עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

ספר איוב

פרקים

תוכן בראשי פרקים

 • א

  • תומתו של איוב ועושרו ‏(‏1–5‏)‏

  • השטן מפקפק במניעי איוב ‏(‏6–12‏)‏

  • איוב מאבד את רכושו ואת ילדיו ‏(‏13–19‏)‏

  • איוב אינו מאשים את אלוהים ‏(‏20–22‏)‏

 • ב

  • השטן שוב מפקפק במניעי איוב ‏(‏1–5‏)‏

  • השטן מקבל רשות לפגוע בגופו של איוב ‏(‏6–8‏)‏

  • אשת איוב:‏ ”קלל את אלוהים ומות!‏” ‏(‏9,‏ 10‏)‏

  • שלושת רעי איוב מגיעים ‏(‏11–13‏)‏

 • ג

  • איוב מתחרט על יום היוולדו ‏(‏1–26‏)‏

   • שואל למה הוא סובל ‏(‏20,‏ 21‏)‏

 • ד

  • נאומו הראשון של אליפז ‏(‏1–21‏)‏

   • לועג לתומתו של איוב ‏(‏7,‏ 8‏)‏

   • מספר על מסר מאת יצור רוחני ‏(‏12–17‏)‏

   • ‏’‏אלוהים אינו מאמין בעבדיו’‏ ‏(‏18‏)‏

 • ה

  • המשך נאומו הראשון של אליפז ‏(‏1–27‏)‏

   • ‏’‏אלוהים לוכד את החכמים בעורמתם’‏ ‏(‏13‏)‏

   • אל לאיוב למאוס במוסר אלוהים’‏ ‏(‏17‏)‏

 • ו

  • תשובתו של איוב ‏(‏1–30‏)‏

   • טוען כי זעקתו מוצדקת ‏(‏2–6‏)‏

   • מנחמיו בוגדניים ‏(‏15–18‏)‏

   • ‏”אמרי יושר אינם מכאיבים!‏” ‏(‏25‏)‏

 • ז

  • המשך תשובתו של איוב ‏(‏1–21‏)‏

   • החיים הם כעבודות כפייה ‏(‏1,‏ 2‏)‏

   • ‏”למה עשית אותי לך למטרה?‏” ‏(‏20‏)‏

 • ח

  • נאומו הראשון של בלדד ‏(‏1–22‏)‏

   • רומז שבניו של איוב חטאו ‏(‏4‏)‏

   • ‏’‏אם היית זך,‏ אלוהים היה מגן עליך’‏ ‏(‏6‏)‏

   • רומז שאיוב אדם רשע ‏(‏13‏)‏

 • ט

  • תשובתו של איוב ‏(‏1–35‏)‏

   • בן תמותה אינו יכול לריב עם אלוהים ‏(‏2–4‏)‏

   • ‏’‏אלוהים עושה דברים אשר אין להם חקר’‏ ‏(‏10‏)‏

   • איש אינו יכול להתווכח עם אלוהים ‏(‏32‏)‏

 • י

  • המשך תשובתו של איוב ‏(‏1–22‏)‏

   • ‏’‏מדוע אלוהים רב עימי?‏’‏ ‏(‏2‏)‏

   • ההבדלים בין אלוהים ובין איוב בן התמותה ‏(‏4–12‏)‏

   • ‏’‏מי ייתן ואמצא מעט הקלה’‏ ‏(‏20‏)‏

 • יא

  • נאומו הראשון של צופר ‏(‏1–20‏)‏

   • מאשים את איוב באמירת דברים ריקים ‏(‏2,‏ 3‏)‏

   • אומר לאיוב להרחיק ממנו רשעה ‏(‏14‏)‏

 • יב

  • תשובתו של איוב ‏(‏1–25‏)‏

   • ‏”אינני נופל מכם” ‏(‏3‏)‏

   • ‏”מושא לצחוק הייתי” ‏(‏4‏)‏

   • ‏’‏החוכמה היא עם אלוהים’‏ ‏(‏13‏)‏

   • אלוהים נעלה משופטים ומלכים ‏(‏17,‏ 18‏)‏

 • יג

  • המשך תשובתו של איוב ‏(‏1–28‏)‏

   • ‏’‏אעדיף לדבר עם אלוהים’‏ ‏(‏3‏)‏

   • ‏”כולכם רופאים חסרי תועלת” ‏(‏4‏)‏

   • ‏”יודע אני כי הצדק עימי” ‏(‏18‏)‏

   • שואל מדוע אלוהים מחשיב אותו לאויב ‏(‏24‏)‏

 • יד

  • המשך תשובתו של איוב ‏(‏1–22‏)‏

   • האדם קצר ימים וחווה צרות ‏(‏1‏)‏

   • ‏”אפילו לעץ יש תקווה” ‏(‏7‏)‏

   • ‏”מי ייתן בשאול תצפינני” ‏(‏13‏)‏

   • ‏”אם ימות גבר,‏ היוכל לחיות שוב?‏” ‏(‏14‏)‏

