עבור לתוכן

שלום עולמי — מדוע כל כך קשה להשיגו?‏

שלום עולמי — מדוע כל כך קשה להשיגו?‏

תשובת המקרא

כל מאמצי האדם להביא שלום בעולם נחלו כישלון. למעשה, בני האדם לעולם לא יצליחו להשכין שלום עולמי, וזאת ממספר סיבות:‏

  • ”לא לאיש הולך והכין את צעדו” (‏ירמיהו י’:23‏). בני האדם לא נבראו עם היכולת לשלוט על עצמם וגם לא קיבלו את הזכות לעשות זאת. לכן נבצר מהם להשיג שלום בר־קיימה.‏

  • ”אל תבטחו בנדיבים [בנכבדים] בבן אדם שאין לו תשועה. תצא רוחו, ישוב לאדמתו, ביום ההוא אבדו עשתונותיו [מחשבותיו]” (‏תהלים קמ”ו:3, 4‏). המנהיגים הפוליטיים, גם אלה בעלי הכוונות הטובות ביותר, אינם מסוגלים למצוא פתרונות של ממש לגורמים השורשיים המובילים למלחמות.‏

  • ”באחרית הימים יבואו עתות משבר קשות להתמודדות, כי יהיו האנשים... תוקפניים, חסרי אהבת הטוב, בוגדים, עקשנים, מלאי גאווה” (‏טימותיאוס ב’. ג’:4-1‏). אנו חיים ”באחרית הימים” של עולמנו המרושע, תקופה שבה הגישות הרווחות מקשות להשיג שלום.‏

  • ”אוי לארץ ולים, כי ירד אליכם השטן בזעם רב, בידעו כי זמנו קצר” (‏ההתגלות י”ב:12‏). השטן, אויבו של אלוהים, הוגבל לתחום כדור הארץ, והוא משפיע על אנשים ללכת בדרכיו הזדוניות. כל עוד הוא ”שר העולם הזה”, לעולם לא נוכל לחיות בשלום (‏יוחנן י”ב:31‏).‏

  • ”[מלכות אלוהים] תפורר את כל המלכויות האלה [המתנגדות לאלוהים] ותשים להן קץ והיא תקום לעולם” (‏דניאל ב’:44‏). מלכות אלוהים, ולא אף ממשלה אנושית, היא זו שתגשים את משאלת לבנו ותכונן שלום עולמי בר־קיימה (‏תהלים קמ”ה:16‏).‏