עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

כיצד לשמור על השקפה חיובית

כיצד לשמור על השקפה חיובית

 

‏”כי אם שנים הרבה יחיה האדם, בכולם ישמח” (‏קהלת י”א:8‏).‏

1. אילו ברכות מאת יהוה עשויות לעזור לנו להיות מאושרים?‏

יהוה חפץ שנהיה מאושרים והוא מרעיף עלינו ברכות רבות שנועדו לגרום לנו אושר. קודם כל, אנחנו חיים ונושמים. לפיכך ביכולתנו לנצל את חיינו כדי להלל את אלוהים, שהרי הוא משך אותנו לעבודת האמת (‏תהל’ קמ”ד:15;‏ יוח’ ו’:44‏). יהוה מחזק את ביטחוננו באהבתו ועוזר לנו להחזיק מעמד בשירותו (‏יר’ ל”א:3;‏ קור”ב ד’:16‏). אנו נהנים מגן עדן רוחני שבו אנו מוצאים שפע של מזון רוחני וגם אגודת אחים אוהבת. מעבר לכך, יש לנו תקווה נפלאה לעתיד.‏

2. במה נאבקים חלק ממשרתי אלוהים הנאמנים?‏

2 על אף הסיבות האלה לאושר, חלק ממשרתי אלוהים הנאמנים נאבקים במחשבות שליליות לגבי עצמם. יש שחשים שאין להם ולשירותם ליהוה כל ערך בעיניו. עבור אלה שחשים רגשות שליליים בלתי פוסקים, הרעיון שניתן לשמוח במשך ’שנים רבות’ נשמע לא־מציאותי. החיים אולי נתפסים בעיניהם כרצף של ימים קודרים (‏קהלת י”א:8‏).‏

3. בעקבות מה עלולים להתעורר רגשות שליליים?‏

3 עבור אותם אחים ואחיות, רגשות שליליים אולי מתעוררים  עקב אכזבות, חולי או המגבלות הנלוות לגיל מתקדם (‏תהל’ ע”א:9;‏ מש’ י”ג:12;‏ קהלת ז’:7‏). בנוסף, כל משיחי צריך להכיר בעובדה שלבנו בוגדני והוא עלול להרשיע אותנו גם אם אלוהים מרוצה מאתנו (‏יר’ י”ז:9;‏ יוח”א ג’:20‏). השטן מאשים שלא בצדק את משרתי אלוהים. אלה שמאמצים את חשיבתו עלולים לנסות להשפיע עלינו לאמץ את אותה השקפה שהייתה לאליפז התימני חסר האמונה — ההשקפה שאנו חסרי ערך בעיני אלוהים. היה זה שקר בימי איוב וכך גם בימינו (‏איוב ד’:18, 19‏).‏

4. במה נדון במאמר זה?‏

4 בכתבי־הקודש יהוה מבהיר לנו שהוא יהיה עם ’ההולכים בגיא צלמוות’ (‏תהל’ כ”ג:4‏). אחת הדרכים שבה הוא תומך בנו היא באמצעות דברו. במקרא יש ”עוצמה מאת אלוהים על מנת למוטט מבצרים”, לרבות תפיסות מוטעות ורעיונות שליליים (‏קור”ב י’:4, 5‏). אם כן, הבה נדון בדרך שבה נוכל להיעזר במקרא כדי לפתח השקפה חיובית ולשמור עליה. הדבר יצמיח לנו תועלת ויעזור לנו למצוא דרכים לעודד אחרים.‏

היעזר במקרא כדי לפתח השקפה חיובית

5. מה יכול לסייע לנו לאמץ השקפה חיובית?‏

5 השליח פאולוס הזכיר כמה דברים שיעזרו לנו לפתח השקפה חיובית. הוא האיץ בחברי הקהילה בקורינתוס: ”בדקו תמיד אם אתם חיים על־פי האמונה” (‏קור”ב י”ג:5‏). ”האמונה” היא מכלול עיקרי האמונה המשיחיים המצויים במקרא. אם דברינו ומעשינו תואמים את עיקרי אמונה אלו, אז עברנו את המבחן ואנו מוכיחים שאנו חיים ”על־פי האמונה”. כמובן, עלינו גם לבדוק אם אורח חיינו עולה בקנה אחד עם ההוראה המשיחית כולה. לא נוכל לבחור לאילו חלקים לציית (‏יעקב ב’:10, 11‏).‏

6. מדוע עלינו לבחון את עצמנו ולהיווכח ’אם אנו חיים על־פי האמונה’? (ראה תמונה בפתיח המאמר.)‏

