עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

ספר בראשית

פרקים

תוכן בראשי פרקים

 • א

  • בריאת השמיים והארץ ‏(‏1,‏ 2‏)‏

  • שישה ימים להכנת הארץ ‏(‏3–31‏)‏

   • יום אחד:‏ אור;‏ יום ולילה ‏(‏3–5‏)‏

   • יום שני:‏ הרקיע ‏(‏6–8‏)‏

   • יום שלישי:‏ יבשה וצמחייה ‏(‏9–13‏)‏

   • יום רביעי:‏ המאורות בשמיים ‏(‏14–19‏)‏

   • יום חמישי:‏ דגים וציפורים ‏(‏20–23‏)‏

   • יום שישי:‏ חיות יבשה;‏ האיש והאישה ‏(‏24–31‏)‏

 • ב

  • אלוהים שובת ביום השביעי ‏(‏1–3‏)‏

  • יהוה אלוהים,‏ עושה השמיים והארץ ‏(‏4‏)‏

  • האיש והאישה בגן עדן ‏(‏5–25‏)‏

   • האדם נוצר מן העפר ‏(‏7‏)‏

   • עץ הדעת האסור ‏(‏15–17‏)‏

   • בריאת האישה ‏(‏18–25‏)‏

 • ג

  • מקור החטא ‏(‏1–13‏)‏

   • השקר הראשון ‏(‏4,‏ 5‏)‏

  • משפט יהוה על המורדים ‏(‏14–24‏)‏

   • הנבואה על זרע האישה ‏(‏15‏)‏

   • הגירוש מגן עדן ‏(‏23,‏ 24‏)‏

 • ד

  • קין והבל ‏(‏1–16‏)‏

  • צאצאי קין ‏(‏17–24‏)‏

  • שת ובנו אנוש ‏(‏25,‏ 26‏)‏

 • ה

  • מאדם עד נוח ‏(‏1–32‏)‏

   • אדם הוליד בנים ובנות ‏(‏4‏)‏

   • חנוך התהלך עם אלוהים ‏(‏21–24‏)‏

 • ו

  • בני אלוהים לוקחים נשים על הארץ ‏(‏1–3‏)‏

  • הנפילים נולדים ‏(‏4‏)‏

  • רוע האנושות מעציב את יהוה ‏(‏5–8‏)‏

  • אלוהים מצווה על נוח לבנות תיבה ‏(‏9–16‏)‏

  • אלוהים מכריז על ביאת המבול ‏(‏17–22‏)‏

 • ז

  • הכניסה לתיבה ‏(‏1–10‏)‏

  • המבול הכלל־עולמי ‏(‏11–24‏)‏

 • ח

  • מי המבול נסוגים מן הארץ ‏(‏1–14‏)‏

   • היונה נשלחת החוצה ‏(‏8–12‏)‏

  • היציאה מהתיבה ‏(‏15–19‏)‏

  • הבטחת אלוהים באשר לארץ ‏(‏20–22‏)‏

 • ט

  • הנחיות עבור האנושות כולה ‏(‏1–7‏)‏

   • החוק לגבי הדם ‏(‏4–6‏)‏

  • ברית הקשת בענן ‏(‏8–17‏)‏

  • נבואות על צאצאי נוח ‏(‏18–29‏)‏

 • י

  • רשימת האומות ‏(‏1–32‏)‏

   • צאצאי יפת ‏(‏2–5‏)‏

   • צאצאי חם ‏(‏6–20‏)‏

    • נמרוד מתנגד ליהוה ‏(‏8–12‏)‏

   • צאצאי שם ‏(‏21–31‏)‏

 • יא

  • מגדל בבל ‏(‏1–4‏)‏

  • יהוה מבלבל את שפת האנשים ‏(‏5–9‏)‏

  • משם עד אברם ‏(‏10–32‏)‏

   • משפחתו של תרח ‏(‏27‏)‏

   • אברם עוזב את אור כשדים ‏(‏31‏)‏

 • יב

  • אברם יוצא מחרן והולך לכיוון כנען ‏(‏1–9‏)‏

   • הבטחת אלוהים לאברם ‏(‏7‏)‏

  • אברם ושרי במצרים ‏(‏10–20‏)‏

 • יג

  • אברם חוזר לכנען ‏(‏1–4‏)‏

  • אברם ולוט נפרדים ‏(‏5–13‏)‏

  • אלוהים חוזר על הבטחתו לאברם ‏(‏14–18‏)‏

 • יד

  • אברם מציל את לוט ‏(‏1–16‏)‏

  • מלכי־צדק מברך את אברם ‏(‏17–24‏)‏

 • טו

  • בריתו של אלוהים עם אברם ‏(‏1–21‏)‏

