עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

ספר חגי

פרקים

1 2

תוכן בראשי פרקים

 • א

  • תוכחה על הימנעות מבניית המקדש ‏(‏1–11‏)‏

   • ‏’‏האם זו העת לגור בבתים מקושטים בלוחות עץ?‏’‏ ‏(‏4‏)‏

   • ‏”שימו לבבכם לדרכיכם” ‏(‏5‏)‏

   • זורעים הרבה אך קוצרים מעט ‏(‏6‏)‏

  • העם שומעים בקול יהוה ‏(‏12–15‏)‏

 • ב

  • בית המקדש השני יתמלא בכבוד ‏(‏1–9‏)‏

   • כל האומות יורעדו ‏(‏7‏)‏

   • חמדת כל האומות יבואו ‏(‏7‏)‏

  • בנייתו מחדש של המקדש מובילה לברכות ‏(‏10–19‏)‏

   • אי־אפשר להעביר קדושה ‏(‏10–14‏)‏

  • מסר לזרובבל ‏(‏20–23‏)‏

   • ‏”אעשך כטבעת חותם” ‏(‏23‏)‏