6 אולי תהסס לבחון את עצמך, במיוחד אם אתה סבור שאתה עלול להיכשל במבחן. אולם השקפתו של יהוה עלינו חשובה יותר משלנו, וחשיבתו נעלה על שלנו (‏יש’ נ”ה:8, 9‏). הוא בוחן את משרתיו, לא כדי להרשיע אותם, אלא כדי למצוא את תכונותיהם הטובות וכדי לעזור להם. אם תשתמש בדבר־אלוהים כדי לבחון את עצמך ולהיווכח ’אם אתה חי על־פי האמונה’, תתחיל לראות את עצמך כפי שאלוהים רואה אותך. הדבר יעזור לך להחליף כל מחשבה שאתה חסר ערך בעיני אלוהים בהשקפה המקראית המעודדת — אתה יקר בעיני יהוה. יהיה זה כאילו פתחת את הווילונות ואפשרת לאור השמש לחדור לחדר חשוך.‏

7. כיצד בחינת דוגמאות של אנשים נאמנים מן המקרא תועיל לנו?‏

7 דרך יעילה אחת לערוך בחינה עצמית היא להרהר בדוגמאות של אנשים נאמנים המוזכרים במקרא. השווה בין הנסיבות או הרגשות שהיו להם עם אלה שיש לך וחשוב כיצד היית נוהג לו היית במצבם. הבה נבחן שלוש דוגמאות הממחישות כיצד תוכל להיעזר במקרא כדי לוודא שאתה חי ”על־פי האמונה” ולפתח השקפה חיובית על עצמך.‏

האלמנה הענייה

8, 9. ‏(א) מה היו נסיבותיה של האלמנה הענייה? (ב) עם אילו רגשות שליליים אולי התמודדה האלמנה?‏

8 כשהיה בבית המקדש בירושלים התבונן ישוע באלמנה ענייה. דוגמתה יכולה לעזור לנו לשמור על השקפה חיובית למרות מגבלותינו. ‏(קרא לוקס כ”א:1–4‏.)  תן דעתך לנסיבותיה של האלמנה. היה עליה להתמודד לא רק עם היגון שחשה בעקבות מות בעלה, אלא גם עם סביבה דתית שבה מנהיגי הדת היו מוכנים ’לטרוף את בתי האלמנות’ במקום לסייע לאנשים פגיעים מעין אלה (‏לוקס כ’:47‏). היא הייתה כה ענייה שהסכום היחיד שהיה באפשרותה לתרום למקדש היה שווה בערכו לסכום שהרוויח פועל בעבור מספר דקות של עבודה.‏

9 נסה לדמיין כיצד הרגישה האלמנה כשנכנסה לחצר המקדש ובידיה שני מטבעותיה הקטנים. האם חשבה עד כמה תרומתה מזערית בהשוואה למה שהיה באפשרותה לתרום כאשר בעלה היה חי? האם חשה נבוכה בראותה את התרומות הגדולות שתרמו אחרים שקדמו לה, ואף תהתה אם לתרומתה יש ערך כלשהו? גם אם חשה כך, בכל זאת עשתה מה שביכולתה לקידום עבודת אלוהים האמיתית.‏

10. כיצד הראה ישוע שהאלמנה הייתה יקרה בעיני אלוהים?‏

10 ישוע הראה שהאלמנה ותרומתה היו בעלי ערך ליהוה. הוא אמר שהיא ’נתנה יותר מכל העשירים האלה’. אומנם תרומתה התערבבה עם התרומות של האחרים, אך ישוע התמקד באלמנה ודיבר בשיבחה. עובדי האוצר שנתקלו לאחר מכן בשני מטבעות קטנים אלה ודאי לא היו מודעים עד כמה המטבעות והתורם היו יקרים בעיני יהוה. בכל זאת, השקפתו של אלוהים הייתה החשובה מכול ולא זאת של אנשים אחרים, ואף לא השקפתה של האלמנה על עצמה. התוכל להיעזר בפרשה זו כדי לבחון אם אתה חי על־פי האמונה?‏