   • הנבואה על 400 שנות הסבל ‏(‏13‏)‏

   • אלוהים חוזר על הבטחתו לאברם ‏(‏18–21‏)‏

 • טז

  • הגר וישמעאל ‏(‏1–16‏)‏

 • יז

  • אברהם יהיה אב לאומות רבות ‏(‏1–8‏)‏

   • שמו של אברם משתנה לאברהם ‏(‏5‏)‏

  • המילה כאות לברית עם אלוהים ‏(‏9–14‏)‏

  • שמה של שרי משתנה לשרה ‏(‏15–17‏)‏

  • ההבטחה בדבר לידת יצחק ‏(‏18–27‏)‏

 • יח

  • שלושה מלאכים מבקרים את אברהם ‏(‏1–8‏)‏

  • בן מובטח לשרה;‏ היא צוחקת ‏(‏9–15‏)‏

  • אברהם מפגיע בעד סדום ‏(‏16–33‏)‏

 • יט

  • מלאכים מבקרים את לוט ‏(‏1–11‏)‏

  • המלאכים מאיצים בלוט ומשפחתו לעזוב ‏(‏12–22‏)‏

  • סדום ועמורה מושמדות ‏(‏23–29‏)‏

   • אשת לוט הופכת לנציב מלח ‏(‏26‏)‏

  • לוט ובנותיו ‏(‏30–38‏)‏

   • מוצאם של מואב ועמון ‏(‏37,‏ 38‏)‏

 • כ

  • שרה ניצלת מידי אבימלך ‏(‏1–18‏)‏

 • כא

  • לידת יצחק ‏(‏1–7‏)‏

  • ישמעאל לועג ליצחק ‏(‏8,‏ 9‏)‏

  • הגר וישמעאל מגורשים ‏(‏10–21‏)‏

  • ברית אברהם עם אבימלך ‏(‏22–34‏)‏

 • כב

  • עקידת יצחק ‏(‏1–19‏)‏

   • ברכה בזכות זרעו של אברהם ‏(‏15–18‏)‏

  • משפחתה של רבקה ‏(‏20–24‏)‏

 • כג

  • מות שרה ומקום קבורתה ‏(‏1–20‏)‏

 • כד

  • חיפוש אישה ליצחק ‏(‏1–58‏)‏

  • רבקה הולכת לפגוש את יצחק ‏(‏59–67‏)‏

 • כה

  • אברהם נישא מחדש ‏(‏1–6‏)‏

  • מות אברהם ‏(‏7–11‏)‏

  • בני ישמעאל ‏(‏12–18‏)‏

  • לידת יעקב ועשיו ‏(‏19–26‏)‏

  • עשיו מוכר את בכורתו ‏(‏27–34‏)‏

 • כו

  • יצחק ורבקה בגרר ‏(‏1–11‏)‏

   • אלוהים חוזר בפני יצחק על הבטחתו ‏(‏3–5‏)‏

  • סכסוך על בארות מים ‏(‏12–25‏)‏

  • ברית יצחק עם אבימלך ‏(‏26–33‏)‏

  • שתי נשותיו החיתיות של עשיו ‏(‏34,‏ 35‏)‏

 • כז

  • יעקב מקבל את ברכת יצחק ‏(‏1–29‏)‏

  • עשיו רוצה את הברכה אך אין בו חרטה ‏(‏30–40‏)‏

  • עשיו נוטר טינה ליעקב ‏(‏41–46‏)‏

 • כח

  • יצחק שולח את יעקב אל פדן ארם ‏(‏1–9‏)‏

  • חלומו של יעקב בבית אל ‏(‏10–22‏)‏

   • אלוהים חוזר בפני יעקב על הבטחתו ‏(‏13–15‏)‏

 • כט

  • יעקב פוגש את רחל ‏(‏1–14‏)‏

  • יעקב מתאהב ברחל ‏(‏15–20‏)‏

  • יעקב מתחתן עם לאה ועם רחל ‏(‏21–29‏)‏

  • ארבעת בניו של יעקב מלאה:‏ ראובן,‏ שמעון,‏ לוי ויהודה ‏(‏30–35‏)‏

 • ל

  • בלהה יולדת את דן ואת נפתלי ‏(‏1–8‏)‏

  • זלפה יולדת את גד ואת אשר ‏(‏9–13‏)‏

  • לאה יולדת את יששכר ואת זבולון ‏(‏14–21‏)‏

  • רחל יולדת את יוסף ‏(‏22–24‏)‏

  • צאנו של יעקב הולך וגדל ‏(‏25–43‏)‏

 • לא

  • יעקב עוזב בסתר והולך אל כנען ‏(‏1–18‏)‏

  • לבן משיג את יעקב ‏(‏19–35‏)‏

