עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

ספר איכה

פרקים

1 2 3 4 5

תוכן בראשי פרקים

 • א

  • ירושלים מדומה לאלמנה

   • יושבת בדד,‏ עזובה ‏(‏1‏)‏

   • חטאיה הגדולים של ציון ‏(‏8,‏ 9‏)‏

   • אלוהים מאס בציון ‏(‏12–15‏)‏

   • אין לציון מנחם ‏(‏17‏)‏

 • ב

  • כעסו של יהוה על ירושלים

   • יהוה לא חמל על העיר ‏(‏2‏)‏

   • יהוה היה לה כאויב ‏(‏5‏)‏

   • דמעות על ציון ‏(‏11–13‏)‏

   • עוברי אורח לועגים לעיר שהייתה יפה ‏(‏15‏)‏

   • האויבים שמחים על מפלת ציון ‏(‏17‏)‏

 • ג

  • ירמיהו מבטא את רגשותיו ואת תקוותו

   • ‏”על כן אוחיל” ‏(‏21‏)‏

   • רחמי אלוהים חדשים מדי בוקר ‏(‏22,‏ 23‏)‏

   • אלוהים טוב למקווים לו ‏(‏25‏)‏

   • טוב לצעירים לשאת עול ‏(‏27‏)‏

   • אלוהים חסם בענן את הגישה אליו ‏(‏43,‏ 44‏)‏

 • ד

  • תוצאותיו הנוראות של המצור על ירושלים

   • מחסור במזון ‏(‏4,‏ 5‏,‏ 9‏)‏

   • נשים מבשלות את ילדיהן ‏(‏10‏)‏

   • יהוה שפך את כעסו ‏(‏11‏)‏

 • ה

  • תפילת העם לשיקום

   • ‏’‏זכור מה קרה לנו’‏ ‏(‏1‏)‏

   • ‏’‏אוי לנו;‏ חטאנו’‏ ‏(‏16‏)‏

   • ‏’‏השיבנו,‏ יהוה’‏ ‏(‏21‏)‏

   • ‏”חַדֵש ימינו” ‏(‏21‏)‏