עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

ספר דברי הימים ב’‏

פרקים

תוכן בראשי פרקים

 • א

  • שלמה מבקש חוכמה ‏(‏1–12‏)‏

  • עושרו של שלמה ‏(‏13–17‏)‏

 • ב

  • ההכנות לבניית המקדש ‏(‏1–18‏)‏

 • ג

  • שלמה מתחיל לבנות את המקדש ‏(‏1–7‏)‏

  • קודש הקודשים ‏(‏8–14‏)‏

  • שני עמודי הנחושת ‏(‏15–17‏)‏

 • ד

  • המזבח,‏ הים והכיורים ‏(‏1–6‏)‏

  • המנורות,‏ השולחנות והחצרות ‏(‏7–11א‏)‏

  • השלמת הכנת כלי המקדש ‏(‏11ב–22‏)‏

 • ה

  • ההכנות לחנוכת בית המקדש ‏(‏1–14‏)‏

   • ארון הברית מובא אל המקדש ‏(‏2–10‏)‏

 • ו

  • נאומו של שלמה לעם ‏(‏1–11‏)‏

  • שלמה נושא את תפילת חנוכת הבית ‏(‏12–42‏)‏

 • ז

  • המקדש מתמלא בכבוד יהוה ‏(‏1–3‏)‏

  • טקסי חנוכת הבית ‏(‏4–10‏)‏

  • יהוה נראה אל שלמה ‏(‏11–22‏)‏

 • ח

  • שאר מפעלי הבנייה של שלמה ‏(‏1–11‏)‏

  • ארגון עבודת אלוהים במקדש ‏(‏12–16‏)‏

  • צי האוניות של שלמה ‏(‏17,‏ 18‏)‏

 • ט

  • מלכת שבא מבקרת את שלמה ‏(‏1–12‏)‏

  • עושרו של שלמה ‏(‏13–28‏)‏

  • מות שלמה ‏(‏29–31‏)‏

 • י

  • מרד ישראל נגד רחבעם ‏(‏1–19‏)‏

 • יא

  • מלכות רחבעם ‏(‏1–12‏)‏

  • לוויים נאמנים עוברים ליהודה ‏(‏13–17‏)‏

  • משפחתו של רחבעם ‏(‏18–23‏)‏

 • יב

  • מתקפת שישק על ירושלים ‏(‏1–12‏)‏

  • קץ מלכות רחבעם ‏(‏13–16‏)‏

 • יג

  • אביה,‏ מלך יהודה ‏(‏1–22‏)‏

   • אביה מביס את ירבעם ‏(‏3–20‏)‏

 • יד

  • מות אביה ‏(‏1‏)‏

  • אסא,‏ מלך יהודה ‏(‏2–8‏)‏

  • אסא מביס צבא של 000,‏000,‏1 כושים ‏(‏9–15‏)‏

 • טו

  • תיקוני הדת שהנהיג אסא ‏(‏1–19‏)‏

 • טז

  • בריתו של אסא עם ארם ‏(‏1–6‏)‏

  • חנני גוער באסא ‏(‏7–10‏)‏

  • מות אסא ‏(‏11–14‏)‏

 • יז

  • יהושפט,‏ מלך יהודה ‏(‏1–6‏)‏

  • השרים והלוויים יוצאים ללמד בקרב העם ‏(‏7–9‏)‏

  • כוחו הצבאי של יהושפט ‏(‏10–19‏)‏

 • יח

  • יהושפט כורת ברית עם אחאב ‏(‏1–11‏)‏

  • מיכיהו מנבא על תבוסה ‏(‏12–27‏)‏

  • אחאב נהרג ברמות גלעד ‏(‏28–34‏)‏

 • יט

  • יהוא גוער ביהושפט ‏(‏1–3‏)‏

  • תיקוני הדת שהנהיג יהושפט ‏(‏4–11‏)‏

 • כ

  • אומות שכנות מאיימות על יהודה ‏(‏1–4‏)‏

  • יהושפט מתפלל לעזרה ‏(‏5–13‏)‏

  • מענה מאת יהוה ‏(‏14–19‏)‏

  • יהודה נושעת באורח נס ‏(‏20–30‏)‏

  • קץ מלכות יהושפט ‏(‏31–37‏)‏

 • כא

  • יהורם,‏ מלך יהודה ‏(‏1–11‏)‏

  • מכתב מאליהו ‏(‏12–15‏)‏

