עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

ספר דניאל

פרקים

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

תוכן בראשי פרקים

 • א

  • הבבלים צרים על ירושלים ‏(‏1,‏ 2‏)‏

  • הכשרה מיוחדת לשבויים הצעירים מזרע המלוכה ‏(‏3–5‏)‏

  • נאמנותם של ארבעת העברים נבחנת ‏(‏6–21‏)‏

 • ב

  • המלך נבוכדנאצר חולם חלום מטריד ‏(‏1–4‏)‏

  • איש מן החכמים אינו מסוגל לספר את החלום ‏(‏5–13‏)‏

  • דניאל מבקש את עזרת אלוהים ‏(‏14–18‏)‏

  • דניאל מהלל את אלוהים על גילוי הסוד ‏(‏19–23‏)‏

  • דניאל מספר את החלום למלך ‏(‏24–35‏)‏

  • פתרון החלום ‏(‏36–45‏)‏

   • אבן המלכות תנפץ את הצלם ‏(‏44,‏ 45‏)‏

  • המלך מרעיף כבוד על דניאל ‏(‏46–49‏)‏

 • ג

  • צלם הזהב של המלך נבוכדנאצר ‏(‏1–7‏)‏

   • דורש שיסגדו לצלם ‏(‏4–6‏)‏

  • שלושת העברים מואשמים באי־ציות ‏(‏8–18‏)‏

   • ‏”לא נעבוד את האלים שלך” ‏(‏18‏)‏

  • מושלכים אל תוך כבשן האש ‏(‏19–23‏)‏

  • הצלה פלאית מן האש ‏(‏24–27‏)‏

  • המלך מרומם את אלוהי העברים ‏(‏28–30‏)‏

 • ד

  • המלך נבוכדנאצר מכיר במלכות אלוהים ‏(‏1–3‏)‏

  • חלומו של המלך על האילן ‏(‏4–18‏)‏

   • שבע עיתים יעברו על האילן שנגדע ‏(‏16‏)‏

   • אלוהים הוא שליט בני האדם ‏(‏17‏)‏

  • דניאל פותר את החלום ‏(‏19–27‏)‏

  • ההתגשמות הראשונית במלך ‏(‏28–36‏)‏

   • המלך מאבד את שפיותו למשך שבע עיתים ‏(‏32,‏ 33‏)‏

  • המלך מרומם את אלוהי השמיים ‏(‏37‏)‏

 • ה

  • המלך בלשאצר עורך משתה ‏(‏1–4‏)‏

  • הכתובת על הקיר ‏(‏5–12‏)‏

  • דניאל מתבקש להסביר את פשר הכתובת ‏(‏13–25‏)‏

  • פשר המילים:‏ בבל תיפול ‏(‏26–31‏)‏

 • ו

  • פקידי הממשל הפרסים זוממים נגד דניאל ‏(‏1–9‏)‏

  • דניאל ממשיך להתפלל ‏(‏10–15‏)‏

  • דניאל מושלך אל גוב האריות ‏(‏16–24‏)‏

  • המלך דריווש נותן כבוד לאלוהי דניאל ‏(‏25–28‏)‏

 • ז

  • חזון ארבע החיות ‏(‏1–8‏)‏

   • קרן קטנה ויהירה צומחת ‏(‏8‏)‏

  • עתיק יומין עורך משפט ‏(‏9–14‏)‏

   • בן האדם מוכתר למלך ‏(‏13,‏ 14‏)‏

  • פשר הדברים מוסבר לדניאל ‏(‏15–28‏)‏

   • ארבע החיות הן ארבעה מלכים ‏(‏17‏)‏

   • הקדושים יקבלו את המלכות ‏(‏18‏)‏

   • עשר קרניים,‏ או מלכים,‏ יקומו ‏(‏24‏)‏

 • ח

  • החזון על האיל והתיש ‏(‏1–14‏)‏

   • קרן קטנה מרוממת את עצמה ‏(‏9–12‏)‏

   • עד 300,‏2 ערבים ובקרים ‏(‏14‏)‏

  • גבריאל מבאר את החזון ‏(‏15–27‏)‏

   • מה מסמלים האיל והתיש ‏(‏20,‏ 21‏)‏

   • מלך עז פנים עומד ‏(‏23–25‏)‏

 • ט

  • תפילת הווידוי של דניאל ‏(‏1–19‏)‏

   • שבעים שנות שממה ‏(‏2‏)‏

  • גבריאל בא אל דניאל ‏(‏20–23‏)‏

  • נבואת שבעים השבועות ‏(‏24–27‏)‏

   • המשיח יבוא אחרי 69 שבועות ‏(‏25‏)‏

   • המשיח ייכרת ‏(‏26‏)‏

   • העיר והמקום הקדוש יוחרבו ‏(‏26‏)‏

 • י

  • שליח מאת אלוהים מבקר את דניאל ‏(‏1–21‏)‏

   • מיכאל בא לעזרת המלאך ‏(‏13‏)‏

 • יא

  • מלכי פרס ויוון ‏(‏1–4‏)‏

  • מלכי הדרום והצפון ‏(‏5–45‏)‏

   • נוגש עתיד לעמוד ‏(‏20‏)‏

   • מנהיג הברית יישבר ‏(‏22‏)‏

   • מתן כבוד לאל המעוזים ‏(‏38‏)‏

   • התנגחות בין מלך הדרום ובין מלך הצפון ‏(‏40‏)‏

   • דיווחים מטרידים מהמזרח ומהצפון ‏(‏44‏)‏

 • יב

  • ‏”עת הקץ” והלאה ‏(‏1–13‏)‏

   • מיכאל יעמוד ‏(‏1‏)‏

   • בעלי התובנה יזהרו ‏(‏3‏)‏

   • הידע האמיתי ירבה ‏(‏4‏)‏

   • דניאל יעמוד לגורלו ‏(‏13‏)‏