עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

ספר ויקרא

פרקים

תוכן בראשי פרקים

 • א

  • העולה ‏(‏1–17‏)‏

 • ב

  • המנחה ‏(‏1–16‏)‏

 • ג

  • זבח השלמים ‏(‏1–17‏)‏

   • איסור אכילת שומן או דם ‏(‏17‏)‏

 • ד

  • קורבן החטאת ‏(‏1–35‏)‏

 • ה

  • חטאים ספציפיים והקורבנות הנדרשים ‏(‏1–6‏)‏

   • דיווח חטאי הזולת ‏(‏1‏)‏

  • קורבנות חלופיים עבור העניים ‏(‏7–13‏)‏

  • קורבן אשם על חטאים שנעשו בשגגה ‏(‏14–19‏)‏

 • ו

  • פרטים נוספים על קורבן האשם ‏(‏1–7‏)‏

  • הוראות לגבי קורבנות ‏(‏8–30‏)‏

   • העולה ‏(‏8–13‏)‏

   • המנחה ‏(‏14–23‏)‏

   • קורבן החטאת ‏(‏24–30‏)‏

 • ז

  • הוראות לגבי קורבנות ‏(‏1–21‏)‏

   • קורבן האשם ‏(‏1–10‏)‏

   • זבח השלמים ‏(‏11–21‏)‏

  • איסור אכילת שומן או דם ‏(‏22–27‏)‏

  • מנת הכוהנים ‏(‏28–36‏)‏

  • סיכום לגבי הקורבנות ‏(‏37,‏ 38‏)‏

 • ח

  • מינוי כהונת אהרון ‏(‏1–36‏)‏

 • ט

  • אהרון מקריב את קורבנות המינוי ‏(‏1–24‏)‏

 • י

  • אש מאת יהוה הורגת את נדב ואביהוא ‏(‏1–7‏)‏

  • חוקים לכוהנים לגבי אכילה ושתייה ‏(‏8–20‏)‏

 • יא

  • בעלי חיים טהורים וטמאים ‏(‏1–47‏)‏

 • יב

  • היטהרות לאחר לידה ‏(‏1–8‏)‏

 • יג

  • חוקים לגבי צרעת ‏(‏1–46‏)‏

  • צרעת על בגדים  ‏(‏47–59‏)‏

 • יד

  • טיהור מצרעת ‏(‏1–32‏)‏

  • טיהור בתים נגועים ‏(‏33–57‏)‏

 • טו

  • הפרשות טמאות מאיברי המין ‏(‏1–33‏)‏

 • טז

  • יום הכיפורים ‏(‏1–34‏)‏

 • יז

  • המשכן,‏ המקום להקרבת קורבנות ‏(‏1–9‏)‏

  • איסור אכילת דם ‏(‏10–14‏)‏

  • חוקים לגבי נבלות או חיות שנטרפו ‏(‏15,‏ 16‏)‏

 • יח

  • יחסי מין אסורים ‏(‏1–30‏)‏

   • אין לעשות כמעשי הכנענים ‏(‏3‏)‏

   • גילוי עריות ‏(‏6–18‏)‏

   • בימי הווסת ‏(‏19‏)‏

   • מעשים הומוסקסואליים ‏(‏22‏)‏

   • יחסי מין עם בעלי חיים ‏(‏23‏)‏

   • ‏’‏הישארו טהורים,‏ פן תקיא אתכם הארץ’‏ ‏(‏24–30‏)‏

 • יט

  • חוקים שונים לגבי קדושה ‏(‏1–37‏)‏

   • חוקים לגבי הקציר ‏(‏9,‏ 10‏)‏

   • התחשבות בחירשים ובעיוורים ‏(‏14‏)‏

   • הוצאת דיבה ‏(‏16‏)‏

   • לא לנטור טינה ‏(‏18‏)‏

   • איסור על כישוף וספיריטיזם ‏(‏26‏,‏ 31‏)‏

   • איסור על קעקועים ‏(‏28‏)‏

   • כבוד לקשישים ‏(‏32‏)‏

   • היחס לזרים ‏(‏33,‏ 34‏)‏

 • כ

  • פולחן המולך;‏ ספיריטיזם ‏(‏1–6‏)‏

  • שמירה על קדושה וכיבוד ההורים ‏(‏7–9‏)‏

  • מוות בגין עבירות מין ‏(‏10–21‏)‏

  • היו קדושים כדי להישאר בארץ ‏(‏22–26‏)‏

  • עונש מוות לעוסקים בספיריטיזם ‏(‏27‏)‏

 • כא

  • על הכוהנים להיות קדושים ולהישמר מטומאה ‏(‏1–9‏)‏

  • אל לכוהן הגדול להיטמא ‏(‏10–15‏)‏

  • אל לכוהנים להיות בעלי מום פיזי ‏(‏16–24‏)‏

 • כב

  • טוהר הכוהנים ואכילת הדברים הקדושים ‏(‏1–16‏)‏

  • רק קורבנות תמימים יתקבלו ‏(‏17–33‏)‏

 • כג

  • ימים קדושים וחגים ‏(‏1–44‏)‏

   • שבת ‏(‏3‏)‏

   • פסח ‏(‏4,‏ 5‏)‏

   • חג המצות ‏(‏6–8‏)‏

   • הקרבת ראשית הקציר ‏(‏9–14‏)‏

   • חג השבועות ‏(‏15–21‏)‏

   • חוקים לגבי הקציר ‏(‏22‏)‏

   • יום תרועה ‏(‏23–25‏)‏

   • יום הכיפורים ‏(‏26–32‏)‏

   • חג הסוכות ‏(‏33–43‏)‏

 • כד

  • שמן לנרות המשכן ‏(‏1–4‏)‏

  • לחם הפנים ‏(‏5–9‏)‏

  • סקילת מגדף שם אלוהים ‏(‏10–23‏)‏

 • כה

  • שנת השבת ‏(‏1–7‏)‏

  • שנת היובל ‏(‏8–22‏)‏

  • השבת רכוש ‏(‏23–34‏)‏

  • איך לנהוג בעניים ‏(‏35–38‏)‏

  • חוקים לגבי עבדות ‏(‏39–55‏)‏

 • כו

  • איסור עבודת אלילים ‏(‏1,‏ 2‏)‏

  • ברכות עקב ציות ‏(‏3–13‏)‏

  • עונש על אי־ציות ‏(‏14–46‏)‏

 • כז

  • פדיון נדרים ‏(‏1–27‏)‏

   • בני אדם ‏(‏1–8‏)‏

   • בעלי חיים ‏(‏9–13‏)‏

   • בתים ‏(‏14,‏ 15‏)‏

   • שדות ‏(‏16–25‏)‏

   • בכורים ‏(‏26,‏ 27‏)‏

  • דברים שהוקדשו ללא תנאי ליהוה ‏(‏28,‏ 29‏)‏

  • פדיון מעשרות ‏(‏30–34‏)‏