  • סופו המר של יהורם ‏(‏16–20‏)‏

 • כב

  • אחזיהו,‏ מלך יהודה ‏(‏1–9‏)‏

  • עתליה משתלטת על כס המלוכה ‏(‏10–12‏)‏

 • כג

  • יהוידע מתערב;‏ יואש נעשה מלך ‏(‏1–11‏)‏

  • עתליה מוצאת להורג ‏(‏12–15‏)‏

  • תיקוני הדת שהנהיג יהוידע ‏(‏16–21‏)‏

 • כד

  • מלכות יואש ‏(‏1–3‏)‏

  • יואש משפץ את המקדש ‏(‏4–14‏)‏

  • כפירתו של יואש ‏(‏15–22‏)‏

  • ההתנקשות ביואש ‏(‏23–27‏)‏

 • כה

  • אמציהו מלך יהודה ‏(‏1–4‏)‏

  • מלחמה נגד אדום ‏(‏5–13‏)‏

  • אמציהו פונה לעבודת אלילים ‏(‏14–16‏)‏

  • מלחמה נגד יואש מלך ישראל ‏(‏17–24‏)‏

  • מות אמציהו ‏(‏25–28‏)‏

 • כו

  • עוזיהו,‏ מלך יהודה ‏(‏1–5‏)‏

  • מבצעיו הצבאיים של עוזיהו ‏(‏6–15‏)‏

  • עוזיהו מוכה בצרעת בשל גאוותו ‏(‏16–21‏)‏

  • מות עוזיהו ‏(‏22,‏ 23‏)‏

 • כז

  • יותם,‏ מלך יהודה ‏(‏1–9‏)‏

 • כח

  • אחז,‏ מלך יהודה ‏(‏1–4‏)‏

  • תבוסתו בידי ארם וישראל ‏(‏5–8‏)‏

  • עודד מזהיר את ישראל ‏(‏9–15‏)‏

  • יהודה מוכנעת ‏(‏16–19‏)‏

  • אחז עובד אלילים;‏ מותו ‏(‏20–27‏)‏

 • כט

  • חזקיהו,‏ מלך יהודה ‏(‏1,‏ 2‏)‏

  • תיקוני הדת שהנהיג חזקיהו ‏(‏3–11‏)‏

  • טיהור המקדש ‏(‏12–19‏)‏

  • חידוש העבודה במקדש ‏(‏20–36‏)‏

 • ל

  • חזקיהו עושה את הפסח ‏(‏1–27‏)‏

 • לא

  • חזקיהו ממגר את הכפירה ‏(‏1‏)‏

  • הכוהנים והלוויים נתמכים כנדרש ‏(‏2–21‏)‏

 • לב

  • סנחריב מאיים על ירושלים ‏(‏1–8‏)‏

  • סנחריב קורא תיגר על יהוה ‏(‏9–19‏)‏

  • מלאך מכה את צבא אשור ‏(‏20–23‏)‏

  • מחלתו של חזקיהו וגאוותנותו ‏(‏24–26‏)‏

  • הישגיו של חזקיהו ומותו ‏(‏27–33‏)‏

 • לג

  • מנשה,‏ מלך יהודה ‏(‏1–9‏)‏

  • מנשה מתחרט על רשעתו ‏(‏10–17‏)‏

  • מות מנשה ‏(‏18–20‏)‏

  • אמון,‏ מלך יהודה ‏(‏21–25‏)‏

 • לד

  • יאשיהו,‏ מלך יהודה ‏(‏1,‏ 2‏)‏

  • תיקוני הדת שהנהיג יאשיהו ‏(‏3–13‏)‏

  • מציאת ספר התורה ‏(‏14–21‏)‏

  • חולדה מנבאת על אסון ‏(‏22–28‏)‏

  • יאשיהו מקריא את הספר באוזני העם ‏(‏29–33‏)‏

 • לה

  • יאשיהו עורך הכנות לחגיגת פסח גדולה ‏(‏1–19‏)‏

  • יאשיהו נהרג בידי פרעה נכו ‏(‏20–27‏)‏

 • לו

  • יהואחז,‏ מלך יהודה ‏(‏1–3‏)‏

  • יהויקים,‏ מלך יהודה ‏(‏4–8‏)‏

  • יהויכין,‏ מלך יהודה ‏(‏9,‏ 10‏)‏

  • צדקיהו,‏ מלך יהודה ‏(‏11–14‏)‏

  • חורבן ירושלים ‏(‏15–21‏)‏

  • הצהרת כורש באשר לבנייה מחדש של המקדש ‏(‏22,‏ 23‏)‏