עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

ספר במדבר

פרקים

תוכן בראשי פרקים

 • א

  • מפקד הזכרים לצבא ‏(‏1–46‏)‏

  • הלוויים פטורים משירות בצבא ‏(‏47–51‏)‏

  • ארגון מסודר של המחנה ‏(‏52–54‏)‏

 • ב

  • המחנה מחולק ליחידות בנות שלושה שבטים ‏(‏1–34‏)‏

   • יחידתו של יהודה לכיוון מזרח ‏(‏3–9‏)‏

   • יחידתו של ראובן לכיוון דרום ‏(‏10–16‏)‏

   • מחנה לוי באמצע ‏(‏17‏)‏

   • יחידתו של אפרים לכיוון מערב ‏(‏18–24‏)‏

   • יחידתו של דן לכיוון צפון ‏(‏25–31‏)‏

   • סך כל הזכרים שהתפקדו ‏(‏32–34‏)‏

 • ג

  • בני אהרון ‏(‏1–4‏)‏

  • הלוויים נבחרים לשירות ‏(‏5–39‏)‏

  • פדיון הבכורים ‏(‏40–51‏)‏

 • ד

  • שירותם של בני קהת ‏(‏1–20‏)‏

  • שירותם של בני גרשון ‏(‏21–28‏)‏

  • שירותם של בני מררי ‏(‏29–33‏)‏

  • סיכום המפקד ‏(‏34–49‏)‏

 • ה

  • הסגר הטמאים ‏(‏1–4‏)‏

  • התוודות ומתן פיצוי ‏(‏5–10‏)‏

  • מבחן המים בעת חשד לניאוף ‏(‏11–31‏)‏

 • ו

  • נדר הנזירות ‏(‏1–21‏)‏

  • ברכת הכוהנים ‏(‏22–27‏)‏

 • ז

  • קורבנות חנוכת המשכן ‏(‏1–89‏)‏

 • ח

  • אהרון מדליק את שבעת הנרות ‏(‏1–4‏)‏

  • הלוויים נטהרים ומתחילים בשירותם ‏(‏5–22‏)‏

  • הגבלות גיל לשירות הלוויים ‏(‏23–26‏)‏

 • ט

  • אפשרות חגיגה מאוחרת של הפסח ‏(‏1–14‏)‏

  • ענן ואש מעל המשכן ‏(‏15–23‏)‏

 • י

  • חצוצרות הכסף ‏(‏1–10‏)‏

  • יציאה מסיני ‏(‏11–13‏)‏

  • סדר הצעידה ‏(‏14–28‏)‏

  • הבקשה מחובב להוביל את בני ישראל ‏(‏29–34‏)‏

  • תפילת משה בעת פירוק המחנה ‏(‏35,‏ 36‏)‏

 • יא

  • אש מאלוהים בעקבות תלונות ‏(‏1–3‏)‏

  • העם בוכים ומבקשים בשר ‏(‏4–9‏)‏

  • משה מרגיש לא כשיר ‏(‏10–15‏)‏

  • יהוה מאציל מרוחו על 70 זקנים ‏(‏16–25‏)‏

  • אלדד ומידד;‏ יהושע מקנא למשה ‏(‏26–30‏)‏

  • העם מקבלים שליו;‏ נענשים על חמדנותם ‏(‏31–35‏)‏

 • יב

  • מרים ואהרון מדברים נגד משה ‏(‏1–3‏)‏

   • משה עניו יותר מכל אדם ‏(‏3‏)‏

  • יהוה מגן על משה ‏(‏4–8‏)‏

  • מרים מוכה בצרעת ‏(‏9–16‏)‏

 • יג

  • 12 המרגלים נשלחים אל כנען ‏(‏1–24‏)‏

  • דיווח שלילי מפי עשרה מרגלים ‏(‏25–33‏)‏

 • יד

  • העם רוצים לשוב למצרים ‏(‏1–10‏)‏

   • יהושע בן נון וכלב בן יפונה מוסרים דיווח חיובי ‏(‏6–9‏)‏

  • יהוה כועס;‏ משה מפגיע בעד העם ‏(‏11–19‏)‏

  • העונש:‏ 40 שנה במדבר ‏(‏20–38‏)‏

  • ישראל נוחלים תבוסה בידי העמלקים ‏(‏39–45‏)‏

 • טו

  • חוקים לגבי קורבנות ‏(‏1–21‏)‏

