עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

ספר דברים

פרקים

תוכן בראשי פרקים

 • א

  • המסע מהר חורב ‏(‏1–8‏)‏

  • מינוי שרים ושופטים ‏(‏9–18‏)‏

  • מרד בקדש ברנע ‏(‏19–46‏)‏

   • בני ישראל מסרבים להיכנס אל הארץ ‏(‏26–33‏)‏

   • הניסיון הכושל לכבוש את כנען  ‏(‏41–46‏)‏

 • ב

  • נדודים במדבר במשך 38 שנה ‏(‏1–23‏)‏

  • ניצחון על סיחון מלך חשבון ‏(‏24–37‏)‏

 • ג

  • ניצחון על עוג מלך הבשן ‏(‏1–7‏)‏

  • חלוקת הארץ מזרחית לירדן ‏(‏8–20‏)‏

  • ליהושע נאמר לא לפחד ‏(‏21,‏ 22‏)‏

  • משה לא ייכנס לארץ ‏(‏23–29‏)‏

 • ד

  • העם נקרא לציית ‏(‏1–14‏)‏

   • לא לשכוח את פועלי אלוהים ‏(‏9‏)‏

  • יהוה דורש מסירות בלעדית ‏(‏15–31‏)‏

  • אין אלוהים מלבד יהוה ‏(‏32–40‏)‏

  • ערי מקלט מזרחית לירדן ‏(‏41–43‏)‏

  • מבוא לתורה ‏(‏44–49‏)‏

 • ה

  • ברית יהוה בחורב ‏(‏1–5‏)‏

  • חזרה על עשרת הדיברות ‏(‏6–22‏)‏

  • העם מפחד בהר סיני ‏(‏23–33‏)‏

 • ו

  • אהב את יהוה בכל לבבך ‏(‏1–9‏)‏

   • ‏”שמע,‏ ישראל” ‏(‏4‏)‏

   • על ההורים ללמד את ילדיהם ‏(‏6,‏ 7‏)‏

  • אל תשכח את יהוה ‏(‏10–15‏)‏

  • אל תנסה את יהוה ‏(‏16–19‏)‏

  • ספר לדור הבא ‏(‏20–25‏)‏

 • ז

  • שבע אומות יושמדו ‏(‏1–6‏)‏

  • הסיבה לבחירה בישראל ‏(‏7–11‏)‏

  • הציות מניב הצלחה בעתיד ‏(‏12–26‏)‏

 • ח

  • סקירת הברכות שמאת יהוה ‏(‏1–9‏)‏

   • ‏”לא על הלחם לבדו חי האדם” ‏(‏3‏)‏

  • אל תשכח את יהוה ‏(‏10–20‏)‏

 • ט

  • למה הארץ ניתנה לבני ישראל ‏(‏1–6‏)‏

  • בני ישראל מכעיסים את יהוה ארבע פעמים ‏(‏7–29‏)‏

   • עגל הזהב ‏(‏7–14‏)‏

   • משה מפגיע בעד העם ‏(‏15–21‏,‏ 25–29‏)‏

   • העם מכעיס את יהוה שלוש פעמים נוספות ‏(‏22‏)‏

 • י

  • הכנה מחדש של שני הלוחות ‏(‏1–11‏)‏

  • מה דורש יהוה ‏(‏12–22‏)‏

   • ירא ואהב את יהוה ‏(‏12‏)‏

 • יא

  • ראיתם את גדולת יהוה ‏(‏1–7‏)‏

  • הארץ המובטחת ‏(‏8–12‏)‏

  • גמול על צייתנות ‏(‏13–17‏)‏

  • יש לשים את דברי אלוהים על הלב ‏(‏18–25‏)‏

  • ‏”ברכה וקללה” ‏(‏26–32‏)‏

 • יב

  • יש לעבוד את אלוהים במקום שבו יבחר ‏(‏1–14‏)‏

  • מותר לאכול בשר,‏ אך לא דם ‏(‏15–28‏)‏

  • לא ליפול במלכודת ולעבוד אלוהים אחרים ‏(‏29–32‏)‏

 • יג

  • איך לנהוג בכופרים ‏(‏1–18‏)‏

 • יד

  • מנהגי אבלות פסולים ‏(‏1,‏ 2‏)‏

  • בעלי חיים מותרים ואסורים לאכילה ‏(‏3–21‏)‏

  • מעשר ליהוה ‏(‏22–29‏)‏

 • טו

  • ביטול חובות כל שנה שביעית ‏(‏1–6‏)‏

  • עזרה לעניים ‏(‏7–11‏)‏

  • שחרור עבדים כל שנה שביעית ‏(‏12–18‏)‏

   • ניקוב אוזנו של עבד במרצע ‏(‏16,‏ 17‏)‏

  • הקדשת בכורי הבהמות ‏(‏19–23‏)‏

 • טז

  • פסח;‏ חג המצות ‏(‏1–8‏)‏

  • חג השבועות ‏(‏9–12‏)‏

  • חג הסוכות ‏(‏13–17‏)‏

  • מינוי שופטים ‏(‏18–20‏)‏

  • ‏’‏לא תיטע עץ כאשרה;‏ לא תקים מצבה’‏ ‏(‏21,‏ 22‏)‏

 • יז

  • זבחים חייבים להיות ללא מום ‏(‏1‏)‏

  • טיפול בענייני כפירה ‏(‏2–7‏)‏

  • מקרים משפטיים קשים ‏(‏8–13‏)‏

