החרוץ ‏(‏14‏)‏

   • יהוה,‏ מעוז לישראל ‏(‏16‏)‏

  • יהוה מברך את עמו ‏(‏18–21‏)‏