   • תורה אחת לאזרח ולתושב הזר ‏(‏15,‏ 16‏)‏

  • קורבנות עבור חטאים שנעשו בשגגה ‏(‏22–29‏)‏

  • עונש על חטאים שנעשו בזדון ‏(‏30,‏ 31‏)‏

  • הוצאה להורג של מחלל שבת ‏(‏32–36‏)‏

  • ציציות על הבגדים ‏(‏37–41‏)‏

 • טז

  • מרד קורח,‏ דתן ואבירם ‏(‏1–19‏)‏

  • משפטם של המורדים ‏(‏20–50‏)‏

 • יז

  • אות מטה אהרון שפרח ‏(‏1–13‏)‏

 • יח

  • תפקידי הכוהנים והלוויים ‏(‏1–7‏)‏

  • מנות הכוהנים ‏(‏8–19‏)‏

   • ברית מלח ‏(‏19‏)‏

  • הלוויים צריכים לקבל ולתת מעשר ‏(‏20–32‏)‏

 • יט

  • הפרה האדומה ומי הטיהור ‏(‏1–22‏)‏

 • כ

  • מרים מתה בקדש ‏(‏1‏)‏

  • משה מכה בסלע וחוטא ‏(‏2–13‏)‏

  • אדום מסרב לתת לישראל לעבור ‏(‏14–21‏)‏

  • מות אהרון ‏(‏22–29‏)‏

 • כא

  • תבוסת מלך ערד ‏(‏1–3‏)‏

  • נחש הנחושת ‏(‏4–9‏)‏

  • בני ישראל צועדים מסביב למואב ‏(‏10–20‏)‏

  • תבוסת סיחון מלך האמורים ‏(‏21–30‏)‏

  • תבוסת עוג מלך האמורים ‏(‏31–35‏)‏

 • כב

  • בלק שוכר את בלעם ‏(‏1–21‏)‏

  • אתונו של בלעם מדברת ‏(‏22–41‏)‏

 • כג

  • משלו הראשון של בלעם ‏(‏1–12‏)‏

  • משלו השני של בלעם ‏(‏13–30‏)‏

 • כד

  • משלו השלישי של בלעם ‏(‏1–11‏)‏

  • משלו הרביעי של בלעם ‏(‏12–25‏)‏

 • כה

  • חטאם של בני ישראל עם נשות מואב ‏(‏1–5‏)‏

  • פינחס נוקט פעולה ‏(‏6–18‏)‏

 • כו

  • המפקד השני של שבטי ישראל ‏(‏1–65‏)‏

 • כז

  • בנות צלופחד ‏(‏1–11‏)‏

  • יהושע מתמנה לרשת את משה ‏(‏12–23‏)‏

 • כח

  • הליכים לקורבנות שונים ‏(‏1–31‏)‏

   • קורבנות יומיים ‏(‏1–8‏)‏

   • קורבנות ביום השבת ‏(‏9,‏ 10‏)‏

   • קורבנות חודשיים ‏(‏11–15‏)‏

   • קורבנות בחג הפסח ‏(‏16–25‏)‏

   • קורבנות בחג השבועות ‏(‏26–31‏)‏

 • כט

  • הליכים לקורבנות שונים ‏(‏1–40‏)‏

   • יום התרועה ‏(‏1–6‏)‏

   • יום הכיפורים ‏(‏7–11‏)‏

   • חג הסוכות ‏(‏12–38‏)‏

 • ל

  • נדרים של גברים ‏(‏1,‏ 2‏)‏

  • נדרים של נשים ובנות ‏(‏3–16‏)‏

 • לא

  • הנקמה במדיין ‏(‏1–12‏)‏

   • הריגת בלעם ‏(‏8‏)‏

  • הוראות לגבי שלל מלחמה ‏(‏13–54‏)‏

 • לב

  • יישובים מזרחית לירדן ‏(‏1–42‏)‏

 • לג

  • שלבי מסעם של בני ישראל במדבר ‏(‏1–49‏)‏

  • הוראות לגבי כיבוש כנען ‏(‏50–56‏)‏

 • לד

  • גבולות כנען ‏(‏1–15‏)‏

  • האנשים שהתמנו לחלק את הארץ ‏(‏16–29‏)‏

 • לה

  • ערים עבור הלוויים ‏(‏1–8‏)‏

  • ערי המקלט ‏(‏9–34‏)‏

 • לו

  • החוק לגבי נישואי בנות היורשות נחלה ‏(‏1–13‏)‏