עבור לתוכן

כמה שמות יש לאלוהים?‏

כמה שמות יש לאלוהים?‏

תשובת המקרא

לאלוהים יש רק שם פרטי אחד. שמו יְהֹוָה.‏ * ביד נביאו ישעיהו הצהיר אלוהים: ”אני יהוה. הוא שמי” (‏ישעיהו מ”ב:8‏). שם זה מופיע כ־7,000 פעם בכתבי יד עתיקים של המקרא – פי כמה וכמה יותר מכל התארים השונים של אלוהים או מכל שם פרטי אחר במקרא.‏ *

האם לאלוהים יש שמות אחרים?‏

על־פי המקרא, לאלוהים יש רק שם פרטי אחד. אך המקרא מייחס לו תארים ותיאורים רבים. הרשימה שלהלן מפרטת חלק מהתארים הללו ומסבירה כיצד כל אחד מהם חושף היבט מסוים של טבעו של יהוה ואישיותו.‏

תואר

פסוק

משמעות

אב

מתי ו’:9

מקור החיים.‏

אדון

תהלים קל”ה:5

בעלים. מופיע גם בריבוי ”אדונים”.‏

אדני

בראשית ט”ו:2

בעל סמכות עליונה.‏

אהיה אשר אהיה

שמות ג’:14

הוא הופך להיות מה שהוא רואה לנחוץ על מנת להגשים את מטרתו. תיאור זה מסייע להסביר את פירוש השם הפרטי, יהוה, המופיע בפסוק שלאחר מכן (‏שמות ג’:15‏).‏

אל קנא

שמות ל”ד:14

דורש ממשרתיו מסירות בלעדית.‏

אלוהי האלוהים

דברים י’:17

האל העליון, בניגוד ל”אלילים” חסרי הערך שאותם עבדו עמים אחרים (‏ישעיהו ב’:8‏).‏

אלוהים

בראשית א’:1

מושא פולחן; רב־כוח. המילה ”אלוהים” בלשון רבים, והיא מצביעה על תפארתו של יהוה, כבודו ונשגבותו.‏

אללה

‏(‏אין‏)‏

המילה ”אללה” נגזרת מהשפה הערבית, והיא אינה שם פרטי אלא תואר שמשמעותו ”אלוהים”. תרגומי מקרא לערבית ולשפות אחרות משתמשים במילה ”אללה” כתרגום למילה ”אלוהים”.‏

בורא

ישעיהו מ’:28

הביא את הכול לידי קיום.‏

גואל

ישעיהו מ”א:14

פודה את האנושות מהחטא והמוות באמצעות קורבן הכופר של ישוע המשיח (‏יוחנן ג’:16‏).‏

האל המאושר

טימותיאוס א’. א’:11

מתאפיין בשמחה ואושר (‏תהלים ק”ד:31‏).‏

האלפא והאומגה

ההתגלות א’:8; כ”א:6; כ”ב:13

‏”הראשון והאחרון” או ”הראשית והאחרית”. הכוונה שלא היה קיים אל עליון לפני יהוה ולא יהיה אחריו (‏ישעיהו מ”ג:10‏). אלפא היא האות הראשונה באלפבית היווני ואומגה היא האות האחרונה.‏

המלך הנצחי

ההתגלות ט”ו:3

אין התחלה ואין סוף לשלטונו.‏

יהוה צבאות

ישעיהו א’:9;‏ רומים ט’:29

מפקד על צבאות עצומים של מלאכים.‏

יוצר

ישעיהו ס”ד:7

יש לו סמכות על בני אדם ואומות, בדיוק כפי שיוצר, או קַדָר, מחליט כיצד להשתמש בגוש חֵמר (‏רומים ט’:20, 21‏).‏

מוריך

ישעיהו ל’:20, 21

אל המעניק הדרכה מועילה והכוונה (‏ישעיהו מ”ח:17, 18‏).‏

מושיע

ישעיהו מ”ה:21

מציל מסכנה או מחורבן.‏

עושֶׂך

ישעיהו מ”ד:2

יוצר הכול (‏ההתגלות ד’:11‏).‏

עליון

תהלים מ”ז:3

בעל המעמד הנעלה ביותר.‏

עתיק יומין

דניאל ז’:9,‏ 13,‏ 22

לא הייתה לו התחלה; היה קיים מאז ומתמיד לפני שמשהו או מישהו החלו להתקיים (‏תהלים צ’:2‏).‏

צור

תהלים י”ח:3,‏ 47

מחסה בטוח ומקור ישועה.‏

קדושים

משלי ט’:10

הוא קדוש יותר מכל ישות אחרת; טהור ונקי מבחינה מוסרית.‏

רועה

תהלים כ”ג:1

דואג למשרתיו.‏

שדי

בראשית י”ז:1

האל הכול יכול אשר ניחן בכוח שאין שני לו. הצירוף ”אל שדי” מופיע שבע פעמים במקרא.‏

שומע תפילה

תהלים ס”ה:3

מקשיב אישית לכל תפילה המופנית אליו באמונה.‏

שמות מקומות בתנ”ך

כמה שמות של מקומות במקרא מכילים את שמו הפרטי של אלוהים, אך לא מדובר בשמות חלופיים לאלוהים.‏

שם המקום

פסוק

משמעות

יהוה יראה

בראשית כ”ב:13, 14

‏”יהוה ידאג”‏

יהוה נִסי

שמות י”ז:15

יהוה הוא כמו נס, או דגל, שסביבו יכול עמו להתקבץ לקבלת הגנה ועזרה (‏שמות י”ז:16-13‏).‏

יהוה שלום

שופטים ו’:23, 24

‏”יהוה הוא שלום”.‏

יהוה שמה

יחזקאל מ”ח:35

‏”יהוה נמצא שם”.‏

סיבות להכיר את שם אלוהים ולבטאו

  • אין ספק שלאלוהים חשוב שנדע את שמו הפרטי, יהוה, מכיוון שהוא כלל אותו אלפי פעמים במקרא (‏מלאכי א’:11‏).‏

  • ישוע, בנו של אלוהים, הדגיש שוב ושוב את חשיבותו של שם אלוהים. למשל, הוא התפלל ליהוה ואמר: ”יתקדש שמך” (‏מתי ו’:9;‏ יוחנן י”ז:6‏).‏

  • מי שלומדים מהו שמו של אלוהים ומבטאים אותו מניחים את היסודות לבניית קשר הדוק עם יהוה (‏תהלים ט’:11;‏ מלאכי ג’:16‏). ההבטחה הבאה של אלוהים מופנית למי שיש להם קשר קרוב עמו: ”בי חשק ואפלטהו, אשגבהו [אגן עליו] כי ידע שמי” ‏(‏תהלים צ”א:14‏).‏

  • המקרא מכיר בכך ש”יש שנקראים ’אלים’, בשמיים או בארץ, ויש ’אלים’ ו’אדונים’ רבים” (‏קורינתים א’. ח’:5, 6‏). אך הוא מזהה בצורה ברורה את האל האמיתי היחיד, הנבדל בשמו הייחודי – יהוה (‏תהלים פ”ג:19‏).‏

^ ס' 3 ישנם חוקרי עברית המעדיפים את ההגייה ”יַהְוֶה”.‏

^ ס' 3 המילה ”יה”, הצורה המקוצרת של השם המפורש, מופיעה כ־50 פעם במקרא, לרבות במונח ”הללו יה” (‏ההתגלות י”ט:1‏).‏