עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

ספר אסתר

פרקים

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

תוכן בראשי פרקים

 • א

  • המשתה של המלך אחשוורוש בשושן ‏(‏1–9‏)‏

  • המלכה ושתי מסרבת לציית ‏(‏10–12‏)‏

  • המלך מתייעץ עם חכמיו ‏(‏13–20‏)‏

  • צו המלך נשלח ‏(‏21,‏ 22‏)‏

 • ב

  • החיפוש אחר מלכה חדשה ‏(‏1–14‏)‏

  • אסתר הופכת למלכה ‏(‏15–20‏)‏

  • מרדכי חושף מזימה ‏(‏21–23‏)‏

 • ג

  • המלך מרומם את המן ‏(‏1–4‏)‏

  • המן זומם להשמיד את היהודים ‏(‏5–15‏)‏

 • ד

  • מרדכי מתאבל ‏(‏1–5‏)‏

  • מרדכי מבקש מאסתר להתערב ‏(‏6–17‏)‏

 • ה

  • אסתר באה לפני המלך ‏(‏1–8‏)‏

  • כעסו של המן ויהירותו ‏(‏9–14‏)‏

 • ו

  • המלך מעניק למרדכי כבוד והוקרה ‏(‏1–14‏)‏

 • ז

  • אסתר חושפת את המן ‏(‏1–6א‏)‏

  • המן נתלה על עמוד העץ שהכין ‏(‏6ב–10‏)‏

 • ח

  • קידומו של מרדכי ‏(‏1,‏ 2‏)‏

  • אסתר מתחננת אל המלך ‏(‏3–6‏)‏

  • הצו הנגדי שמוציא המלך ‏(‏7–14‏)‏

  • הקלה ושמחה ליהודים ‏(‏15–17‏)‏

 • ט

  • ניצחון היהודים ‏(‏1–19‏)‏

  • כינון חג הפורים ‏(‏20–32‏)‏

 • י

  • גדולת מרדכי ‏(‏1–3‏)‏