עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

ספר דברי הימים א’‏

פרקים

תוכן בראשי פרקים

 • א

  • מאדם עד אברהם ‏(‏1–27‏)‏

  • צאצאי אברהם ‏(‏28–37‏)‏

  • האדומים ומלכיהם ואלופיהם ‏(‏38–54‏)‏

 • ב

  • שנים עשר בניו של ישראל ‏(‏1,‏ 2‏)‏

  • צאצאי יהודה ‏(‏3–55‏)‏

 • ג

  • צאצאי דוד ‏(‏1–9‏)‏

  • שושלתו המלכותית של דוד ‏(‏10–24‏)‏

 • ד

  • יתר צאצאי יהודה ‏(‏1–23‏)‏

   • יעבץ ותפילתו ‏(‏9,‏ 10‏)‏

  • צאצאי שמעון ‏(‏24–43‏)‏

 • ה

  • צאצאי ראובן ‏(‏1–10‏)‏

  • צאצאי גד ‏(‏11–17‏)‏

  • ההגרים מובסים ‏(‏18–22‏)‏

  • חצי שבט מנשה ‏(‏23–26‏)‏

 • ו

  • צאצאי לוי ‏(‏1–30‏)‏

  • זמרי המקדש ‏(‏31–47‏)‏

  • צאצאי אהרון ‏(‏48–53‏)‏

  • יישובי הלוויים ‏(‏54–81‏)‏

 • ז

  • צאצאי יששכר ‏(‏1–5‏)‏‏,‏ בנימין ‏(‏6–12‏)‏‏,‏ נפתלי ‏(‏13‏)‏‏,‏ מנשה ‏(‏14–19‏)‏‏,‏ אפרים ‏(‏20–29‏)‏‏,‏ ואשר ‏(‏30–40‏)‏

 • ח

  • צאצאי בנימין ‏(‏1–40‏)‏

   • שושלת שאול ‏(‏33–40‏)‏

 • ט

  • רשימות יוחסין אחרי השיבה מן הגלות ‏(‏1–34‏)‏

  • חזרה על שושלת שאול ‏(‏35–44‏)‏

 • י

  • מות שאול ובניו ‏(‏1–14‏)‏

 • יא

  • דוד נמשח למלך על־ידי כל ישראל ‏(‏1–3‏)‏

  • דוד לוכד את ציון ‏(‏4–9‏)‏

  • גיבוריו של דוד ‏(‏10–47‏)‏

 • יב

  • תומכי מלכותו של דוד ‏(‏1–40‏)‏

 • יג

  • העלאת הארון מקריית יערים ‏(‏1–14‏)‏

   • עוזה מומת ‏(‏9,‏ 10‏)‏

 • יד

  • ביסוס מלכות דוד ‏(‏1,‏ 2‏)‏

  • משפחת דוד ‏(‏3–7‏)‏

  • הפלשתים מובסים ‏(‏8–17‏)‏

 • טו

  • הלוויים נושאים את הארון לירושלים ‏(‏1–29‏)‏

   • מיכל בזה לדוד ‏(‏29‏)‏

 • טז

  • הארון מוצב באוהל ‏(‏1–6‏)‏

  • שיר ההודיה של דוד ‏(‏7–36‏)‏

   • ‏”יהוה מָלַךְ!‏” ‏(‏31‏)‏

  • השירות לפני הארון ‏(‏37–43‏)‏

 • יז

  • דוד לא יבנה את המקדש ‏(‏1–6‏)‏

  • הברית עם דוד למלכות ‏(‏7–15‏)‏

  • תפילת ההודיה של דוד ‏(‏16–27‏)‏

 • יח

  • ניצחונות דוד ‏(‏1–13‏)‏

  • אנשי מנהלו של דוד ‏(‏14–17‏)‏

 • יט

  • בני עמון משפילים את שליחי דוד ‏(‏1–5‏)‏

  • ניצחון על בני עמון וארם ‏(‏6–19‏)‏

 • כ

  • לכידת העיר רַבָּה ‏(‏1–3‏)‏

  • הריגת הענקים הפלשתים ‏(‏4–8‏)‏

 • כא

  • דוד עורך מפקד אוכלוסין פסול ‏(‏1–6‏)‏

  • העונש מיהוה ‏(‏7–17‏)‏

  • דוד מקים מזבח ‏(‏18–30‏)‏

 • כב

  • ההכנות שעורך דוד לבניית המקדש ‏(‏1–5‏)‏

  • הוראותיו של דוד לשלמה ‏(‏6–16‏)‏

  • השרים מצוּוים לעזור לשלמה ‏(‏17–19‏)‏

 • כג

  • דוד מחלק את הלוויים ‏(‏1–32‏)‏

   • הבדלת אהרון ובניו ‏(‏13‏)‏

 • כד

  • דוד מחלק את הכוהנים ל־24 מחלקות ‏(‏1–19‏)‏

  • שאר תפקידי הלוויים ‏(‏20–31‏)‏

 • כה

  • נגנים וזמרים לבית אלוהים ‏(‏1–31‏)‏

 • כו

  • מחלקות השוערים ‏(‏1–19‏)‏

  • האחראים על האוצרות וממונים נוספים ‏(‏20–32‏)‏

 • כז

  • הממונים בשירות המלך ‏(‏1–34‏)‏

 • כח

  • נאום דוד על בניית המקדש ‏(‏1–8‏)‏

  • הוראות לשלמה;‏ מסירת התוכנית האדריכלית ‏(‏9–21‏)‏

 • כט

  • תרומות עבור המקדש ‏(‏1–9‏)‏

  • תפילת דוד ‏(‏10–19‏)‏

  • העם שמח;‏ מלכות שלמה ‏(‏20–25‏)‏

  • מות דוד ‏(‏26–30‏)‏