עבור לתוכן

מיהו צורר המשיח?‏

מיהו צורר המשיח?‏

תשובת המקרא

צורר המשיח אינו אדם מסוים או ישות אחת, מפני שהמקרא מציין שקיימים ”צוררי משיח רבים” (‏יוחנן א’. ב’:18‏). המונח ”צורר המשיח” מקורו במילה היוונית ”אנטיכריסטוס” שמשמעה ”נגד (או במקום) המשיח”. המונח מתייחס לכל מי שעושה את הדברים הבאים:‏

המקרא מכנה את עושי המעשים הללו צוררי המשיח, אך הוא גם מתאר אותם באופן קיבוצי כ”צורר המשיח” (‏יוחנן ב’. 7‏). צורר המשיח הופיע תחילה בימי השליחים, ומאז הוא לא חדל לפעול. התפתחות זו נחזתה מראש בנבואות המקרא (‏יוחנן א’. ד’:3‏).‏

כיצד לזהות את צוררי המשיח

  • הם מלמדים תפיסות מוטעות באשר לישוע (‏מתי כ”ד:9,‏ 11‏). לדוגמה, מי שמלמדים את תורת השילוש או טוענים שישוע הוא האל הכול יכול למעשה סותרים את מה שאמר ישוע: ”האב גדול ממני” (‏יוחנן י”ד:28‏).‏

  • תורותיהם של צוררי המשיח מתנגשות עם הדברים שלימד ישוע באשר למלכות אלוהים. לדוגמה, חלק ממנהיגי הדת אומרים שישוע פועל דרך ממשלות האדם. אולם דבריהם נוגדים את מה שציין ישוע: ”מלכותי אינה חלק מן העולם הזה” (‏יוחנן י”ח:36‏).‏

  • הם אומרים שישוע הוא אדונם, אך הם אינם נשמעים למצוותיו, לרבות הצו לבשר את הבשורה הטובה על המלכות (‏מתי כ”ח:19, 20;‏ לוקס ו’:46;‏ מעשי השליחים י’:42‏).‏