   • אלוהים נכסף למעשה ידיו ‏(‏15‏)‏

 • טו

  • נאומו השני של אליפז ‏(‏1–35‏)‏

   • טוען שאין לאיוב יראת אלוהים ‏(‏4‏)‏

   • טוען שאיוב עז מצח ‏(‏7–9‏)‏

   • ‏’‏אלוהים אינו מאמין בקדושיו’‏ ‏(‏15‏)‏

   • ‏’‏מי שסובל,‏ רשע’‏ ‏(‏20–24‏)‏

 • טז

  • תשובתו של איוב ‏(‏1–22‏)‏

   • ‏”כולכם מנחמים מעיקים!‏” ‏(‏2‏)‏

   • טוען שאלוהים שם אותו לו למטרה ‏(‏12‏)‏

 • יז

  • המשך תשובתו של איוב ‏(‏1–16‏)‏

   • ‏”לגלגנים מקיפים אותי” ‏(‏2‏)‏

   • ‏”הפך הוא אותי למושא ללעג” ‏(‏6‏)‏

   • ‏”תהיה השאול ביתי” ‏(‏13‏)‏

 • יח

  • נאומו השני של בלדד ‏(‏1–21‏)‏

   • מתאר את גורל החוטאים ‏(‏5–20‏)‏

   • רומז שאיוב אינו מכיר את אלוהים ‏(‏21‏)‏

 • יט

  • תשובתו של איוב ‏(‏1–29‏)‏

   • דוחה את גערות ”ידידיו” ‏(‏1–6‏)‏

   • אומר שהוא נטוש ‏(‏13–19‏)‏

   • ‏”חי גואלי” ‏(‏25‏)‏

 • כ

  • נאומו השני של צופר ‏(‏1–29‏)‏

   • טוען שדברי איוב מעליבים אותו ‏(‏2,‏ 3‏)‏

   • רומז שאיוב רשע ‏(‏5‏)‏

   • טוען שאיוב נהנה מהחטא ‏(‏12,‏ 13‏)‏

 • כא

  • תשובתו של איוב ‏(‏1–34‏)‏

   • ‏’‏מדוע הרשעים משגשגים?‏’‏ ‏(‏7–13‏)‏

   • חושף את ”מנחמיו” ‏(‏27–34‏)‏

 • כב

  • נאומו השלישי של אליפז ‏(‏1–30‏)‏

   • ‏”היוכל גבר להועיל לאלוהים?‏” ‏(‏2,‏ 3‏)‏

   • מאשים את איוב בחמדנות ובעוול ‏(‏6–9‏)‏

   • ‏’‏אם תשוב אל אלוהים,‏ תשוקם’‏ ‏(‏23‏)‏

 • כג

  • תשובתו של איוב ‏(‏1–17‏)‏

   • רוצה להציג את משפטו לפני אלוהים ‏(‏1–7‏)‏

   • אומר שהוא אינו יכול למצוא את אלוהים ‏(‏8,‏ 9‏)‏

   • ‏”את דרכו שמרתי מבלי לסור ממנה” ‏(‏11‏)‏

 • כד

  • המשך תשובתו של איוב ‏(‏1–25‏)‏

   • ‏’‏מדוע אלוהים אינו קובע זמן?‏’‏ ‏(‏1‏)‏

   • אומר שאלוהים מניח לרשע להתקיים ‏(‏12‏)‏

   • החוטאים אוהבים את החושך ‏(‏13–17‏)‏

 • כה

  • נאומו השלישי של בלדד ‏(‏1–6‏)‏

   • ‏’‏כיצד יכול איש להיות זך בעיני אלוהים?‏’‏ ‏(‏4‏)‏

   • טוען שתומתו של האדם היא לשווא ‏(‏5,‏ 6‏)‏

 • כו

  • תשובתו של איוב ‏(‏1–14‏)‏

   • ‏”עד כמה עזרת לחסר הכוח!‏” ‏(‏1–4‏)‏

   • ‏’‏אלוהים תולה את הארץ על לא כלום’‏ ‏(‏7‏)‏

   • ‏’‏אלה רק קצות דרכיו של אלוהים’‏ ‏(‏14‏)‏

 • כז

  • איוב נחוש להחזיק בתומתו ‏(‏1–23‏)‏

   • ‏”לא אסיר תומתי ממני” ‏(‏5‏)‏

   • לרשעים אין תקווה ‏(‏8‏)‏

   • ‏”למה דבריכם ריקים מתוכן?‏” ‏(‏12‏)‏

   • לרשעים לא נותר לבסוף מאומה ‏(‏13–23‏)‏

 • כח

  • איוב מצביע על ההבדל בין אוצרות הארץ ובין החוכמה ‏(‏1–28‏)‏

   • מאמצי האדם בכריית מחצבי הארץ ‏(‏1–11‏)‏

   • החוכמה שווה יותר מפנינים ‏(‏18‏)‏

   • יראת יהוה היא חוכמה אמיתית ‏(‏28‏)‏

 • כט

  • איוב נזכר בימים הטובים לפני סבלו ‏(‏1–25‏)‏

   • זכה לכבוד בשער העיר ‏(‏7–10‏)‏

   • מעשי צדקתו הקודמים ‏(‏11–17‏)‏