איזה לקח ניתן להפיק מדוגמתה של האלמנה הענייה?(ראה סעיפים 8–10)‏

11. מה ניתן ללמוד מהפרשה של האלמנה?‏

11 נסיבותיך יכולות להשפיע ישירות על מה שאתה יכול לתת ליהוה. עקב גיל מתקדם או חולי, יש שיכולים להקדיש כמות זמן מוגבלת מאוד להטפת הבשורה  הטובה. האם עליהם להסיק שאין טעם לדווח על פעילותם? גם אם נסיבותיך אינן מגבילות אותך עד כדי כך, אולי נראה לך שמאמציך מייצגים רק חלק קטן מסך כל השעות שמשרתי אלוהים מקדישים מדי שנה לשירותו. למרות זאת, אנו לומדים מהפרשה של האלמנה הענייה שיהוה שם לב לכל דבר שאנו עושים למענו ומעריך זאת, במיוחד כשאנו עושים כן לנוכח נסיבות קשות. חשוב על שירותך ליהוה במהלך השנה האחרונה. האם אחת מהשעות שהקדשת למענו הייתה כרוכה בהקרבה מיוחדת מצדך? אם כן, היה סמוך ובטוח שהוא מעריך את מה שעשית עבורו במהלך אותה שעה. כאשר, בדומה לאלמנה הענייה, אתה עושה כל שביכולתך בשירות יהוה, יש לך סיבה מוצקה להאמין שאתה חי ”על־פי האמונה”.‏

‏”קח נפשי”‏

12–14. ‏(א) כיצד השפיעו על אליהו רגשותיו השליליים? (ב) מה כנראה גרם לאליהו לחוש כך?‏

12 הנביא אליהו היה נאמן ליהוה והייתה לו אמונה חזקה. בכל זאת, בשלב מסוים בחייו הוא הרגיש כל כך מדוכא עד שביקש מיהוה להמית אותו באומרו: ”רב [די, מספיק]! עתה, יהוה, קח נפשי” (‏מל”א י”ט:4‏). מי שלא חווה ייאוש מעין זה עלול להתייחס בביטול לתפילתו של אליהו ולראות בה לא יותר ממילים משולחות רסן (‏איוב ו’:3‏). אולם אלה היו הרגשות שאתם הוא התמודד. מעניין לציין שבמקום לגעור באליהו על שרצה למות, יהוה עזר לו.‏

13 מה גרם לאליהו לחוש כך? זמן קצר לפני כן הוא ניצח על מבחן גורלי בישראל שבו הוכח שיהוה הוא האל האמיתי, דבר שהוביל להוצאתם להורג של 450 נביאי בעל (‏מל”א י”ח:37–40‏). אליהו ככל הנראה קיווה שעם אלוהים ישוב לעבודת האל הטהורה, אך לא כך אירע. המלכה המרושעת איזבל שלחה לאליהו מסר שהיא מתכוונת להורגו. מתוך חשש לחייו ברח אליהו דרומה דרך יהודה הסמוכה והגיע אל המדבר השומם והצחיח (‏מל”א י”ט:2–4‏).‏

14 כשהוא שקוע במחשבותיו הרהר אליהו בפעילותו כנביא שנראתה לו חסרת תועלת. הוא אמר ליהוה: ”לא טוב אנוכי מאבותיי”, והתכוון שהוא חסר ערך כעפרם ועצמותיהם של אבותיו המתים. הוא למעשה בחן את עצמו על־פי אמות המידה שלו והחליט שהוא כישלון ושאין הוא מועיל ליהוה או לכל אחד אחר.‏

15. כיצד נסך אלוהים ביטחון באליהו שהוא עדיין יקר בעיניו?‏

15 אך האל הכול יכול ראה את אליהו באור שונה. הוא היה עדיין יקר בעיניו, ויהוה נקט בצעדים להבטיח לו שכך הדבר. אלוהים שלח מלאך לחזקו וסיפק לו מזון ושתייה שכלכלו אותו במהלך 40 ימי מסעו דרומה אל הר חורב. מעבר לכך, אלוהים תיקן בעדינות את תפיסתו המוטעית של אליהו שלפיה אף אחד אחר מעם ישראל לא נותר נאמן ליהוה. בנוסף, אלוהים הטיל עליו משימות חדשות, והוא הסכים לקבלן. אליהו הפיק תועלת מתמיכתו של יהוה וחזר לשרת כנביא עם כוחות מחודשים (‏מל”א י”ט:5–8,‏ 15–19‏).‏

16. מה הן כמה מהדרכים שבהן תמך בך אלוהים?‏

16 המקרה של אליהו יכול לעזור לך להיווכח שאתה חי על־פי האמונה ולעודד אותך לפתח השקפה חיובית. ראשית, חשוב על הדרכים שבהן תמך בך יהוה. האם אחד ממשרתיו, אולי זקן־קהילה או משיחי בוגר אחר, עזר לך בשלב כלשהו בחייך כשהיית זקוק לכך? (‏גל’ ו’:2‏)  האם קיבלת הזנה רוחנית דרך המקרא, הפרסומים המשיחיים ואסיפות הקהילה? בפעם הבאה שתקבל עזרה באחת הדרכים הללו, חשוב מי עומד מאחוריה ותודה לו על כך בתפילה (‏תהל’ קכ”א:1, 2‏).‏

