עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

ספר זכריה

פרקים

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

תוכן בראשי פרקים

 • א

  • קריאה לשוב אל יהוה ‏(‏1–6‏)‏

   • ‏’‏שובו אליי ואשוב אליכם’‏ ‏(‏3‏)‏

  • חזון 1:‏ הפרשים בין ההדסים ‏(‏7–17‏)‏

   • ‏”יהוה ינחם שוב את ציון” ‏(‏17‏)‏

  • חזון 2:‏ ארבע קרניים וארבעה חָרָשִׁים ‏(‏18–21‏)‏

 • ב

  • חזון 3:‏ איש ובידו חבל מידה ‏(‏1–13‏)‏

   • ירושלים תימדד ‏(‏2‏)‏

   • יהוה,‏ ”חומת אש סביב” ‏(‏5‏)‏

   • נגיעה בבבת עינו של אלוהים ‏(‏8‏)‏

   • אומות רבות יצטרפו אל יהוה ‏(‏11‏)‏

 • ג

  • חזון 4:‏ החלפת בגדי הכוהן הגדול ‏(‏1–10‏)‏

   • השטן מתנגד ליהושע הכוהן הגדול ‏(‏1‏)‏

   • ‏’‏אביא את עבדי צמח!‏’‏ ‏(‏8‏)‏

 • ד

  • חזון 5:‏ מנורה ושני עצי זית ‏(‏1–14‏)‏

   • ‏”לא בכוח,‏ כי אם ברוחי” ‏(‏6‏)‏

   • אין לבוז ליום התחלות קטנות ‏(‏10‏)‏

 • ה

  • חזון 6:‏ המגילה המעופפת ‏(‏1–4‏)‏

  • חזון 7:‏ האיפה ‏(‏5–11‏)‏

   • אישה בתוך האיפה ושמה ”רשעות” ‏(‏8‏)‏

   • האיפה נלקחת לארץ שנער ‏(‏9–11‏)‏

 • ו

  • חזון 8:‏ ארבע מרכבות ‏(‏1–8‏)‏

  • זה אשר שמו צמח יהיה מלך וכוהן ‏(‏9–15‏)‏

 • ז

  • יהוה מגנה צום שאינו נובע מהלב ‏(‏1–14‏)‏

   • ‏”האם באמת צמתם למעני?‏” ‏(‏5‏)‏

   • ‏’‏צדק,‏ חסד ורחמים עשו זה עם זה’‏ ‏(‏9‏)‏

 • ח

  • יהוה נותן לציון שלום ואמת ‏(‏1–23‏)‏

   • ירושלים,‏ ”עיר האמת” ‏(‏3‏)‏

   • ‏”דברו אמת איש עם רעהו” ‏(‏16‏)‏

   • הצומות יהפכו לחגים ‏(‏18,‏ 19‏)‏

   • ‏’‏הבה נלך לבקש את יהוה’‏ ‏(‏21‏)‏

   • עשרה אנשים מחזיקים בכנף בגדו של יהודי ‏(‏23‏)‏

 • ט

  • משפט אלוהים על האומות שמסביב ‏(‏1–8‏)‏

  • ביאת המלך של ציון ‏(‏9,‏ 10‏)‏

   • מלך עניו רוכב על חמור ‏(‏9‏)‏

  • עמו של יהוה ישוחרר ‏(‏11–17‏)‏

 • י

  • בקשו גשם מיהוה ולא מאלי כזב ‏(‏1,‏ 2‏)‏

  • יהוה מאחד את עמו ‏(‏3–12‏)‏

   • איש המפתח מבית יהודה ‏(‏3,‏ 4‏)‏

 • יא

  • תוצאות דחיית הרועה האמיתי ששלח אלוהים ‏(‏1–17‏)‏

   • ‏”רעה את הצאן המיועד לטבח” ‏(‏4‏)‏

   • שני מקלות:‏ נועם ואיחוד ‏(‏7‏)‏

   • שכרו של הרועה:‏ 30 יחידות כסף ‏(‏12‏)‏

   • הכסף מושלך אל בית האוצר ‏(‏13‏)‏

 • יב

  • יהוה יגן על יהודה וירושלים ‏(‏1–9‏)‏

   • ירושלים,‏ ”אבן כבדה” ‏(‏3‏)‏

  • אבל על זה אשר דקרו ‏(‏10–14‏)‏

 • יג

  • טיהור הארץ מאלילים ומנביאי השקר ‏(‏1–6‏)‏

   • נביאי השקר יבושו ‏(‏4–6‏)‏

  • הרועה יוכה ‏(‏7–9‏)‏

   • שליש ייצרף ‏(‏9‏)‏

 • יד

  • עבודת אלוהים האמיתית נוחלת ניצחון מוחץ ‏(‏1–21‏)‏

   • הר הזיתים ייבקע לשניים ‏(‏4‏)‏

   • יהוה יהיה אחד,‏ ושמו אחד ‏(‏9‏)‏

   • מגפה תבוא על הנלחמים ‏(‏12–15‏)‏

   • חגיגת חג הסוכות ‏(‏16–19‏)‏

   • כל סיר יהיה קדוש ליהוה ‏(‏20,‏ 21‏)‏