   • הכול הקשיבו לעצותיו ‏(‏21–23‏)‏

 • ל

  • איוב מתלונן על מר גורלו ‏(‏1–31‏)‏

   • אווילים לועגים לו ‏(‏1–15‏)‏

   • לכאורה אלוהים אינו עוזר לו ‏(‏20,‏ 21‏)‏

   • ‏”עורי השחיר” ‏(‏30‏)‏

 • לא

  • איוב מציג עדויות לתומתו ‏(‏1–40‏)‏

   • ‏”ברית כרתי עם עיניי” ‏(‏1‏)‏

   • מבקש שאלוהים ישקול אותו ‏(‏6‏)‏

   • אינו נואף ‏(‏9–12‏)‏

   • אינו אוהב כסף ‏(‏24,‏ 25‏)‏

   • אינו עובד אלילים ‏(‏26–28‏)‏

 • לב

  • אליהוא הצעיר מצטרף לשיחה ‏(‏1–22‏)‏

   • כועס על איוב ועל רעיו של איוב ‏(‏2,‏ 3‏)‏

   • המתין בכבוד בטרם דיבר ‏(‏6,‏ 7‏)‏

   • הגיל לבדו אינו מחכים ‏(‏9‏)‏

   • אליהוא להוט לדבר ‏(‏18–20‏)‏

 • לג

  • אליהוא מוכיח את איוב על צדקנותו ‏(‏1–33‏)‏

   • נמצא כופר ‏(‏24‏)‏

   • ישוב למרץ עלומיו ‏(‏25‏)‏

 • לד

  • אליהוא מגן על צדקת אלוהים ודרכיו ‏(‏1–37‏)‏

   • איוב אמר שאלוהים מנע ממנו צדק ‏(‏5‏)‏

   • חלילה לאלוהים לנהוג ברשעות ‏(‏10‏)‏

   • איוב מדבר ללא ידע ‏(‏35‏)‏

 • לה

  • אליהוא חושף את חשיבתו המוטעית של איוב ‏(‏1–16‏)‏

   • איוב אמר שהוא צדיק יותר מאלוהים ‏(‏2‏)‏

   • אלוהים נעלה עד מאוד,‏ ואינו מושפע מן החטא ‏(‏5,‏ 6‏)‏

   • על איוב להוחיל לאלוהים ‏(‏14‏)‏

 • לו

  • אליהוא מרומם את גדולתו הנשגבה של אלוהים ‏(‏1–33‏)‏

   • הצייתנים משגשגים;‏ הרשעים נדחים ‏(‏11–13‏)‏

   • ‏’‏מי מורה כמו אלוהים?‏’‏ ‏(‏22‏)‏

   • על איוב לרומם את אלוהים ‏(‏24‏)‏

   • ‏”אלוהים גדול ממה שביכולתנו לדעת” ‏(‏26‏)‏

   • אלוהים שולט בגשם ובברקים ‏(‏27–33‏)‏

 • לז

  • כוחות הטבע מעידים על גדולת אלוהים ‏(‏1–24‏)‏

   • אלוהים יכול לעצור את פעילות האדם ‏(‏7‏)‏

   • ‏’‏התבונן בנפלאות האל’‏ ‏(‏14‏)‏

   • נבצר מן האדם להבין את אלוהים ‏(‏23‏)‏

   • אל לאף אדם להיות חכם בעיניו ‏(‏24‏)‏

 • לח

  • יהוה מלמד לקח באשר לקטנות האדם ‏(‏1–41‏)‏

   • ‏’‏איפה היית כאשר נבראה הארץ?‏’‏ ‏(‏4–6‏)‏

   • בני אלוהים הריעו ‏(‏7‏)‏

   • שאלות על תופעות טבע ‏(‏8–32‏)‏

   • ‏”חוקי השמיים” ‏(‏33‏)‏

 • לט

  • בעלי החיים מעידים על בורות האדם ‏(‏1–30‏)‏

   • יעלות ואיילות ‏(‏1–4‏)‏

   • הפרא ‏(‏5–8‏)‏

   • שור הבר ‏(‏9–12‏)‏

   • היען ‏(‏13–18‏)‏

   • הסוס ‏(‏19–25‏)‏

   • הבז והעיט ‏(‏26–30‏)‏

 • מ

  • יהוה שואל שאלות נוספות ‏(‏1–24‏)‏

   • איוב מודה כי אין לו דבר לומר ‏(‏3–5‏)‏

   • ‏”האם תטיל ספק בצדק שלי?‏” ‏(‏8‏)‏

   • אלוהים מתאר את כוחו של ”בהמות” ‏(‏15–24‏)‏

 • מא

  • אלוהים מתאר את הלווייתן המדהים ‏(‏1–34‏)‏

 • מב

  • תשובתו של איוב ליהוה ‏(‏1–6‏)‏

  • אלוהים מוכיח את שלושת רעי איוב ‏(‏7–9‏)‏

  • יהוה משקם את איוב ‏(‏10–17‏)‏

   • בניו ובנותיו של איוב ‏(‏13–15‏)‏