עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

ספר הושע

פרקים

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

תוכן בראשי פרקים

 • א

  • אשתו של הושע והילדים שהיא יולדת ‏(‏1–9‏)‏

   • יזרעאל ‏(‏4‏)‏‏,‏ לא־רוחמה ‏(‏6‏)‏‏,‏ ולא־עמי ‏(‏9‏)‏

  • תקווה לשיקום ואחדות ‏(‏10,‏ 11‏)‏

 • ב

  • עונשה של ישראל הלא נאמנה ‏(‏1–13‏)‏

  • יהוה מוכן לקבל את ישראל בחזרה כאשתו ‏(‏14–23‏)‏

   • ‏”תקראי לי אישי” ‏(‏16‏)‏

 • ג

  • הושע פודה את אשתו הנואפת ‏(‏1–3‏)‏

  • ישראל ישובו אל יהוה ‏(‏4,‏ 5‏)‏

 • ד

  • ריבו של יהוה עם ישראל ‏(‏1–8‏)‏

   • אין ידע על אלוהים בארץ ‏(‏1‏)‏

  • ישראל עובדים אלילים ונוהגים בהפקרות ‏(‏9–19‏)‏

   • רוח זנונים מתעה אותם ‏(‏12‏)‏

 • ה

  • משפט על אפרים ויהודה ‏(‏1–15‏)‏

 • ו

  • קריאה לשוב אל יהוה ‏(‏1–3‏)‏

  • חסדו של העם נעלם במהרה ‏(‏4–6‏)‏

   • חסד טוב מזבח ‏(‏6‏)‏

  • התנהגותו המבישה של העם ‏(‏7–11‏)‏

 • ז

  • תיאור רשעותו של אפרים ‏(‏1–16‏)‏

   • אין מנוס מרשתו של אלוהים ‏(‏12‏)‏

 • ח

  • השלכות עבודת האלילים ‏(‏1–14‏)‏

   • זורעים רוח,‏ קוצרים סופה ‏(‏7‏)‏

   • ישראל שכח את עושהו ‏(‏14‏)‏

 • ט

  • אלוהים מואס באפרים בשל חטאיהם ‏(‏1–17‏)‏

   • הם הקדישו את עצמם לאל המביש ‏(‏10‏)‏

 • י

  • ישראל,‏ גפן מנוונת,‏ תוחרב ‏(‏1–15‏)‏

   • קוצרים את אשר זורעים ‏(‏12,‏ 13‏)‏

 • יא

  • אהבת אלוהים לישראל מנעוריו ‏(‏1–12‏)‏

   • ‏”ממצרים קראתי לבני” ‏(‏1‏)‏

 • יב

  • על אפרים לשוב אל יהוה ‏(‏1–14‏)‏

   • יעקב נאבק עם אלוהים ‏(‏3‏)‏

   • יעקב בכה והתחנן לאלוהים ‏(‏4‏)‏

 • יג

  • בני אפרים עובדים אלילים ושוכחים את יהוה ‏(‏1–16‏)‏

   • ‏”היכן עוקציך,‏ מוות?‏” ‏(‏14‏)‏

 • יד

  • קריאה לשוב אל יהוה ‏(‏1–3‏)‏

   • מקריבים הלל שפתיים ‏(‏2‏)‏

  • ריפוי חוסר נאמנותם של ישראל ‏(‏4–9‏)‏