17. מה מוקיר יהוה במשרתיו?‏

17 שנית, הכר בכך שהשקפה שלילית עלולה להיות מטעה. הדבר החשוב הוא איך אלוהים רואה אותנו. ‏(קרא רומים י”ד:4‏.) יהוה מוקיר את מסירותנו ונאמנותנו ואינו מודד אותנו על־פי הישגינו. וסביר להניח שבדומה לאליהו עשית עבור יהוה יותר ממה שאתה סבור. קרוב לוודאי שיש בקהילה כאלה שהשפעת עליהם לטובה, ומן הסתם יש גם אנשים בשטח שנחשפו לאמת הודות למאמציך.‏

18. מה מוכיחה העובדה שיהוה הטיל עליך תפקיד?‏

18 לבסוף, ראה בכל תפקיד מאת יהוה הוכחה לכך שהוא אתך (‏יר’ כ’:11‏). בדומה לאליהו, אולי תחוש ייאוש משום ששירותך נראה עקר או כיוון שמטרה רוחנית שהצבת לעצמך נראית בלתי ניתנת להשגה. עם זאת, אתה נהנה מהזכות הגדולה ביותר שניתן לזכות לה כיום — הזכות לבשר את הבשורה הטובה ולשאת את שם אלוהים. אם כן, הישאר נאמן. ואז, במובן מסוים, ניתן יהיה לומר גם לך את מה שאמר ישוע באחד ממשליו: ”בוא והשתתף בשמחת אדונך” (‏מתי כ”ה:23‏).‏

‏”תפילה לעני”‏

19. עם איזה מצב התמודד מחבר מזמור ק”ב?‏

19 מחבר מזמור ק”ב היה מיואש. הוא היה ”עני”, כלומר סבל רבות מבחינה פיזית או רגשית, ולא נותר בו כוח להתמודד עם בעיותיו (‏תהל’ ק”ב:1‏). מדבריו עולה שהיה מרוכז בכאבו, בבדידותו וברגשותיו (‏תהל’ ק”ב:4, 5,‏ 7,‏ 12‏). הוא חשב שיהוה רוצה לדחות אותו מעל פניו (‏תהל’ ק”ב:11‏).‏

20. כיצד התפילות עשויות לסייע למי שנאבק במחשבות שליליות?‏

20 אולם מחבר המזמור עדיין יכול היה לנצל את חייו כדי להלל את יהוה. ‏(קרא תהלים ק”ב:20–22‏.) כפי שאנו רואים ממזמור ק”ב, גם מי שחיים על־פי האמונה עלולים לסבול ולהתקשות להתרכז בכל דבר אחר. מחבר המזמור הרגיש בודד ’כציפור על גג’, כאילו שרק בעיותיו מקיפות אותו (‏תהל’ ק”ב:8‏). אם אי פעם תרגיש כך, שפוך את לבך בפני יהוה כפי שעשה מחבר המזמור. תפילות אדם הנתון בסבל — תפילותיך — עשויות לסייע לך במאבקך במחשבות שליליות. יהוה מבטיח ש’יפנה אל תפילת הָעַרְעָר, ולא יבזה את תפילתו’ (‏תהל’ ק”ב:18‏). סמוך על הבטחה זו.‏

21. מה עשוי לעזור למי שנאבק ברגשות שליליים לאמץ השקפה חיובית יותר?‏

21 בנוסף, מזמור ק”ב מראה כיצד תוכל לאמץ השקפה חיובית יותר. מחבר המזמור הצליח לעשות זאת כשהתמקד ביחסיו עם יהוה (‏תהל’ ק”ב:13,‏ 28‏). הוא התנחם בידיעה שיהוה תמיד יעמוד לצד עמו בעת קשיים. לכן אם לזמן מה רגשות שליליים מונעים ממך לעשות את כל מה שהיית רוצה לעשות בשירות אלוהים, התפלל על כך. בקש מיהוה לא רק שיביא לך הקלה כלשהי בסבלך, אלא גם ששמו יוכרז (‏תהל’ ק”ב:21, 22‏).‏

22. כיצד כל אחד מאתנו יכול לשמח את יהוה?‏

22 כן, נוכל להיעזר במקרא כדי להוכיח לעצמנו שאנו חיים על־פי האמונה ושאנו יקרים בעיני יהוה. ללא ספק, בסדר העולמי הנוכחי לא נוכל לנטרל את כל הרגשות השליליים או את הייאוש. על אף זאת, כל אחד מאתנו יכול לשמח את יהוה ולזכות לישועה אם יחזיק מעמד בנאמנות בשירותו (‏מתי כ”ד:13‏).‏