  • קווים מנחים למלך עתידי ‏(‏14–20‏)‏

   • המלך צריך להכין עותק של התורה ‏(‏18‏)‏

 • יח

  • מנת הכוהנים והלוויים ‏(‏1–8‏)‏

  • איסור על מיסטיקה;‏ תורת הנסתר ‏(‏9–14‏)‏

  • נביא כמשה ‏(‏15–19‏)‏

  • זיהוי נביאי שקר ‏(‏20–22‏)‏

 • יט

  • אשמת דמים וערי המקלט ‏(‏1–13‏)‏

  • אין להזיז סימני גבול ‏(‏14‏)‏

  • עדים בבית המשפט ‏(‏15–21‏)‏

   • יש צורך בשניים או שלושה עדים ‏(‏15‏)‏

 • כ

  • חוקי מלחמה ‏(‏1–20‏)‏

   • פטור משירות צבאי ‏(‏5–9‏)‏

 • כא

  • מקרי רצח בלתי מפוענחים ‏(‏1–9‏)‏

  • נישואין לשבויות מלחמה ‏(‏10–14‏)‏

  • זכות הבכורה ‏(‏15–17‏)‏

  • בן עקשן ‏(‏18–21‏)‏

  • קללת אלוהים על איש התלוי על עמוד עץ ‏(‏22,‏ 23‏)‏

 • כב

  • כבוד לבעלי החיים של רעך ‏(‏1–4‏)‏

  • לבישת בגדים של בן המין השני ‏(‏5‏)‏

  • צער בעלי חיים ‏(‏6,‏ 7‏)‏

  • מעקה לגג ‏(‏8‏)‏

  • שני סוגי זרעים;‏ שור וחמור;‏ שעטנז ‏(‏9–11‏)‏

  • גדילים על הבגד ‏(‏12‏)‏

  • חוקים לגבי עבירות מין ‏(‏13–30‏)‏

 • כג

  • האסורים בכניסה לקהל אלוהים ‏(‏1–8‏)‏

  • טוהר המחנה ‏(‏9–14‏)‏

  • עבדים נמלטים ‏(‏15,‏ 16‏)‏

  • איסור על זנות ‏(‏17,‏ 18‏)‏

  • ריבית ונדרים ‏(‏19–23‏)‏

  • מה רשאים עוברי אורח לאכול ‏(‏24,‏ 25‏)‏

 • כד

  • נישואין וגירושין ‏(‏1–5‏)‏

  • כבוד לחיים ‏(‏6–9‏)‏

  • דאגה לעניים ‏(‏10–18‏)‏

  • חוקים לגבי הנותר מן הקציר או היבול ‏(‏19–22‏)‏

 • כה

  • הגבלות באשר להלקאה ‏(‏1–3‏)‏

  • לא תחסום את פי השור בדישו ‏(‏4‏)‏

  • חוקי ייבום ‏(‏5–10‏)‏

  • אחיזת המבושים בעת ריב ‏(‏11,‏ 12‏)‏

  • אבני משקל ויחידות מידה מדויקות ‏(‏13–16‏)‏

  • ההנחיה להשמיד את העמלקים ‏(‏17–19‏)‏

 • כו

  • הקרבת הביכורים ‏(‏1–11‏)‏

  • מעשר שני ‏(‏12–15‏)‏

  • ישראל,‏ קניין מיוחד ליהוה ‏(‏16–19‏)‏

 • כז

  • יש לכתוב את התורה על אבנים ‏(‏1–10‏)‏

  • על הר עיבל והר גריזים ‏(‏11–14‏)‏

  • הכרזת הקללות ‏(‏15–26‏)‏

 • כח

  • ברכות על ציות ‏(‏1–14‏)‏

  • קללות על אי־ציות ‏(‏15–68‏)‏

 • כט

  • ברית עם ישראל במואב ‏(‏1–13‏)‏

  • אזהרה מפני אי־ציות ‏(‏14–29‏)‏

   • הדברים הנסתרים,‏ הדברים הנגלים ‏(‏29‏)‏

 • ל

  • כאשר תשוב אל יהוה ‏(‏1–10‏)‏

  • מצוות יהוה אינן קשות מדי ‏(‏11–14‏)‏

  • בחירה בין חיים ומוות ‏(‏15–20‏)‏

 • לא

  • משה עומד למות ‏(‏1–8‏)‏

  • קריאה פומבית של התורה ‏(‏9–13‏)‏

  • מינוי יהושע ‏(‏14,‏ 15‏)‏

  • נבואה על מרדנותם של בני ישראל ‏(‏16–30‏)‏

   • שיר שיש ללמד את בני ישראל ‏(‏19‏,‏ 22‏,‏ 30‏)‏

 • לב

  • שירת משה ‏(‏1–47‏)‏

   • יהוה,‏ הצור ‏(‏4‏)‏

   • בני ישראל שוכחים את צורם ‏(‏18‏)‏

   • ‏”לי הנקמה” ‏(‏35‏)‏

   • ‏”שמחו,‏ אומות,‏ עם עמו” ‏(‏43‏)‏

  • משה ימות על הר נבו ‏(‏48–52‏)‏

 • לג

  • משה מברך את השבטים ‏(‏1–29‏)‏

   • ‏”זרועותיו הנצחיות” של יהוה ‏(‏27‏)‏

 • לד

  • יהוה מראה למשה את הארץ ‏(‏1–4‏)‏

  • מותו של משה ‏(‏5–12‏)‏