  • בריתו של יעקב עם לבן ‏(‏36–55‏)‏

 • לב

  • מלאכים פוגשים את יעקב ‏(‏1,‏ 2‏)‏

  • יעקב מתכונן לפגוש את עשיו ‏(‏3–23‏)‏

  • יעקב נאבק במלאך ‏(‏24–32‏)‏

   • שמו של יעקב משתנה לישראל ‏(‏28‏)‏

 • לג

  • יעקב פוגש את עשיו ‏(‏1–16‏)‏

  • יעקב הולך אל העיר שכם ‏(‏17–20‏)‏

 • לד

  • דינה נאנסת ‏(‏1–12‏)‏

  • בני יעקב פועלים במרמה ‏(‏13–31‏)‏

 • לה

  • יעקב נפטר מן האלוהים הזרים ‏(‏1–4‏)‏

  • יעקב חוזר לבית אל ‏(‏5–15‏)‏

  • לידת בנימין;‏ מות רחל ‏(‏16–20‏)‏

  • 12 בניו של ישראל ‏(‏21–26‏)‏

  • מות יצחק ‏(‏27–29‏)‏

 • לו

  • צאצאי עשיו ‏(‏1–30‏)‏

  • מלכי אדום ואלופי אדום ‏(‏31–43‏)‏

 • לז

  • חלומות יוסף ‏(‏1–11‏)‏

  • יוסף ואחיו הקנאים ‏(‏12–24‏)‏

  • יוסף נמכר לעבדות ‏(‏25–36‏)‏

 • לח

  • יהודה ותמר ‏(‏1–30‏)‏

 • לט

  • יוסף בבית פוטיפר ‏(‏1–6‏)‏

  • יוסף מסרב לשכב עם אשת פוטיפר ‏(‏7–20‏)‏

  • יוסף בבית הסוהר ‏(‏21–23‏)‏

 • מ

  • יוסף פותר את חלומות האסירים ‏(‏1–19‏)‏

   • ‏”לאלוהים פתרונים” ‏(‏8‏)‏

  • משתה יום הולדתו של פרעה ‏(‏20–23‏)‏

 • מא

  • יוסף פותר את חלומות פרעה ‏(‏1–36‏)‏

  • פרעה מרומם את יוסף ‏(‏37–46א‏)‏

  • יוסף מארגן את איסוף המזון וחלוקתו ‏(‏46ב–57‏)‏

 • מב

  • אחיו של יוסף הולכים למצרים ‏(‏1–4‏)‏

  • יוסף פוגש את אחיו ומנסה אותם ‏(‏5–25‏)‏

  • האחים חוזרים הביתה אל יעקב ‏(‏26–38‏)‏

 • מג

  • מסעם השני של אחי יוסף למצרים;‏ עם בנימין ‏(‏1–14‏)‏

  • יוסף נפגש שוב עם אחיו ‏(‏15–23‏)‏

  • הסעודה שעורך יוסף לאחיו ‏(‏24–34‏)‏

 • מד

  • גביע הכסף של יוסף באמתחתו של בנימין ‏(‏1–17‏)‏

  • יהודה מתחנן למען בנימין ‏(‏18–34‏)‏

 • מה

  • יוסף חושף את זהותו ‏(‏1–15‏)‏

  • אחי יוסף חוזרים כדי לקחת את יעקב ‏(‏16–28‏)‏

 • מו

  • יעקב ובני ביתו יורדים למצרים ‏(‏1–7‏)‏

  • שמות היורדים למצרים ‏(‏8–27‏)‏

  • יוסף פוגש את יעקב בגושן ‏(‏28–34‏)‏

 • מז

  • יעקב פוגש את פרעה ‏(‏1–12‏)‏

  • יוסף מנהל את חלוקת המזון בתבונה ‏(‏13–26‏)‏

  • בני ישראל מתיישבים בגושן ‏(‏27–31‏)‏

 • מח

  • יעקב מברך את שני בניו של יוסף ‏(‏1–12‏)‏

  • אפרים מבורך יותר ממנשה ‏(‏13–22‏)‏

 • מט

  • נבואתו של יעקב על ערש דוויי ‏(‏1–28‏)‏

   • שילו יבוא מיהודה ‏(‏10‏)‏

  • יעקב נותן הוראות לגבי קבורתו ‏(‏29–32‏)‏

  • מות יעקב ‏(‏33‏)‏

 • נ

  • יוסף קובר את יעקב בכנען ‏(‏1–14‏)‏

  • יוסף אומר לאחיו שהוא אכן סלח להם ‏(‏15–21‏)‏

  • ימיו האחרונים של יוסף ומותו ‏(‏22–26‏)‏

   • יוסף מצווה לגבי עצמותיו ‏(‏25‏)‏