עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

ספר יהושע

פרקים

תוכן בראשי פרקים

 • א

  • יהוה מעודד את יהושע ‏(‏1–9‏)‏

   • להגות בתורה יומם ולילה ‏(‏8‏)‏

  • הכנות לקראת חציית הירדן ‏(‏10–18‏)‏

 • ב

  • יהושע שולח שני מרגלים ליריחו ‏(‏1–3‏)‏

  • רחב מסתירה את המרגלים ‏(‏4–7‏)‏

  • ההבטחה לרחב ‏(‏8–21א‏)‏

   • חוט השני ישמש כאות ‏(‏18‏)‏

  • המרגלים חוזרים אל יהושע ‏(‏21ב–24‏)‏

 • ג

  • עם ישראל עובר את הירדן ‏(‏1–17‏)‏

 • ד

  • אבנים משמשות כמצבת זיכרון ‏(‏1–24‏)‏

 • ה

  • מילת הגברים בגלגל ‏(‏1–9‏)‏

  • חגיגת הפסח;‏ המן נפסק ‏(‏10–12‏)‏

  • שר צבא יהוה ‏(‏13–15‏)‏

 • ו

  • חומת יריחו נופלת ‏(‏1–21‏)‏

  • חיי רחב ומשפחתה ניצלים ‏(‏22–27‏)‏

 • ז

  • תבוסת ישראל בעי ‏(‏1–5‏)‏

  • תפילת יהושע ‏(‏6–9‏)‏

  • החטא שגרם לתבוסת ישראל ‏(‏10–15‏)‏

  • עכן נחשף ונרגם באבנים ‏(‏16–26‏)‏

 • ח

  • יהושע מציב מארב נגד העי ‏(‏1–13‏)‏

  • כיבוש העי ‏(‏14–29‏)‏

  • הקראת התורה בהר עיבל ‏(‏30–35‏)‏

 • ט

  • הגבעונים הפיקחים מבקשים שלום ‏(‏1–15‏)‏

  • תחבולת הגבעונים נחשפת ‏(‏16–21‏)‏

  • הגבעונים יהיו חוטבי עצים ושואבי מים ‏(‏22–27‏)‏

 • י

  • עם ישראל מגינים על גבעון ‏(‏1–7‏)‏

  • יהוה נלחם למען ישראל ‏(‏8–15‏)‏

   • יהוה משליך אבני ברד על האויבים הנמלטים ‏(‏11‏)‏

   • שמש בגבעון דום ‏(‏12–14‏)‏

  • הריגת חמשת המלכים התוקפים ‏(‏16–28‏)‏

  • כיבוש ערים בדרום ‏(‏29–43‏)‏

 • יא

  • כיבוש ערים בצפון ‏(‏1–15‏)‏

  • סיכום כיבושי יהושע ‏(‏16–23‏)‏

 • יב

  • המלכים שהובסו מזרחית לירדן ‏(‏1–6‏)‏

  • המלכים שהובסו מערבית לירדן ‏(‏7–24‏)‏

 • יג

  • הארץ שטרם נכבשה ‏(‏1–7‏)‏

  • חלוקת הארץ מזרחית לירדן ‏(‏8–14‏)‏

  • נחלת ראובן ‏(‏15–23‏)‏

  • נחלת גד ‏(‏24–28‏)‏

  • נחלת מנשה במזרח ‏(‏29–32‏)‏

  • יהוה הוא נחלתם של הלוויים ‏(‏33‏)‏

 • יד

  • חלוקת הארץ מערבית לירדן ‏(‏1–5‏)‏

  • כלב בן יפונה יורש את חברון ‏(‏6–15‏)‏

 • טו

  • נחלת יהודה ‏(‏1–12‏)‏

  • בתו של כלב בן יפונה מקבלת חלקת אדמה ‏(‏13–19‏)‏

  • ערי יהודה ‏(‏20–63‏)‏

 • טז

  • נחלת צאצאי יוסף ‏(‏1–4‏)‏

  • נחלת אפרים ‏(‏5–10‏)‏

 • יז

  • נחלת מנשה במערב ‏(‏1–13‏)‏

  • שטח נוסף לצאצאי יוסף ‏(‏14–18‏)‏

 • יח

  • שאר השטח שחולק בשילה ‏(‏1–10‏)‏

  • נחלת בנימין ‏(‏11–28‏)‏

 • יט

  • נחלת שמעון ‏(‏1–9‏)‏

  • נחלת זבולון ‏(‏10–16‏)‏

  • נחלת יששכר ‏(‏17–23‏)‏

  • נחלת אשר ‏(‏24–31‏)‏

  • נחלת נפתלי ‏(‏32–39‏)‏

  • נחלת דן ‏(‏40–48‏)‏

  • נחלת יהושע ‏(‏49–51‏)‏

 • כ

  • ערי המקלט ‏(‏1–9‏)‏

 • כא

  • ערים עבור הלוויים ‏(‏1–42‏)‏

   • עבור צאצאי אהרון ‏(‏9–19‏)‏

   • עבור יתר הקהתים ‏(‏20–26‏)‏

   • עבור הגרשונים ‏(‏27–33‏)‏

   • עבור בני מררי ‏(‏34–40‏)‏

  • הבטחותיו של יהוה מתקיימות ‏(‏43–45‏)‏

 • כב

  • השבטים שבמזרח שבים הביתה ‏(‏1–8‏)‏

  • המזבח שנבנה בירדן ‏(‏9–12‏)‏

  • הסיבה להקמת המזבח מובהרת ‏(‏13–29‏)‏

  • הסכסוך נפתר ‏(‏30–34‏)‏

 • כג

  • דברי הפרידה של יהושע מזקני ישראל ‏(‏1–16‏)‏

   • מילה מדברי יהוה לא הכזיבה ‏(‏14‏)‏

 • כד

  • יהושע סוקר את תולדות ישראל ‏(‏1–13‏)‏

  • קריאה לעבוד את יהוה ‏(‏14–24‏)‏

   • ‏”אנוכי וביתי נעבוד את יהוה” ‏(‏15‏)‏

  • בריתו של יהושע עם ישראל ‏(‏25–28‏)‏

  • מות יהושע וקבורתו ‏(‏29–31‏)‏

  • עצמותיו של יוסף נקברות בשכם ‏(‏32‏)‏

  • מות אלעזר וקבורתו ‏(‏33‏)‏